سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
تيرماه 98نتایج بازآموزی
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
بهمنی جواد علی اکبر 12 گیربکس اتوماتیکECT-AL4 AT-317 90 90 سمنان 1398/04/05 قبول  
پلنگی معصومه ابراهیم 140 مبانی رنگ WO-081 _ 95 سمنان 1398/04/05 قبول  
تنده مهدی حسین 9 کار آفرینی مقدماتی PD-206 _ 100 سمنان 1398/04/05 قبول  
طحان عباس ابوالفضل 8096 طب سنتی پیشرفته FO-202 76/70 90 سمنان 1398/04/05 قبول  
کطولی محمد علی اکبر 333 آماده سازی قطعات برای جوشکاری WE-074 96 93 سمنان 1398/04/05 قبول  
کمالی احمد علی 2 فرزکاری 1 MA-150 _ 86 سمنان 1398/04/05 قبول  
خادمی مصطفی محمود 659 آموزش نحوه تیونینگ و تقویت موتور AT-572 _ 95 سمنان 1398/04/12 قبول  
کطولی محمد علی اکبر 333 راه اندازی دستگاه جوش و برآورد هزینه فرآیند جوشکاری WE-077 100 93 سمنان 1398/04/12 قبول  
ملک محمدی حمیدرضا مجید 2372 طراحی تابلوها ( فشار ضعیف و فشار متوسط ) PE-014 93/30 _ سمنان 1398/04/12 قبول  
کمالی احمد علی 2 فرزکاری 2 MA-151 _ 84 سمنان 1398/04/12 قبول  
موسوی کنتی سیدقاسم سید نعمت 1155 آسانسور هیدرولیک و پله برقی PE-216 100 _ سمنان 1398/04/19 قبول  
ایوبی سیده طیبه سید رسول 33 دوخت لباس با الگوهای سایزبندی SE-373 _ 92 سمنان 1398/04/19 قبول  
خلیل نژادی سمیه حسین 1171 دوخت لباس با الگوهای سایزبندی SE-373 _ 97 سمنان 1398/04/19 قبول  
ملک محمدی حمیدرضا مجید 2372 سیستم دوربین های مداربسته دیجیتال EL-806/2 _ 92 سمنان 1398/04/19 قبول  
میرکو عذرا عبدالعلی 882 طراحی مقدماتی WO-033/1 _ 90 سمنان 1398/04/19 قبول  
معماریان احمد عباسعلی 2505 آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیک(غیر حضوری- مجازی) EL-806/3 84 _ سمنان 1398/04/26 قبول  
زندی الهام فریبرز 4600002563 پلیوار دوز بلوچ(مقدماتی) SE-333 _ 97 سمنان 1398/04/26 قبول  
عبدوس محسن رجبعلی 3142 شناخت وکاربرد تخصصی بیرینگها(غیرحضوری-مجازی) MA-147/1 95 _ سمنان 1398/04/26 قبول  
یاوری حمیدرضا نصرت اله 13607 گردشگری سلامت HT-004 100 95 سمنان 1398/04/26 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.