سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
تيرماه 98نتایج بازآموزی
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
قراخانی رحمان محمدعلی 25979 راه اندازی دستگاه جوش و برآورد هزینه فرآیند جوشکاری WE-077 70 89 قزوین 1398/04/12 قبول  
چگینی روح اله محمدعلی 5090017484 طراحی سایت با نرم افزار جوملا( مقدماتی) IT-942 _ 92 قزوین 1398/04/12 قبول  
انصاری رادمندی نوراله عبداله 134 انتقال قدرت 1 AT-342 60 96 قزوین 1398/04/19 مردود  
حاجی نورمحمدی حمیده محمد ابراهیم 30 آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی(غیر حضوری - مجازی) IT-1005 95 _ قزوین 1398/04/19 قبول  
کرمی خدیجه بخشعلی 498 آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی(غیر حضوری - مجازی) IT-1005 95 _ قزوین 1398/04/19 قبول  
محمود پور شیوا کاظم 4625 آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی(غیر حضوری - مجازی) IT-1005 90 _ قزوین 1398/04/19 قبول  
مناهجی فهیمه محمد 2422 آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی(غیر حضوری - مجازی) IT-1005 95 _ قزوین 1398/04/19 قبول  
چگینی روح اله محمدعلی 5090017484 برنامه ریزی و تدوین فیلم آموزشی AV-367 _ 93 قزوین 1398/04/19 قبول  
مافی سمیرا رجبعلی 10176 دوخت لباس با الگوهای سایزبندی SE-373 _ 92 قزوین 1398/04/19 قبول  
اصلی بیگی مصطفی عبداله 439 سیستم های تهویه کولر خودرو AT-206 95 88 قزوین 1398/04/19 قبول  
قنبری محمد محمدرضا 2245 محوطه سازی UB-437 _ 96 قزوین 1398/04/19 قبول  
باقری حشمت اله رحمت اله 7586 پداگوژی PD-159 90 95/50 قزوین 1398/04/26 قبول  
انصاری فر محمد مرتضی 4310849806 کاربرد برنامه نویسی اندروید در الکترونیک و کنترل صنعتی EL-930/0 _ 95 قزوین 1398/04/26 قبول  
رحمانی مجید محمد 311 کاربرد برنامه نویسی اندروید در الکترونیک و کنترل صنعتی EL-930/0 _ 93 قزوین 1398/04/26 قبول  
طهماسبی محمدعلی محمود 48 کاربرد برنامه نویسی اندروید در الکترونیک و کنترل صنعتی EL-930/0 _ 92 قزوین 1398/04/26 قبول  
نوروزی منیر صنعت اله 499 آشنایی با اصطلاحات طراحی و دوخت مقدماتی(مجازی - غیر حضوری) SE-363 غ _ قزوین 1398/04/26 مردود غیبت بیش ازده درصد
© tvto-itc.ir . All rights reserved.