سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
تيرماه 98نتایج بازآموزی
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
احمدی نیا فاطمه شیرمحمد 3823 کار آفرینی مقدماتی PD-206 _ 98 خوزستان 1398/04/05 قبول  
سلامی پور فاطمه عبدالحسین 7660 مبانی رنگ WO-081 _ 100 خوزستان 1398/04/05 قبول  
محمد زمانی پور امیر عبدالرحمن 154 اصول مخابرات ماهواره ای (مجازی) EL-210/3 97 _ خوزستان 1398/04/05 قبول  
محمودی سمیه جمشید 3940 کار آفرینی مقدماتی PD-206 _ 98 خوزستان 1398/04/05 قبول  
میری سیدحمید سیدعبدحسین 361 اصول مخابرات ماهواره ای (مجازی) EL-210/3 غ _ خوزستان 1398/04/05 مردود غیبت بیش ازده درصد
حیدری الهام مرادقلی 90 JAVA SCRIPT IT-530 70/80 95 خوزستان 1398/04/12 قبول  
کهکشان مائده شیخ عباس 590 ابزارشناسی(صنایع چوب) WO-570 _ 90 خوزستان 1398/04/12 قبول  
ترابی فاطمه راهدار 90 بافت فرشینه با تور پلاستیکی همراه با چله کشی و نقشه کشی SE-329 _ 94 خوزستان 1398/04/12 قبول  
آل موسی بی بی کبری سید محمود 901 تعمیر و سرویس چرخ های خانگی SE-148 _ 88 خوزستان 1398/04/12 قبول  
عادلپور سعید محمودرضا 17996 کاربرد نرم افزار  Googel Earth  در عمران و نقشه برداری ( غیر حضوری) UB-411 _ غ خوزستان 1398/04/12 مردود غیبت بیش ازده درصد
یزدی مریم عبدالرضا 585 تعمیر و سرویس چرخ های خانگی SE-148 _ 86 خوزستان 1398/04/12 قبول  
عامریان محمد فاضل 832 راه اندازی دستگاه جوش و برآورد هزینه فرآیند جوشکاری WE-077 95 86 خوزستان 1398/04/12 قبول  
بالیده نرجس عبدالحسین 6135 کاربرد نرم افزار  Googel Earth  در عمران و نقشه برداری ( غیر حضوری) UB-411 _ 96 خوزستان 1398/04/12 قبول  
رایگان رضا ولی 1592 لوگو PE-023 _ 98 خوزستان 1398/04/12 قبول  
معلمیان مهدی حسین 678 انتقال قدرت 1 AT-342 65 84 خوزستان 1398/04/19 مردود  
موسوی سید نعمت اله سید مرتضی 616 انتقال قدرت 1 AT-342 70 84 خوزستان 1398/04/19 قبول  
جوادنژاد غلامحسین عبداله 4 ایمنی و بهداشت در محیط کار(تکمیلی) PD-210 86/70 98 خوزستان 1398/04/19 قبول  
سرخی زاده محمد فاخر 2025 آسانسور هیدرولیک و پله برقی PE-216 90 _ خوزستان 1398/04/19 قبول  
پوینده مهر ایمان محمد 1749 آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی(غیر حضوری - مجازی) IT-1005 95 _ خوزستان 1398/04/19 قبول  
سخاجو امید محمد 785 آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی(غیر حضوری - مجازی) IT-1005 95 _ خوزستان 1398/04/19 قبول  
ترابی فاطمه راهدار 90 بافنده ترکیبی قالی و گلیم SE-262 _ 93 خوزستان 1398/04/19 قبول  
سیاهی خلف معصومه غلام 37319 دوخت لباس با الگوهای سایزبندی SE-373 _ 100 خوزستان 1398/04/19 قبول  
قصری خوزانی سهیلا ولی اله 38885 دوخت لباس با الگوهای سایزبندی SE-373 _ 100 خوزستان 1398/04/19 قبول  
مطیعی فر مقصود کاظم 314 دوخت لباس با الگوهای سایزبندی SE-373 _ 96 خوزستان 1398/04/19 قبول  
