سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
خرداد 98نتیجه بازآموزی
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
نعمتی ابراهیم محبوب 936 JAVA SCRIPT IT-530 92 98 آذربایجان غربی 1398/03/01 قبول  
کثیری مهرداد سیف اله 515 برنامه ریزی و تدوین فیلم آموزشی AV-367 _ 90 آذربایجان غربی 1398/03/01 قبول  
حقی علی رسول 2737 سیستم های  برق و الکترونیک خودروهای هیبرید Hybrid Vehicle (غیرحضوری- مجازی) EL-926/0 93 _ آذربایجان غربی 1398/03/01 قبول  
خلیل لو یاسین قربانعلی 3 سیستم های  برق و الکترونیک خودروهای هیبرید Hybrid Vehicle (غیرحضوری- مجازی) EL-926/0 100 _ آذربایجان غربی 1398/03/01 قبول  
رقمی خسروشاهی راحله خسرو 964 معرق 1 WO-017 _ 92 آذربایجان غربی 1398/03/01 قبول  
صادقی سعیدلو معصومه حسن 2741918007 معرق 1 WO-017 _ 88 آذربایجان غربی 1398/03/01 قبول  
حقی علی رسول 2737 طراحی سیستم های هوشمند صنعتی مبتنی بر IOT EL-923/0 _ 80 آذربایجان غربی 1398/03/01 قبول اصلاحیه
غلامی نژاد مقدم فرشاد محمود 573 طراحی سیستم های هوشمند صنعتی مبتنی بر IOT EL-923/0 _ 86 آذربایجان غربی 1398/03/01 قبول اصلاحیه
احمدی پهلوان حمید نصرت اله 326 دیجیتال مارکتینگ در کشاورزی(غیرحضوری-مجازی) FO-128 94 _ آذربایجان غربی 1398/03/11 قبول  
بداقی حسین آبادی سعید عیوض 1750 دیجیتال مارکتینگ در کشاورزی(غیرحضوری-مجازی) FO-128 88 _ آذربایجان غربی 1398/03/11 قبول  
کریمی عثمان کرم 617 Pet3-C FL-436/3 83/50 _ آذربایجان غربی 1398/03/22 قبول  
حقی علی رسول 2737 PLC مقدماتی A PE-020/1 _ 94 آذربایجان غربی 1398/03/22 قبول  
کاظمی کاوه قاسم 1216 PLC مقدماتی A PE-020/1 _ 98 آذربایجان غربی 1398/03/22 قبول  
کریمی علی آلهویردی 1558 PLC مقدماتی A PE-020/1 _ 92 آذربایجان غربی 1398/03/22 قبول  
وخشوری میرمحمد میر مهدی 7796 PLC مقدماتی A PE-020/1 _ 91 آذربایجان غربی 1398/03/22 قبول  
بهروزی المیرا بهلول 43 SQL SERVER 2012 IT-810/1 100 92 آذربایجان غربی 1398/03/22 قبول  
حسین زاده ماکویی علی اسفندیار 32 اصول جوشکاری و بازرسی جوش وکارگاه جوش UB-218 86/70 _ آذربایجان غربی 1398/03/22 قبول جدیدالاستخدام قدیم
رحمانی حمید اکبر 1151 اصول مدیریت آشپزخانه صنعتی FI-001 90 95 آذربایجان غربی 1398/03/22 قبول  
صمدی لیلا سیف اله 783 اصول مدیریت آشپزخانه صنعتی FI-001 100 96 آذربایجان غربی 1398/03/22 قبول  
حسن زاده سکینه نبی 2708 ایمنی و بهداشت در محیط کار(تکمیلی) PD-210 90 96 آذربایجان غربی 1398/03/22 قبول  
رشیدی شلیر اسمعیل 9045 ایمنی و بهداشت در محیط کار(تکمیلی) PD-210 83/30 91 آذربایجان غربی 1398/03/22 قبول  
الهیاری تکانتپه محمدرضا نبی اله 3864 آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیک(غیر حضوری- مجازی) EL-806/3 96 _ آذربایجان غربی 1398/03/22 قبول  
آذرامام زاده مرضیه علی 6525 تغذیه گیاهان زراعی و باغی FO-152 86/70 87 آذربایجان غربی 1398/03/22 قبول  
خلیلی میکائیل بهرام 2791076255 تغذیه گیاهان زراعی و باغی FO-152 90 89 آذربایجان غربی 1398/03/22 قبول  
