سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
خرداد 98نتیجه بازآموزی
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
کیومرثی نسرین عباس 352 معرق 1 WO-017 _ 90 قم 1398/03/01 قبول  
توسلی لیلا رضا 3471 معرق چرم SE-189 _ 95 قم 1398/03/22 قبول  
مومن هاشمیه عبدالعلی 83 کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1 SE-129 _ 95 قم 1398/03/29 قبول  
امامی نفیسه محمدرضا 21128 گوهر شناسی معدنی WO-128 _ 100 قم 1398/03/29 قبول  
دارستانی منیره حسنعلی 4755 مدیریت ارتباط با مشتری PD-327 88 97 قم 1398/03/29 قبول  
ممیز فریده فضل اله 1292 مدیریت باغات میوه FO-888 90 87 قم 1398/03/29 قبول  
مقصودی احمد برات اله 1238 نرم افزار های کنترل و اتوماسیون صنعتی2- بکهوف Twincat3 EL-954/1 _ 90 قم 1398/03/29 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.