صادقی افسانه سعداله 2426 رنگ کاری در صنایع چوب (مقدماتی) WO-533 _ 95 خوزستان 1398/04/19 قبول  
حسین فیض اله محمد رجب 793 روشهای ارائه مطلب AV-204 _ 85 خوزستان 1398/04/19 قبول  
کهکشان مائده شیخ عباس 590 روشهای ارائه مطلب AV-204 _ 90 خوزستان 1398/04/19 قبول  
جمال پور ابراهیم عباسعلی 478 سیستم دوربین های مداربسته دیجیتال EL-806/2 _ 90 خوزستان 1398/04/19 قبول  
منجزی البرز محمدعلی 191 سیستم دوربین های مداربسته دیجیتال EL-806/2 _ 88 خوزستان 1398/04/19 قبول  
شولی سکینه غلامرضا 1931 طراحی مقدماتی WO-033/1 _ 100 خوزستان 1398/04/19 قبول  
مزرعه احمد نعمت اله 1820281108 اجرای سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت صنعتیOHSAS-18001 PD-214 93/30 98 خوزستان 1398/04/26 قبول  
میری سیدحمید سید عبدحسین 361 آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیک(غیر حضوری- مجازی) EL-806/3 92 _ خوزستان 1398/04/26 قبول  
عادل میثم حسین 797 برق خودرو 2 AT-329 80 85 خوزستان 1398/04/26 قبول دوره تکراری
معلمیان مهدی حسین 678 برق خودرو 2 AT-329 75 80 خوزستان 1398/04/26 قبول  
صالحی الهام علیقلی 901 پداگوژی PD-159 80 95 خوزستان 1398/04/26 قبول  
صفاح فرهاد نوروز 527 پداگوژی PD-159 83/30 92 خوزستان 1398/04/26 قبول  
نقدی اعظم محمدعلی 1282 پداگوژی PD-159 83/30 95 خوزستان 1398/04/26 قبول  
غفرانی آرزو سید نوراله 681 پلیوار دوز بلوچ(مقدماتی) SE-333 _ 100 خوزستان 1398/04/26 قبول  
یدالهی سهیلا سلطانمراد 3214 تصویر سازی کتاب کودک WO-125 _ 97 خوزستان 1398/04/26 قبول  
شاکری امین عیسی 484 تکنولوژی کاربرد سنسور در خودرو AT-506 100 97 خوزستان 1398/04/26 قبول  
بزرگفر بی تا احمد 2 تولید و پرورش گیاهان آپارتمانی FO-156 90/60 88 خوزستان 1398/04/26 قبول  
مفتوح لیلا محمود 235 تولید و پرورش گیاهان آپارتمانی FO-156 93/80 95 خوزستان 1398/04/26 قبول  
دانش پرور حمید محمد 18986 حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار HS-001 73/30 94 خوزستان 1398/04/26 قبول  
صنیعی عبدالحسین احمد 581 حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار HS-001 80 90 خوزستان 1398/04/26 قبول  
شمیل پور عبدالکریم شلیش 212 عملکرد ترمزهای هوشمند( مجازی - غیر حضوری) AT-657 75 _ خوزستان 1398/04/26 قبول  
علیزاده سیروس غلامرضا 29184 عملکرد ترمزهای هوشمند( مجازی - غیر حضوری) AT-657 70 _ خوزستان 1398/04/26 قبول  
نیروزاد محمود حسین 534 عملکرد ترمزهای هوشمند( مجازی - غیر حضوری) AT-657 80 _ خوزستان 1398/04/26 قبول  
بریهی شهریار محمد 930 فرز CNC سطح 2 سیستم کنترل فانوک MA-101 _ 88 خوزستان 1398/04/26 قبول  
عباسی فرد نجم عبداله 12511 لحیم کاری سخت برروی آلیاژهای آهنی و غیرآهنی WE-081 _ 95 خوزستان 1398/04/26 قبول  
نوروز پور احمدی سودابه علی 1751 آشنایی با اصطلاحات طراحی و دوخت مقدماتی(مجازی - غیر حضوری) SE-363 100 _ خوزستان 1398/04/26 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.