سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
تيرماه 98نتایج بازآموزی
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
آقاخانی چگنی شاهرخ علی محمد 2 آماده سازی قطعات برای جوشکاری WE-074 100 87 لرستان 1398/04/05 قبول  
عزیزی محمد کرم خدا 35 آماده سازی قطعات برای جوشکاری WE-074 88 91 لرستان 1398/04/05 قبول  
گرجی رضا کرمعلی 72 کار آفرینی مقدماتی PD-206 _ 100 لرستان 1398/04/05 قبول  
نعمتی محسن رفیع 3053 آماده سازی قطعات برای جوشکاری WE-074 92 95 لرستان 1398/04/05 قبول  
نورعلی سعید عباسعلی 776 کار آفرینی مقدماتی PD-206 _ 98 لرستان 1398/04/05 قبول  
والی زاده رامین میرزامحمدخان 784 کار آفرینی مقدماتی PD-206 _ 97 لرستان 1398/04/05 قبول  
ترابی فرید سعید 3920457943 JAVA SCRIPT IT-530 83/30 98 لرستان 1398/04/12 قبول  
سالاروند لیلا مراد 942 ابزارشناسی(صنایع چوب) WO-570 _ 92 لرستان 1398/04/12 قبول  
قنبرپور رضا سید علی اکبر 3796 آموزش برق خودرو سابرینا AT-647 _ 88 لرستان 1398/04/12 قبول  
قاسمی نژاد خداکرم احمد 1764 راه اندازی دستگاه جوش و برآورد هزینه فرآیند جوشکاری WE-077 80 81 لرستان 1398/04/12 قبول  
کریمی صدر اسماعیل علی 317 کاربرد نرم افزار  Googel Earth  در عمران و نقشه برداری ( غیر حضوری) UB-411 _ غ لرستان 1398/04/12 مردود غیبت بیش ازده درصد
حسن زاده الهام عیسی 359 طراحی سایت با نرم افزار جوملا( مقدماتی) IT-942 _ 95 لرستان 1398/04/12 قبول  
لری مسلم نورخدا 1752 فرزکاری 2 MA-151 _ 92 لرستان 1398/04/12 قبول  
داودی علی محمد هادی 4674 لوگو PE-023 _ 93 لرستان 1398/04/12 قبول  
سالاروند ولی حاجی 530 لوگو PE-023 _ 95 لرستان 1398/04/12 قبول  
یونس زاده سعید سید عباس 4060610437 کاربرد نرم افزار  Googel Earth  در عمران و نقشه برداری ( غیر حضوری) UB-411 _ غ لرستان 1398/04/12 مردود غیبت بیش ازده درصد
حسن زاده الهام عیسی 359 آشنایی با تولید و پرورش قارچهای خوراکی FO-071/1 96/70 95 لرستان 1398/04/19 قبول  
میرزایی مسعود عبدالمحمد 752 آشنایی با تولید و پرورش قارچهای خوراکی FO-071/1 90 95 لرستان 1398/04/19 قبول  
پرهام احمد محمد 216 آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی(غیر حضوری - مجازی) IT-1005 70 _ لرستان 1398/04/19 قبول  
حیدری فهیمه حیدر 1167 آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی(غیر حضوری - مجازی) IT-1005 85 _ لرستان 1398/04/19 قبول  
قاسمی معصومه هوشنگ 14 آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی(غیر حضوری - مجازی) IT-1005 95 _ لرستان 1398/04/19 قبول  
قنبری مزلقان مهدی محمدطاهر 829 آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی(غیر حضوری - مجازی) IT-1005 غ _ لرستان 1398/04/19 مردود غیبت بیش ازده درصد
نقی بیرانوند ایوب چنگیز 580 آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی(غیر حضوری - مجازی) IT-1005 90 _ لرستان 1398/04/19 قبول  
نیری حسین علی محمد 1879 آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی(غیر حضوری - مجازی) IT-1005 100 _ لرستان 1398/04/19 قبول  
پورمحسنی نوشین حسن 7618 بهداشت و سلامت عمومی در محیط کار HS-002 90 95 لرستان 1398/04/19 قبول  
مرادی معصومه شاداله 4028 دوخت لباس با الگوهای سایزبندی SE-373 _ 100 لرستان 1398/04/19 قبول  
گودرزی فاطمه رجب 440 رنگ کاری در صنایع چوب (مقدماتی) WO-533 _ 90 لرستان 1398/04/19 قبول  
فلاح وند چگینی عبداله ابراهیم 1026 سیستم های تهویه کولر خودرو AT-206 80 90 لرستان 1398/04/19 قبول  
گل ورانی مجتبی علی عسگر 1275 سیستم های تهویه کولر خودرو AT-206 85 90 لرستان 1398/04/19 قبول دوره تکراری
ضرونی کیومرث علی شاه 66 کار با دستگاه عیب یاب رایانه ای (دیاگ ) AT-301 95 85 لرستان 1398/04/19 قبول  
وفایی مقدم سید صادق سید احمد 1454 کار با دستگاه عیب یاب رایانه ای (دیاگ ) AT-301 95 93 لرستان 1398/04/19 قبول  
حسن زاده الهام عیسی 359 MCSA  installing & configuring windows server2012 IT-315 _ 85 لرستان 1398/04/26 قبول  
رشیدی مهرنوش محمد 2108 MCSA  installing & configuring windows server2012 IT-315 _ 90 لرستان 1398/04/26 قبول  
قاسمی معصومه هوشنگ 14 MCSA  installing & configuring windows server2012 IT-315 _ 80 لرستان 1398/04/26 قبول  
مرادی سبزوار نیلوفر نصرت اله 1039 MCSA  installing & configuring windows server2012 IT-315 _ 90 لرستان 1398/04/26 قبول  
نورعلی سعید عباسعلی 776 MCSA  installing & configuring windows server2012 IT-315 _ 90 لرستان 1398/04/26 قبول  
سلیمانی فاطمه نوذر 4850007023 SQL SERVER 2012 IT-810/1 94/30 98 لرستان 1398/04/26 قبول  
سیفی مژگان توکل 197 اجرای سقف کاذب کناف UB-449 _ 80 لرستان 1398/04/26 قبول شرکت کناف
بازوند روح اله دوستمراد 445 اجرای سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت صنعتیOHSAS-18001 PD-214 96/70 99 لرستان 1398/04/26 قبول  
صادقی پور غلامحسن علی حسین 996 آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیک(غیر حضوری- مجازی) EL-806/3 88 _ لرستان 1398/04/26 قبول  
نوری عالم محمد علی محمد 281 تکنولوژی کاربرد سنسور در خودرو AT-506 100 97 لرستان 1398/04/26 قبول  
تقوی محمدحسن کرم 1136 زبان آلمانی 1 گردشگری FL-790 92/50 _ لرستان 1398/04/26 قبول  
سپهوند علی بیژن 45989 شناخت وکاربرد تخصصی بیرینگها(غیرحضوری-مجازی) MA-147/1 80 _ لرستان 1398/04/26 قبول  
کریمی صدر اسماعیل علی 317 طراحی داخلی با نرم افزار اسکچ آپ(غیرحضوری- مجازی) UB-430 _ غ لرستان 1398/04/26 مردود غیبت بیش ازده درصد
مبینی پور رویا حیدر 4199 طراحی داخلی با نرم افزار اسکچ آپ(غیرحضوری- مجازی) UB-430 98 98 لرستان 1398/04/26 قبول  
ترابی فرید سعید 3920457943 کاربرد برنامه نویسی اندروید در الکترونیک و کنترل صنعتی EL-930/0 _ 96 لرستان 1398/04/26 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.