سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
خرداد 98نتیجه بازآموزی
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
احمدی گیلان سعادت 814 پیراهن دوزی مردانه (صنعتی) SE-141 _ 98 البرز 1398/03/01 قبول  
اسدی مهر پروین توکل 675 پیراهن دوزی مردانه (صنعتی) SE-141 _ 97 البرز 1398/03/01 قبول  
انتظار المهدی مریم محمد علی 144 پیراهن دوزی مردانه (صنعتی) SE-141 _ 96 البرز 1398/03/01 قبول  
بیک محمدی فاطمه روح اله 644 پیراهن دوزی مردانه (صنعتی) SE-141 _ 94 البرز 1398/03/01 قبول  
پناهی مهری نعمت اله 5009 پیراهن دوزی مردانه (صنعتی) SE-141 _ 96 البرز 1398/03/01 قبول  
حسینی سیده صغری سید محمد 200 پیراهن دوزی مردانه (صنعتی) SE-141 _ 93 البرز 1398/03/01 قبول  
حصاری زنوزی ژاله بهمن 183 پیراهن دوزی مردانه (صنعتی) SE-141 _ 98 البرز 1398/03/01 قبول  
خورشیدی پریا احمد 1740649885 پیراهن دوزی مردانه (صنعتی) SE-141 _ 95 البرز 1398/03/01 قبول  
شریفی فردویی نفیسه رضا 2415 پیراهن دوزی مردانه (صنعتی) SE-141 _ 98 البرز 1398/03/01 قبول  
شیرانی مریم محسن 7318 پیراهن دوزی مردانه (صنعتی) SE-141 _ 98 البرز 1398/03/01 قبول  
صادقیان فاطمه جواد 3802 پیراهن دوزی مردانه (صنعتی) SE-141 _ 97 البرز 1398/03/01 قبول  
طالب سرشکی فاطمه زهرا مرادعلی 283 پیراهن دوزی مردانه (صنعتی) SE-141 _ 96 البرز 1398/03/01 قبول  
عبداللهی خیرالنساء اسداله 6967 پیراهن دوزی مردانه (صنعتی) SE-141 _ 96 البرز 1398/03/01 قبول  
غفاری مریم ابوالفضل 3 پیراهن دوزی مردانه (صنعتی) SE-141 _ 96 البرز 1398/03/01 قبول  
قاضی لو رقیه محمود 358 پیراهن دوزی مردانه (صنعتی) SE-141 _ 95 البرز 1398/03/01 قبول  
قدیمی خدیجه عظیم 6081 پیراهن دوزی مردانه (صنعتی) SE-141 _ 94 البرز 1398/03/01 قبول  
گرشاسبی خیرالنساء عظیم 5 پیراهن دوزی مردانه (صنعتی) SE-141 _ 95 البرز 1398/03/01 قبول  
قاسم پورامام فاطمه محمدعلی 3364 حجم سازی با سیمان در هنرهای تجسمی WO-058/1 _ 80 البرز 1398/03/01 قبول  
قباد نسرین اکبر 84 حجم سازی با سیمان در هنرهای تجسمی WO-058/1 _ 90 البرز 1398/03/01 قبول  
اصلانی شهناز فتح اله 609 گلدوزی سه بعدی (برزیلی) SE-332 _ 90 البرز 1398/03/01 قبول  
بی ریا گیتی عباس 325 گلدوزی سه بعدی (برزیلی) SE-332 _ 100 البرز 1398/03/01 قبول  
پورنظری معصومه قاسم 1476 گلدوزی سه بعدی (برزیلی) SE-332 _ 90 البرز 1398/03/01 قبول  
حسن نژاد فاطمه مقصود علی 7052 گلدوزی سه بعدی (برزیلی) SE-332 _ 80 البرز 1398/03/01 قبول  
خالقی ثریا امین اله 97 گلدوزی سه بعدی (برزیلی) SE-332 _ 80 البرز 1398/03/01 قبول  
رده گل ناز محمد 288 گلدوزی سه بعدی (برزیلی) SE-332 _ 80 البرز 1398/03/01 قبول  
روشن ضمیر زهرا علی 0311137652 گلدوزی سه بعدی (برزیلی) SE-332 _ 95 البرز 1398/03/01 قبول  
رهاوی معصومه علی اکبر 892 گلدوزی سه بعدی (برزیلی) SE-332 _ 95 البرز 1398/03/01 قبول  
سرحدی رقیه محمد 1830 گلدوزی سه بعدی (برزیلی) SE-332 _ 100 البرز 1398/03/01 قبول  
شکری لیلا رضا 6304 گلدوزی سه بعدی (برزیلی) SE-332 _ 85 البرز 1398/03/01 قبول  
شمیرانی نرگس احمد 1603 گلدوزی سه بعدی (برزیلی) SE-332 _ 90 البرز 1398/03/01 قبول  
