سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
تيرماه 98نتایج بازآموزی
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
اسماعیلی قاسم عباس 92 طب سنتی پیشرفته FO-202 93/30 80 خراسان جنوبی 1398/04/05 قبول  
حسینی سیده سلمی سید عبدالرحیم 2 ساخت گلهای تزئینی لباس عروس SE-177/2 _ 100 خراسان جنوبی 1398/04/05 قبول  
خرم روز محمدحسین علی اکبر 47 کار آفرینی مقدماتی PD-206 _ 97 خراسان جنوبی 1398/04/05 قبول  
نوروزی نعمت اله رجبعلی 396 اصول مخابرات ماهواره ای (مجازی) EL-210/3 100 _ خراسان جنوبی 1398/04/05 قبول  
خرم روز محمدحسین علی اکبر 47 آشنایی با بسترهای کاشت قارچهای خوراکی FO-070/1 80 90 خراسان جنوبی 1398/04/12 قبول  
حسینی سیده سلمی سید عبدالرحیم 2 بافت فرشینه با تور پلاستیکی همراه با چله کشی و نقشه کشی SE-329 _ 90 خراسان جنوبی 1398/04/12 قبول  
مهدی زاده فاطمه غفور 3 تعمیر و سرویس چرخ های خانگی SE-148 _ 87 خراسان جنوبی 1398/04/12 قبول  
خداوردی عباس محمدرضا 38 لوگو PE-023 _ 96 خراسان جنوبی 1398/04/12 قبول  
جوادزاده مرتضی حجی میرزا حسین 3005 آشنایی با تولید و پرورش قارچهای خوراکی FO-071/1 96/70 90 خراسان جنوبی 1398/04/19 قبول  
فرشاد مهدی حسین شاه 879 سرویس و نگهداری خودرو(غیر حضوری- مجازی) AT-658 100 _ خراسان جنوبی 1398/04/19 قبول  
عابدینی علی اکبر محمد 3 طراحی سیستمهای خورشیدی PE-226 100 _ خراسان جنوبی 1398/04/19 قبول  
مشهوری سیدحسین سید علیرضا 43 اجرای سقف کاذب کناف UB-449 _ 80 خراسان جنوبی 1398/04/26 قبول شرکت کناف
نوروزی نعمت اله رجبعلی 396 آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیک(غیر حضوری- مجازی) EL-806/3 96 _ خراسان جنوبی 1398/04/26 قبول  
عابدینی علی اکبر محمد 3 شناخت وکاربرد تخصصی بیرینگها(غیرحضوری-مجازی) MA-147/1 90 _ خراسان جنوبی 1398/04/26 قبول  
پاکدامن محمدعلی غلامحسین 82 عملکرد ترمزهای هوشمند( مجازی - غیر حضوری) AT-657 80 _ خراسان جنوبی 1398/04/26 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.