سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
خرداد 98نتیجه بازآموزی
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
حاتمیان مهدی منصور 177 طراحی سایت با نرم افزار جوملا( مقدماتی) IT-942 _ 95 چهارمحال وبختیاری 1398/03/01 قبول  
علوی فرزانه علی جواد 72 جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل E2 WE-079 _ 83 چهارمحال وبختیاری 1398/03/22 قبول  
سلیمی سعید علی اکبر 568 معرق چرم SE-189 _ 98 چهارمحال وبختیاری 1398/03/22 قبول  
رئیسی آرش علی 4660531759 آزمایشگاه زبان انگلیسی B-1 FL-000/2 70 _ چهارمحال وبختیاری 1398/03/29 قبول  
خلیلی مفرد داود عبدالکریم 2714 آئین نامه ایمنی جوشکاری و برشکاری گرم WE-085 92 95 چهارمحال وبختیاری 1398/03/29 قبول  
اکبری ثریا بهرام 634 حفاظت از محیط زیست عمومی HS-003 100 92 چهارمحال وبختیاری 1398/03/29 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.