سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
تيرماه 98نتایج بازآموزی
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
مرادیان آرزو منصور 109 کار آفرینی مقدماتی PD-206 _ 96 اردبیل 1398/04/05 قبول  
موسوی میریوسف میرهدایت 1640 اصول مخابرات ماهواره ای (مجازی) EL-210/3 97 _ اردبیل 1398/04/05 قبول  
حسن زاده نمین سمیه رحیم 649 ابزارشناسی(صنایع چوب) WO-570 _ 92 اردبیل 1398/04/12 قبول  
فرهودی زاده عوض غلام 2111 ایمنی در برق PE-001/1 95 _ اردبیل 1398/04/12 قبول  
ایمانپور مغوان مهناز روح اله 544 بافت فرشینه با تور پلاستیکی همراه با چله کشی و نقشه کشی SE-329 _ 100 اردبیل 1398/04/12 قبول  
محمدی ملاکه اللهویردی 793 بافت فرشینه با تور پلاستیکی همراه با چله کشی و نقشه کشی SE-329 _ 95 اردبیل 1398/04/12 قبول  
فرهودی فردین فرهنگ 1630040746 کاربرد نرم افزار  Googel Earth  در عمران و نقشه برداری ( غیر حضوری) UB-411 _ 95 اردبیل 1398/04/12 قبول  
فرهودی زاده عوض غلام 2111 آسانسور هیدرولیک و پله برقی PE-216 95 _ اردبیل 1398/04/19 قبول  
عشقی مهین سعداله 410 آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی(غیر حضوری - مجازی) IT-1005 90 _ اردبیل 1398/04/19 قبول  
هژبری زهرا فرج 6234 آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی(غیر حضوری - مجازی) IT-1005 85 _ اردبیل 1398/04/19 قبول  
آرمات معصومه اسرائیل 14490 بافنده ترکیبی قالی و گلیم SE-262 _ 97 اردبیل 1398/04/19 قبول  
سرداری قوجه بیگلو ناهیده ایواله 10710 بافنده ترکیبی قالی و گلیم SE-262 _ 97 اردبیل 1398/04/19 قبول  
عبدل زاده سکینه علی حسن 16013 بافنده ترکیبی قالی و گلیم SE-262 _ 95 اردبیل 1398/04/19 قبول  
صالح زاده مجید میرزا بالا 1187 روشهای ارائه مطلب AV-204 _ 90 اردبیل 1398/04/19 قبول  
پناهپور حبیب اله دادار 7535 سرویس و نگهداری خودرو(غیر حضوری- مجازی) AT-658 غ _ اردبیل 1398/04/19 مردود  
اسدالهی کرلانی ولی ایوب 521 سیستم دوربین های مداربسته دیجیتال EL-806/2 _ 88 اردبیل 1398/04/19 قبول  
حسینی سید بهرام سیدجواد 183 آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیک(غیر حضوری- مجازی) EL-806/3 92 _ اردبیل 1398/04/26 قبول دوره تکراری
فرخی زاده اردبیلی محمدرضا ابراهیم 4270781831 آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیک(غیر حضوری- مجازی) EL-806/3 92 _ اردبیل 1398/04/26 قبول  
افزون فرانک توکل 11948 پلیوار دوز بلوچ(مقدماتی) SE-333 _ 95 اردبیل 1398/04/26 قبول  
فرجی ایرج فرج اله 1159 حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار HS-001 86/70 94 اردبیل 1398/04/26 قبول  
پناهپور حبیب اله دادار 7535 عملکرد ترمزهای هوشمند( مجازی - غیر حضوری) AT-657 75 _ اردبیل 1398/04/26 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.