سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
خرداد 98نتیجه بازآموزی
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
بستان کللی علیرضا غلامرضا 3490013220 متره وبرآورد(غیرحضوری-مجازی) UB-327/1 80 _ بوشهر 1398/03/01 قبول  
حاجیان علی اکبر محمد جعفر 366 متره وبرآورد(غیرحضوری-مجازی) UB-327/1 80 _ بوشهر 1398/03/01 قبول  
لیراوی سعید ناصر 1207 متره وبرآورد(غیرحضوری-مجازی) UB-327/1 91 _ بوشهر 1398/03/01 قبول  
بای وجیهه محمدرضا 212 دیجیتال مارکتینگ در کشاورزی(غیرحضوری-مجازی) FO-128 92 _ بوشهر 1398/03/11 قبول  
لیراوی طاهره الماس 16 دیجیتال مارکتینگ در کشاورزی(غیرحضوری-مجازی) FO-128 92 _ بوشهر 1398/03/11 قبول  
حسینی زاده مرضیه جواد 46 CCNA course2 router basic IT-401/1 _ 85 بوشهر 1398/03/22 قبول  
شهریور محسن اسماعیل 16981 الکترونیک کاربردی تاسیسات - مقدماتی IN-205 100 92 بوشهر 1398/03/22 قبول  
لیراوی طاهره الماس 16 تغذیه گیاهان زراعی و باغی FO-152 96/70 87 بوشهر 1398/03/22 قبول  
باقری حسین علی اکبر 5095 خراطی WO-506 _ 99 بوشهر 1398/03/22 قبول  
بهروز زیارتی طاهره غلامعلی 34 طراحی پایه و اندام SE-155 _ 94 بوشهر 1398/03/22 قبول  
حیات داودی صغری حسین 15090 طراحی پایه و اندام SE-155 _ 96 بوشهر 1398/03/22 قبول  
جاوید تنگستانی محمد خدارحم 838 آشنائی بامقررات ملی ساختمان (برق) PE-009 96 _ بوشهر 1398/03/29 قبول  
حیات داودی صغری حسین 15090 تعمیر و سرویس ماشین های دوخت صنعتی راسته و آشنایی با خط تولید SE-145 _ 100 بوشهر 1398/03/29 قبول  
زاهدی فر گلبهار مولا 424 تولید و پرورش گیاهان آپارتمانی FO-156 97/50 90 بوشهر 1398/03/29 قبول  
شحنه داراب محمد صالح 4 جوشکاری تیگ بر روی فولاد ساده کربنی     Module T5-1 WE-019/1 _ 87 بوشهر 1398/03/29 قبول  
شهریور محسن اسماعیل 16981 روشهای ارائه مطلب AV-204 _ 88 بوشهر 1398/03/29 قبول  
باقری حسین علی اکبر 5095 ساخت و بکارگیری انواع جیک و فیکسچر در صنایع چوب WO-550 _ 95 بوشهر 1398/03/29 قبول  
نسترن طیبه عباسعلی 34325 طراحی بوردها و مدارات الکترونیکی با نرم افزار Eagle Auto Desk EL-927/0 _ 92 بوشهر 1398/03/29 قبول  
رودحله پور فروغ رضا 475 کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1 SE-129 _ 95 بوشهر 1398/03/29 قبول  
احمدزاده بهمبری آزیتا بهروز 444 مدیریت باغات میوه FO-888 87/50 86 بوشهر 1398/03/29 قبول  
محتجب اعظم فرج 88 مدیریت باغات میوه FO-888 90 87 بوشهر 1398/03/29 قبول  
بهفر کاظم غلامرضا 1570 طراحی و ساخت نیروگاههای فتوولتائیک(غیر حضوری - مجازی) EL-903/3 87/5 _ بوشهر 1398/03/22 قبول  
بی باک اصغر شکراله 13990 PLC مقدماتی B PE-020/3 _ 98 بوشهر 1398/03/29 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.