سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
خرداد 98نتیجه بازآموزی
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
سرگزی علیرضا ملک 1750 جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل E3 WE-080 _ 88 سیستان وبلوچستان 1398/03/01 قبول  
ریگی لاذر فرشاد علی 2103 دولت الکترونیکی(غیرحضوری-مجازی) IT-10 غ _ سیستان وبلوچستان 1398/03/01 مردود  
شیری محمد آبادی مهدی محمد رضا 663 دولت الکترونیکی(غیرحضوری-مجازی) IT-10 85 _ سیستان وبلوچستان 1398/03/01 قبول  
عربی حمیدرضا احمدعلی 114 سیستم های  برق و الکترونیک خودروهای هیبرید Hybrid Vehicle (غیرحضوری- مجازی) EL-926/0 93 _ سیستان وبلوچستان 1398/03/01 قبول  
آریانفر حسین ابراهیم 1273 متره وبرآورد(غیرحضوری-مجازی) UB-327/1 81 _ سیستان وبلوچستان 1398/03/01 قبول  
یزدان پناه شاه آبادی ایمان غلامحسین 4 متره وبرآورد(غیرحضوری-مجازی) UB-327/1 غ _ سیستان وبلوچستان 1398/03/01 مردود  
قاسمی شهرکی عصمت عباس 5330353890 معرق 1 WO-017 _ 88 سیستان وبلوچستان 1398/03/01 قبول  
حقانی نیا برکت اله رحمت 3591487481 PLC مقدماتی A PE-020/1 _ 91 سیستان وبلوچستان 1398/03/22 قبول  
پارسا طیبه حسن 703 SQL SERVER 2012 IT-810/1 88/60 92 سیستان وبلوچستان 1398/03/22 قبول  
سردار شهرکی رضا مهراله 3610305975 الکترونیک کاربردی تاسیسات - مقدماتی IN-205 90 91 سیستان وبلوچستان 1398/03/22 قبول  
عباسی مقدم رضا غلام 727 الکترونیک کاربردی تاسیسات - مقدماتی IN-205 95 89 سیستان وبلوچستان 1398/03/22 قبول  
شیری محمدآبادی مهدی محمدرضا 663 آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیک(غیر حضوری- مجازی) EL-806/3 92 _ سیستان وبلوچستان 1398/03/22 قبول  
عربی حمیدرضا احمدعلی 114 آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیک(غیر حضوری- مجازی) EL-806/3 92 _ سیستان وبلوچستان 1398/03/22 قبول  
بزرگ زاده بهاره عبدالسلام 1282 آشنایی و کار با وسائل کمک آموزشی -سطح 2 AV-203 _ 94 سیستان وبلوچستان 1398/03/22 قبول  
خواجه خسروی سمیه غلامرضا 2785 آشنایی و کار با وسائل کمک آموزشی -سطح 2 AV-203 _ 94 سیستان وبلوچستان 1398/03/22 قبول  
احمدی محمدنبی غلام 282 تکثیر و پرورش ملکه زنبور عسل FO-032 87/50 90 سیستان وبلوچستان 1398/03/22 قبول  
خزاعی مهدیه یوسف 1400 توسعه دهنده برنامه اندروید IT-780 _ 80 سیستان وبلوچستان 1398/03/22 قبول  
ریکی مهری ملک 8242 توسعه دهنده برنامه اندروید IT-780 _ 85 سیستان وبلوچستان 1398/03/22 قبول  
شهریاری شیرین احمدعلی 26108 توسعه دهنده برنامه اندروید IT-780 _ 80 سیستان وبلوچستان 1398/03/22 قبول  
محمودی راد حامد محمد 10294 توسعه دهنده برنامه اندروید IT-780 _ 80 سیستان وبلوچستان 1398/03/22 قبول  
نوری اسماعیل علی 1719 توسعه دهنده برنامه اندروید IT-780 _ 85 سیستان وبلوچستان 1398/03/22 قبول  
آریانفر حسین ابراهیم 1273 شناخت وطراحی اجزای ماشین واصول ترسیم تصاویراجرائی مطابق استاندارد جهانیISO(مجازی-غیرحضوری) UB-445 _ 90 سیستان وبلوچستان 1398/03/22 قبول  
شیرزایی شهرام موسی 948 شناخت وطراحی اجزای ماشین واصول ترسیم تصاویراجرائی مطابق استاندارد جهانیISO(مجازی-غیرحضوری) UB-445 _ 90 سیستان وبلوچستان 1398/03/22 قبول  
یزدان پناه شاه آبادی ایمان غلامحسین 4 شناخت وطراحی اجزای ماشین واصول ترسیم تصاویراجرائی مطابق استاندارد جهانیISO(مجازی-غیرحضوری) UB-445 _ 90 سیستان وبلوچستان 1398/03/22 قبول  
براهویی علیرضا سنجر 6917 طراحی و ساخت نیروگاههای فتوولتائیک(غیر حضوری - مجازی) EL-903/3 75 _ سیستان وبلوچستان 1398/03/22 قبول  
میر حسن مرادعلی 950 عکاسی صنعتی - تبلیغاتی AV-370 _ 90 سیستان وبلوچستان 1398/03/22 قبول  
سرحدی مرادی آمنه عباس 65 معرق چرم SE-189 _ 90 سیستان وبلوچستان 1398/03/22 قبول  
پارسا طیبه حسن 703 FLASH IT-640 _ 89 سیستان وبلوچستان 1398/03/29 قبول  
محمودی راد حامد محمد 10294 MS PROJECT 2010 IT-920/1 66/70 - سیستان وبلوچستان 1398/03/29 مردود  
ریگی رسول بخش حسین 516 آبگرمکن دیواری گازسوز IN-046 76 93 سیستان وبلوچستان 1398/03/29 قبول  
سردار شهرکی رضا مهراله 3610305975 آبگرمکن دیواری گازسوز IN-046 84 88 سیستان وبلوچستان 1398/03/29 قبول  
عباسی مقدم رضا غلام 727 آبگرمکن دیواری گازسوز IN-046 84 85 سیستان وبلوچستان 1398/03/29 قبول  
خواجه خسروی سمیه غلامرضا 2785 آزمایشگاه زبان انگلیسی B-1 FL-000/2 75 _ سیستان وبلوچستان 1398/03/29 قبول  
امان کم حاجی صالح 1 آشنائی بامقررات ملی ساختمان (برق) PE-009 92 _ سیستان وبلوچستان 1398/03/29 قبول  
سرحدی مرادی آمنه عباس 65 تعمیر و سرویس ماشین های دوخت صنعتی راسته و آشنایی با خط تولید SE-145 _ 90 سیستان وبلوچستان 1398/03/29 قبول  
احمدی محمد نبی غلام 282 تولید و پرورش گیاهان آپارتمانی FO-156 97/50 90 سیستان وبلوچستان 1398/03/29 قبول  
نوری اسماعیل علی 1719 روشهای ارائه مطلب AV-204 _ 96 سیستان وبلوچستان 1398/03/29 قبول  
بزرگ زاده بهاره عبدالسلام 1282 مدیریت ارتباط با مشتری PD-327 92 95 سیستان وبلوچستان 1398/03/29 قبول  
شهکی مهری رستم 3710271223 روشهای نوین تدریس با رویکرد CBT PD-154 - - سیستان وبلوچستان 1397/02/06 قبول اصلحیه- آموزشگاه های آزاد 
© tvto-itc.ir . All rights reserved.