سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
تيرماه 98نتایج بازآموزی
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
ایمانی بیدگلی وجیهه محمد 381 مبانی رنگ WO-081 _ 100 اصفهان 1398/04/05 قبول  
باقری تبار محسن اسماعلی 1160137463 اصول مخابرات ماهواره ای (مجازی) EL-210/3 100 _ اصفهان 1398/04/05 قبول  
حسینی ایرج محمد نبی 1775 طب سنتی پیشرفته FO-202 100 95 اصفهان 1398/04/05 قبول  
سیفی بشیر یداله 5 اصول مخابرات ماهواره ای (مجازی) EL-210/3 100 _ اصفهان 1398/04/05 قبول  
طلائی زواره فرشته سادات سید علی اکبر 5011 سبکهای دکوراسیون داخلی (غیر حضوری) WO-562 87 _ اصفهان 1398/04/05 قبول  
کاویانی آرانی علیرضا محمد علی 623 اصول مخابرات ماهواره ای (مجازی) EL-210/3 97 _ اصفهان 1398/04/05 قبول  
مهرآبادی آرانی زکیه صفرعلی 11634 مبانی رنگ WO-081 _ 100 اصفهان 1398/04/05 قبول  
نیل فروش زاده علیرضا اکبر 22137 اصول مخابرات ماهواره ای (مجازی) EL-210/3 100 _ اصفهان 1398/04/05 قبول  
احمدی داود حسینعلی 174 روشهای ارائه مطلب AV-204 _ 81 اصفهان 1397/09/21 قبول اصلاحیه-آموزشگاه آزاد
سلیمانی اشرف محمد قاسم 63 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 100 92 اصفهان 1397/09/14 قبول اصلاحیه-اجرا در استان
ایمانی بیدگلی وجیهه محمد 381 ابزارشناسی(صنایع چوب) WO-570 _ 90 اصفهان 1398/04/12 قبول  
مهرآبادی آرانی زکیه صفرعلی 11634 ابزارشناسی(صنایع چوب) WO-570 _ 90 اصفهان 1398/04/12 قبول  
مهابادی روح اله محمد علی 31 ایمنی در برق PE-001/1 95 _ اصفهان 1398/04/12 قبول  
فرازبخت نوید اسداله 1544 آموزش نحوه تیونینگ و تقویت موتور AT-572 _ 97 اصفهان 1398/04/12 قبول  
ذاقلی تجره مهین جمشید 18 بافت فرشینه با تور پلاستیکی همراه با چله کشی و نقشه کشی SE-329 _ 100 اصفهان 1398/04/12 قبول  
زمانی نرجس محمدصادق 3142 بافت فرشینه با تور پلاستیکی همراه با چله کشی و نقشه کشی SE-329 _ 100 اصفهان 1398/04/12 قبول  
زنگنه پروین امان اله 24526 بافت فرشینه با تور پلاستیکی همراه با چله کشی و نقشه کشی SE-329 _ 100 اصفهان 1398/04/12 قبول  
طاهری بهجت علی اصغر 48 بافت فرشینه با تور پلاستیکی همراه با چله کشی و نقشه کشی SE-329 _ 100 اصفهان 1398/04/12 قبول  
نادری نطنزی لیلا عباسعلی 32 بافت فرشینه با تور پلاستیکی همراه با چله کشی و نقشه کشی SE-329 _ 100 اصفهان 1398/04/12 قبول  
شمس سولاری هادی امیدعلی 1740413301 طراحی تابلوها ( فشار ضعیف و فشار متوسط ) PE-014 83/30 _ اصفهان 1398/04/12 قبول  
توسلی فارفانی اکبر یوسف 546 آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی(غیر حضوری - مجازی) IT-1005 85 _ اصفهان 1398/04/19 قبول  
جشنی طیبه ماشااله 3404 آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی(غیر حضوری - مجازی) IT-1005 100 _ اصفهان 1398/04/19 قبول  
