سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
خرداد 98نتیجه بازآموزی
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
ساعدپناه کاک شوان محمدحسین 2244 دولت الکترونیکی(غیرحضوری-مجازی) IT-10 90 _ کردستان 1398/03/01 قبول  
محمدیان فاطمه محمد علی 887 سیستم های  برق و الکترونیک خودروهای هیبرید Hybrid Vehicle (غیرحضوری- مجازی) EL-926/0 90 _ کردستان 1398/03/01 قبول  
آگاه قادر اسکندر 153 طراحی سیستم های هوشمند صنعتی مبتنی بر IOT EL-923/0 _ 80 کردستان 1398/03/01 قبول اصلاحیه
اسدی بیژن ولی 837 CCNA course2 router basic IT-401/1 _ 80 کردستان 1398/03/22 قبول تعیین صلاحیت مربیگری
موچانی امیر قاسم 7504 PLC مقدماتی A PE-020/1 _ 95 کردستان 1398/03/22 قبول  
شکری مهوش احمد 4 آشنایی و کار با وسائل کمک آموزشی -سطح 2 AV-203 _ 94 کردستان 1398/03/22 قبول  
حسین پناهی توفیق محمدجعفر 450 برق خودرو 1 AT-328 75 80 کردستان 1398/03/22 قبول آزمون مجدد
حسین پناهی توفیق محمدجعفر 450 تعلیق فرمان مقدماتی AT-565 95 85 کردستان 1398/03/22 قبول  
کریم پور بهار ابوبکر 199 توسعه دهنده برنامه اندروید IT-780 _ 85 کردستان 1398/03/22 قبول  
ولی زاده ملک محمد امین 3 معرق چرم SE-189 _ 95 کردستان 1398/03/22 قبول  
طاهر آذر سلیمان محمد 5953 نرم افزار های کنترل و اتوماسیون صنعتی2- بکهوف Twincat3 EL-954/1 _ 90 کردستان 1397/12/22 قبول اصلاحیه
اسدی بیژن ولی 837 FLASH IT-640 _ 85 کردستان 1398/03/29 قبول تعیین صلاحیت مربیگری
سیدی آرزو غفار 8238 FLASH IT-640 _ 85 کردستان 1398/03/29 قبول  
ورزیری آرام بهرام 3720489531 آموزش نرم افزار Arc 10.4(Map Gis مقدماتی) UB-427 _ 94 کردستان 1398/03/29 قبول  
اسدی بیژن ولی 837 پداگوژی PD-159 83/30 95 کردستان 1398/03/29 قبول آزمون مجدد
کریمی محمدصدیق عبداله 8 جوشکاری تیگ بر روی فولاد ساده کربنی     Module T5-1 WE-019/1 _ 81 کردستان 1398/03/29 قبول  
محمودی طاهر جمال 515 ساخت و بکارگیری انواع جیک و فیکسچر در صنایع چوب WO-550 _ 90 کردستان 1398/03/29 قبول  
عزیزی شیدا عبداله 4882 کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1 SE-129 _ 95 کردستان 1398/03/29 قبول  
خوشنواز فاطمه نصرت اله 38 مدیریت ارتباط با مشتری PD-327 100 93 کردستان 1398/03/29 قبول  
سجادی سیدمیلاد سید حسن 3810342904 مدیریت ارتباط با مشتری PD-327 92 95 کردستان 1398/03/29 قبول  
قادری هیوا محمد امین 4488 مدیریت سیستم سوخت رسانی انژکتوری خودروهای هیوندا وکیا AT-637 66/70 87 کردستان 1398/03/29 مردود  
آگاه قادر اسکندر 153 نرم افزار های کنترل و اتوماسیون صنعتی2- بکهوف Twincat3 EL-954/1 _ 88 کردستان 1398/03/29 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.