سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
تيرماه 98نتایج بازآموزی
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
تقی زاده فرد سیدمحسن سید حسین 5658 اصول مخابرات ماهواره ای (مجازی) EL-210/3 100 _ هرمزگان 1398/04/05 قبول  
جانی پور لیلا علی 570 آشنائی با اصول و مبانی کشتکار گلخانه ای FO-150/1 93/30 98 هرمزگان 1398/04/05 قبول  
حسن نژاد محمد ابراهیم عبدالعلی 84 گیربکس اتوماتیکECT-AL4 AT-317 100 92 هرمزگان 1398/04/05 قبول  
زعیمی دهبارز الهام عباس 8154 سبکهای دکوراسیون داخلی (غیر حضوری) WO-562 73 _ هرمزگان 1398/04/05 قبول  
عسکری پور حسن آباد سمیه حسین 177 سبکهای دکوراسیون داخلی (غیر حضوری) WO-562 80 _ هرمزگان 1398/04/05 قبول  
بهنامی اصغر محمد 4157 آموزش برق خودرو سابرینا AT-647 _ 89 هرمزگان 1398/04/12 قبول  
جلیلی ابراهیم جان محمد 662 آموزش برق خودرو سابرینا AT-647 _ 88 هرمزگان 1398/04/12 قبول  
بهبودی محمدرضا گودرز 30 آموزش نحوه تیونینگ و تقویت موتور AT-572 _ 94 هرمزگان 1398/04/12 قبول  
ذاکری درباغی محمد عباس 154 راه اندازی دستگاه جوش و برآورد هزینه فرآیند جوشکاری WE-077 80 85 هرمزگان 1398/04/12 قبول  
سهرابی دولابان مهدی موسی 4865 طراحی تابلوها ( فشار ضعیف و فشار متوسط ) PE-014 90 _ هرمزگان 1398/04/12 قبول  
حسینی سید علی اصغر سید نظام 45 لوگو PE-023 _ 99 هرمزگان 1398/04/12 قبول  
افسرده احسان عبدالخالق 3480071661 آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی(غیر حضوری - مجازی) IT-1005 85 _ هرمزگان 1398/04/19 قبول  
لطفی مجتبی اسداله 2500065936 آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی(غیر حضوری - مجازی) IT-1005 90 _ هرمزگان 1398/04/19 قبول  
پاده بان نجمه شهباز 173 بافنده ترکیبی قالی و گلیم SE-262 _ 85 هرمزگان 1398/04/19 قبول  
قاسمی نژاد رائینی مریم محرم 58 بافنده ترکیبی قالی و گلیم SE-262 _ 98 هرمزگان 1398/04/19 قبول  
امیدواری فرزاد شکراله 1735 سرویس و نگهداری خودرو(غیر حضوری- مجازی) AT-658 95 _ هرمزگان 1398/04/19 قبول  
بهنامی اصغر محمد 4157 سرویس و نگهداری خودرو(غیر حضوری- مجازی) AT-658 95 _ هرمزگان 1398/04/19 قبول  
جلیلی ابراهیم جان محمد 662 سرویس و نگهداری خودرو(غیر حضوری- مجازی) AT-658 95 _ هرمزگان 1398/04/19 قبول  
شهیدی پور سید مسعود سید عباس 1610 PLC1500-TIA PORTAL EL-549/2 _ 90 هرمزگان 1398/04/26 قبول  
رضایی لک زردشتی میهن کاکاجان 2 آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیک(غیر حضوری- مجازی) EL-806/3 88 _ هرمزگان 1398/04/26 قبول  
مرادعلی زاده عبدالامین علی 2090 طراحی داخلی با نرم افزار اسکچ آپ(غیرحضوری- مجازی) UB-430 80 80 هرمزگان 1398/04/26 قبول  
بهمن زاده مریم حسن 553 آشنایی با اصطلاحات طراحی و دوخت مقدماتی(مجازی - غیر حضوری) SE-363 93 _ هرمزگان 1398/04/26 قبول  
عسکری پور حسن آباد سمیه حسین 177 آشنایی با اصطلاحات طراحی و دوخت مقدماتی(مجازی - غیر حضوری) SE-363 87 _ هرمزگان 1398/04/26 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.