عشقی مژده محمد اسماعیل 1190148153 آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی(غیر حضوری - مجازی) IT-1005 85 _ اصفهان 1398/04/19 قبول  
مونسیان اصفهانی علی حسین 1271230887 آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی(غیر حضوری - مجازی) IT-1005 100 _ اصفهان 1398/04/19 قبول  
حسینی سیدرضا عباس 13100 برنامه ریزی و تدوین فیلم آموزشی AV-367 _ 96 اصفهان 1398/04/19 قبول  
راونجی فاطمه احمد 66 برنامه ریزی و تدوین فیلم آموزشی AV-367 _ 95 اصفهان 1398/04/19 قبول  
محمد قاسمی فریبا علمدار 326 برنامه ریزی و تدوین فیلم آموزشی AV-367 _ 91 اصفهان 1398/04/19 قبول  
قاضی نور سید امیرحسین سید مرتضی 1269 روشهای ارائه مطلب AV-204 _ 95 اصفهان 1398/04/19 قبول  
قاسمی داود ذبیح اله 1150177691 سیستم دوربین های مداربسته دیجیتال EL-806/2 _ 90 اصفهان 1398/04/19 قبول  
بهرامی محمد ابراهیم 5410092163 سیستم های تهویه کولر خودرو AT-206 70 89 اصفهان 1398/04/19 قبول  
احمد پور حامد قاسم 5410118634 طراحی سیستمهای خورشیدی PE-226 95/50 _ اصفهان 1398/04/19 قبول  
آقاجانی محسن رضا 3855 طراحی سیستمهای خورشیدی PE-226 100 _ اصفهان 1398/04/19 قبول  
دهقانی مهدی احمد 794 طراحی سیستمهای خورشیدی PE-226 100 _ اصفهان 1398/04/19 قبول  
سلامتی قمصری فاطمه محمد 294 طراحی مقدماتی WO-033/1 _ 93 اصفهان 1398/04/19 قبول  
باتوکل منصوره اکبر 49 MCSA  installing & configuring windows server2012 IT-315 _ 80 اصفهان 1398/04/26 قبول  
فریور مریم حسن علی 63794 PLC1500-TIA PORTAL EL-549/2 _ 98 اصفهان 1398/04/26 قبول  
کاظمی پور فرزانه حسین 927 اجرای سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت صنعتیOHSAS-18001 PD-214 96/70 81 اصفهان 1398/04/26 قبول  
باقری تبار محسن اسماعیل 1160137463 آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیک(غیر حضوری- مجازی) EL-806/3 96 _ اصفهان 1398/04/26 قبول  
رضائی جندانی عباس مسیب 4873 برق خودرو 2 AT-329 85 87 اصفهان 1398/04/26 قبول  
رضائی رامشه فرشته اسماعیل 82 پلیوار دوز بلوچ(مقدماتی) SE-333 _ 95 اصفهان 1398/04/26 قبول  
باغبانها مریم قاسم 58 تصویر سازی کتاب کودک WO-125 _ 93 اصفهان 1398/04/26 قبول  
کرمیان زهرا حسینعلی 52161 دیجیتال مارکتینگ در کشاورزی(غیرحضوری-مجازی) FO-128 غ _ اصفهان 1398/04/26 مردود غیبت بیش ازده درصد
حکیمی علی اسماعیل 10 عملکرد ترمزهای هوشمند( مجازی - غیر حضوری) AT-657 85 _ اصفهان 1398/04/26 قبول  
حاجی کتابی طاهره ابراهیم 32 آشنایی با اصطلاحات طراحی و دوخت مقدماتی(مجازی - غیر حضوری) SE-363 100 _ اصفهان 1398/04/26 قبول  
نجفی آرانی محمدرضا حسین 10396 آشنایی با اصطلاحات طراحی و دوخت مقدماتی(مجازی - غیر حضوری) SE-363 93 _ اصفهان 1398/04/26 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.