سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
تيرماه 98نتایج بازآموزی
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
مجیدی بهزاد علی اکبر 4610407337 گیربکس اتوماتیکECT-AL4 AT-317 85 90 چهارمحال وبختیاری 1398/04/05 قبول  
کمالی دهکردی جلال حسن 1297 راه اندازی دستگاه جوش و برآورد هزینه فرآیند جوشکاری WE-077 95 85 چهارمحال وبختیاری 1398/04/12 قبول  
هاشمی هادی علی یار 920 انتقال قدرت 1 AT-342 85 80 چهارمحال وبختیاری 1398/04/19 قبول  
اکبری ثریا بهرام 634 ایمنی و بهداشت در محیط کار(تکمیلی) PD-210 90 98 چهارمحال وبختیاری 1398/04/19 قبول  
حیدری سودجانی علی کرم علی اصغر 71 آشنایی با تولید و پرورش قارچهای خوراکی FO-071/1 93/30 90 چهارمحال وبختیاری 1398/04/19 قبول  
عیدی زاده ممسنی اصغر حسین 20 آشنایی با تولید و پرورش قارچهای خوراکی FO-071/1 90 90 چهارمحال وبختیاری 1398/04/19 قبول  
صالحی هفشجانی نجمه یداله 548 آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی(غیر حضوری - مجازی) IT-1005 90 _ چهارمحال وبختیاری 1398/04/19 قبول  
امینی لیلا ایرج 3889 بافنده ترکیبی قالی و گلیم SE-262 _ 85 چهارمحال وبختیاری 1398/04/19 قبول  
کریمیان نرگس رجبعلی 1592 طراحی مقدماتی WO-033/1 _ 91 چهارمحال وبختیاری 1398/04/19 قبول  
غلامی محمدحسن پرویز 101 آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیک(غیر حضوری- مجازی) EL-806/3 غ _ چهارمحال وبختیاری 1398/04/26 مردود  
صالح ریاحی دهکردی اعظم احمد 219 پلیوار دوز بلوچ(مقدماتی) SE-333 _ 100 چهارمحال وبختیاری 1398/04/26 قبول  
خسروی سوادجانی سروش شیرزاد 48 تکنولوژی کاربرد سنسور در خودرو AT-506 96 98 چهارمحال وبختیاری 1398/04/26 قبول  
امینی خوئی یوسف یحیی 15418 فرز CNC سطح 2 سیستم کنترل فانوک MA-101 _ 90 چهارمحال وبختیاری 1398/04/26 قبول  
بهرامی عیسی آبادی مرضیه هیبت اله 346 آشنایی با اصطلاحات طراحی و دوخت مقدماتی(مجازی - غیر حضوری) SE-363 غ _ چهارمحال وبختیاری 1398/04/26 مردود  
رحمانی سامانی شهلا منصور 258 آشنایی با اصطلاحات طراحی و دوخت مقدماتی(مجازی - غیر حضوری) SE-363 غ _ چهارمحال وبختیاری 1398/04/26 مردود  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.