سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
خرداد 98نتیجه بازآموزی
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
احمدی داریوش سپهدار 55 علم مواد(غیر حضوری - مجازی) MA-092/1 85 _ هرمزگان 1398/03/01 قبول  
شهیدی پور سید مسعود سید عباس 1610 طراحی سیستم های هوشمند صنعتی مبتنی بر IOT EL-923/0 _ 98 هرمزگان 1398/03/01 قبول اصلاحیه
عامری پور رامین رضا 21537 دیجیتال مارکتینگ در کشاورزی(غیرحضوری-مجازی) FO-128 75 _ هرمزگان 1398/02/18 قبول اصلاحیه
پسندی پور سولماز احمد 4852 دیجیتال مارکتینگ در کشاورزی(غیرحضوری-مجازی) FO-128 94 _ هرمزگان 1398/03/11 قبول  
تقی زاده فرد سید محسن سید حسین 5658 الکترونیک کاربردی تاسیسات - مقدماتی IN-205 100 90 هرمزگان 1398/03/22 قبول  
لطفی مجتبی اسداله 2500065936 آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیک(غیر حضوری- مجازی) EL-806/3 88 _ هرمزگان 1398/03/22 قبول  
زعیمی دهبارز الهام عباس 8154 تزئینات داخلی و چیدمان منازل (غیر حضوری ) WO-564 70 _ هرمزگان 1398/03/22 قبول  
دهقانی سلطانی نرجس محمدعلی 204 تکثیر و پرورش ملکه زنبور عسل FO-032 95 95 هرمزگان 1398/03/22 قبول  
احمدی داریوش سپهدار 55 طراحی و ساخت نیروگاههای فتوولتائیک(غیر حضوری - مجازی) EL-903/3 92/50 _ هرمزگان 1398/03/22 قبول  
حلفیان حامد احمد 3430090229 عکاسی با موبایل ( غیر حضوری) AV-364 95 _ هرمزگان 1398/03/22 قبول  
فولادی فرشته رمضان 3380636215 معرق چرم SE-189 _ 90 هرمزگان 1398/03/22 قبول  
قاسمی صادق مهدی 1369 آبگرمکن دیواری گازسوز IN-046 88 92 هرمزگان 1398/03/29 قبول  
وهابی نیازی لیلا جهانگیر 62 تعمیر و سرویس ماشین های دوخت صنعتی راسته و آشنایی با خط تولید SE-145 _ 100 هرمزگان 1398/03/29 قبول  
پسندی پور سولماز احمد 4852 تولید و پرورش گیاهان آپارتمانی FO-156 95 90 هرمزگان 1398/03/29 قبول  
جمالی حجت اله اسداله 107 جوشکاری با قوس الکتریکی E4-1 WE-008 _ 88 هرمزگان 1398/03/29 قبول  
حمیدی بابک رضا 3278 جوشکاری با قوس الکتریکی E4-1 WE-008 _ 80 هرمزگان 1398/03/29 قبول  
قاسمی رضوان مهدی حسین 963 جوشکاری با قوس الکتریکی E4-1 WE-008 _ 87 هرمزگان 1398/03/29 قبول  
فولادی فرشته رمضان 3380636215 کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1 SE-129 _ 90 هرمزگان 1398/03/29 قبول  
قاسمی صادق مهدی 1369 کولرهای گازی اینورتری IN-171 73/30 93 هرمزگان 1398/03/29 قبول  
دهقانی سلطانی نرجس محمد علی 204 مدیریت باغات میوه FO-888 87/50 92 هرمزگان 1398/03/29 قبول  
عامری زاده رضا هوشنگ 7173 مدیریت باغات میوه FO-888 92/50 87 هرمزگان 1398/03/29 قبول  
رضایی میهن کاکاجان 3130977503 PLC مقدماتی B PE-020/3 _ 91 هرمزگان 1398/03/29 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.