سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
تيرماه 98نتایج بازآموزی
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
قاسمیان مرتضی علی 291 ایمنی در برق PE-001/1 95 _ ایلام 1398/04/12 قبول  
علی حسینی زهرا نظر 399 آشنایی با بسترهای کاشت قارچهای خوراکی FO-070/1 97/50 91 ایلام 1398/04/12 قبول  
تروند زهرا روضان 2747 بافت فرشینه با تور پلاستیکی همراه با چله کشی و نقشه کشی SE-329 _ 98 ایلام 1398/04/12 قبول  
صیدکرمی افسانه عیسی 12 نقاشی نقطه ای روی سطوح بارنگهای ویترای واکریلیک WO-063 _ 93 ایلام 1398/04/12 قبول  
موسوی نسب سیده پروین سید محمد 895 نقاشی نقطه ای روی سطوح بارنگهای ویترای واکریلیک WO-063 _ 93 ایلام 1398/04/12 قبول  
کیهانی طیبه مسعود 196 ایمنی و بهداشت در محیط کار(تکمیلی) PD-210 96/70 96 ایلام 1398/04/19 قبول  
پیری تورج ابراهیم 1269 آسانسور هیدرولیک و پله برقی PE-216 90 _ ایلام 1398/04/19 قبول  
بلاسمی ناهید عیسی 2905 آشنایی با تولید و پرورش قارچهای خوراکی FO-071/1 96/70 91 ایلام 1398/04/19 قبول  
تروند زهرا روضان 2747 بافنده ترکیبی قالی و گلیم SE-262 _ 98 ایلام 1398/04/19 قبول  
محمدی تبار منیژه عباس 1072 بافنده ترکیبی قالی و گلیم SE-262 _ 98 ایلام 1398/04/19 قبول  
چولکی شمسی محمد علی 198 دوخت لباس با الگوهای سایزبندی SE-373 _ 80 ایلام 1398/04/19 قبول  
ملکی فر عفاف جواد 35 دوخت لباس با الگوهای سایزبندی SE-373 _ 95 ایلام 1398/04/19 قبول  
موسوی نسب سیده پروین سید محمد 895 رنگ کاری در صنایع چوب (مقدماتی) WO-533 _ 90 ایلام 1398/04/19 قبول  
خسروی محمدجواد درویش 2864 SQL SERVER 2012 IT-810/1 91/40 95 ایلام 1398/04/26 قبول  
حسین آبادی مصطفی طالب 4490277296 دیجیتال مارکتینگ در کشاورزی(غیرحضوری-مجازی) FO-128 غ _ ایلام 1398/04/26 مردود غیبت بیش ازده درصد
داور مریم محمد 4490842023 طراحی داخلی با نرم افزار اسکچ آپ(غیرحضوری- مجازی) UB-430 80 80 ایلام 1398/04/26 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.