لطفیان بابکی اکرم حسین علی 3260 گلدوزی سه بعدی (برزیلی) SE-332 _ 95 البرز 1398/03/01 قبول  
مقصودی فرشته علی 221 گلدوزی سه بعدی (برزیلی) SE-332 _ 92 البرز 1398/03/01 قبول  
همراز روزا قاسم 3618 گلدوزی سه بعدی (برزیلی) SE-332 _ 100 البرز 1398/03/01 قبول  
رحیمی فاطمه عبداله 441 CCNA course2 router basic IT-401/1 _ 85 البرز 1398/03/22 قبول  
شافعی آریو محمد علی 4429 Pet3-C FL-436/3 71 _ البرز 1398/03/22 قبول  
معدنی پژمان نادر 10241 Pet3-C FL-436/3 71 _ البرز 1398/03/22 قبول  
کیانی محمد حسن 177 اتصالات چوبی WO-571 _ 90 البرز 1398/03/22 قبول  
خزایی مهدی رسول 3950134883 اصول جوشکاری و بازرسی جوش وکارگاه جوش UB-218 86/70 _ البرز 1398/03/22 قبول  
گرجی مهران محمود 7798 اصول مدیریت آشپزخانه صنعتی FI-001 86/70 96 البرز 1398/03/22 قبول  
برف مال محسن جلیل 0310719038 بازرسی مخازن ذخیره سقف شناور WE-073/1 92/50 93 البرز 1398/03/22 قبول  
دیرباز محمد هادی نامدار 1316 بازرسی مخازن ذخیره سقف شناور WE-073/1 92/50 93 البرز 1398/03/22 قبول  
سیفی مرتضی عین علی 6680 تراش CNC سطح 1/3 سیستم کنترل زیمنس MA-104 _ 82 البرز 1398/03/22 قبول  
طیبی مرتضی نظرعلی 3 تکثیر و پرورش ملکه زنبور عسل FO-032 95 95 البرز 1398/03/22 قبول  
نیری سیدرضا سید احمد 816 حقوق مهندسی و گزارش نویسی UB-442 92 _ البرز 1398/03/22 قبول  
شیرازی میگون شبنم محمد کاظم 12653 خراطی WO-506 _ 100 البرز 1398/03/22 قبول  
لطفیان بابلی اکرم حسین علی 3260 معرق چرم SE-189 _ 85 البرز 1398/03/22 قبول  
شافعی آریو محمدعلی 4429 PET(Pt.)A FL-437/1 70 _ البرز 1398/03/29 قبول  
معدنی پژمان نادر 10241 PET(Pt.)A FL-437/1 70 _ البرز 1398/03/29 قبول  
حسینی سید قاسم سیدحسین 2793 اصول تعمیرات تلویزیون های ال ای دی و ال سی دی EL-218/1 _ 85 البرز 1398/03/29 قبول  
اسدالهی مهر خدیجه قاسم 1695 آزمایشگاه زبان انگلیسی B-1 FL-000/2 75 _ البرز 1398/03/29 قبول  
طیبی مرتضی نظرعلی 3 آزمایشگاه زبان انگلیسی B-1 FL-000/2 83 _ البرز 1398/03/29 قبول  
ابراهیمی جعفر زعفر 893 آسانسورهای بدون موتورخانه MRL PE-228 100 90 البرز 1398/03/29 قبول  
عموزادی رضا فغان 18 جوشکاری با قوس الکتریکی E4-1 WE-008 _ 90 البرز 1398/03/29 قبول  
نیری سید رضا سید احمد 816 حفاظت از محیط زیست عمومی HS-003 100 94 البرز 1398/03/29 قبول  
کیانی محمد حسن 177 ساخت و بکارگیری انواع جیک و فیکسچر در صنایع چوب WO-550 _ 90 البرز 1398/03/29 قبول  
عبداللهی امانی محمود رضی 209 طراحی بوردها و مدارات الکترونیکی با نرم افزار Eagle Auto Desk EL-927/0 _ 90 البرز 1398/03/29 قبول  
نوروزی محسن بهلول 0311016286 کولرهای گازی اینورتری IN-171 50 80 البرز 1398/03/29 مردود  
خرقانی عرفان محمود 0311424775 مدیر فنی مراکز معاینه فنی خودروهای سنگین ( مقدماتی) AT-610 90 84 البرز 1398/03/29 قبول  
دهنوی محمود امیدعلی 900 مولدقدرت تخصصی 2 ( موتور ملی) AT-332 80 84 البرز 1398/03/29 قبول  
فیروزی فرهاد سبزعلی 71 مولدقدرت تخصصی 2 ( موتور ملی) AT-332 85 84 البرز 1398/03/29 قبول  
بخشی مهرداد طاهر 6545 نرم افزار های کنترل و اتوماسیون صنعتی2- بکهوف Twincat3 EL-954/1 _ غ البرز 1398/03/29 مردود غیبت بیش ازده درصد
© tvto-itc.ir . All rights reserved.