قادری نادیا عسگر 609 تغذیه گیاهان زراعی و باغی FO-152 76/70 87 آذربایجان غربی 1398/03/22 قبول  
کاظمی مریم علی 4 تغذیه گیاهان زراعی و باغی FO-152 86/70 88 آذربایجان غربی 1398/03/22 قبول  
درافتاده حسین محمد 7 تکثیر و پرورش ملکه زنبور عسل FO-032 97/50 95 آذربایجان غربی 1398/03/22 قبول  
تخت فیروزه سعید عیسی 1238 جوشکاری با قوس الکتریکی دستی IN-172 _ 95 آذربایجان غربی 1398/03/22 قبول  
صبوری سامان سیروس 67 سیستم ضدسرقت هوشمند در خودروهای کیا و هیوندا AT-427 90 90 آذربایجان غربی 1398/03/22 قبول  
آهنی آذر فریبا محمد 158/ طراحی پایه و اندام SE-155 _ 90 آذربایجان غربی 1398/03/22 قبول  
آیرم پروانه یداله 6166 طراحی پایه و اندام SE-155 _ 96 آذربایجان غربی 1398/03/22 قبول  
حمزه پور سمیه محمد 5361 طراحی پایه و اندام SE-155 _ 92 آذربایجان غربی 1398/03/22 قبول  
خانعلیلو رقیه میکائیل 679 طراحی پایه و اندام SE-155 _ 96 آذربایجان غربی 1398/03/22 قبول  
رحمان نژاد نشمیل قادر 6169 طراحی پایه و اندام SE-155 _ 98 آذربایجان غربی 1398/03/22 قبول  
شهباز زاده مقدم حمیده محرم 3492 طراحی پایه و اندام SE-155 _ 96 آذربایجان غربی 1398/03/22 قبول  
ضیائی بهناز بهروز 57350 طراحی پایه و اندام SE-155 _ 92 آذربایجان غربی 1398/03/22 قبول  
محمد پور شلیر کریم 2724 طراحی پایه و اندام SE-155 _ 98 آذربایجان غربی 1398/03/22 قبول  
مختار زاده حمیده حسن 15940 طراحی پایه و اندام SE-155 _ 94 آذربایجان غربی 1398/03/22 قبول  
مرادی قره قشلاقی شهین رزاق 51179 طراحی پایه و اندام SE-155 _ 92 آذربایجان غربی 1398/03/22 قبول  
مولودی پری قادر 9056 طراحی پایه و اندام SE-155 _ 96 آذربایجان غربی 1398/03/22 قبول  
غلامی نژاد فرشاد محمود 573 طراحی و ساخت نیروگاههای فتوولتائیک(غیر حضوری - مجازی) EL-903/3 87/50 _ آذربایجان غربی 1398/03/22 قبول  
سلیمی گلعذانی فرداد صالح 190 کاربرد GPS دستی در صنعت عمران و نقشه برداری (مقدماتی) UB-412 _ 91 آذربایجان غربی 1398/03/22 قبول  
محمدی قشلاق دلبر غلامعلی 8 معرق چرم SE-189 _ 98 آذربایجان غربی 1398/03/22 قبول  
وطنی رضا بهرام 856 مکاترونیک کاربردی استیشن توزیع Distributing EL-817/3 _ 80 آذربایجان غربی 1398/03/22 قبول  
رستمی فاطمه اشتر 7831 FLASH IT-640 _ 85 آذربایجان غربی 1398/03/29 قبول  
کریمی عثمان کرم 617 PET(Pt.)A FL-437/1 78 _ آذربایجان غربی 1398/03/29 قبول  
کیانی ناصر ماجد 24662 آئین نامه ایمنی جوشکاری و برشکاری گرم WE-085 100 91 آذربایجان غربی 1398/03/29 قبول  
افسون آکو محمد 451 برق خودرو 2 AT-329 90 82 آذربایجان غربی 1398/03/29 قبول تعیین صلاحیت مربیگری
عبداله زاده مظفر عبداله 72 برق خودرو 2 AT-329 85 80 آذربایجان غربی 1398/03/29 قبول  
آیرم پروانه یداله 6166 تعمیر و سرویس ماشین های دوخت صنعتی راسته و آشنایی با خط تولید SE-145 _ 90 آذربایجان غربی 1398/03/29 قبول  
پیروزی فرد سمیه میرسعید 76 تعمیر و سرویس ماشین های دوخت صنعتی راسته و آشنایی با خط تولید SE-145 _ 90 آذربایجان غربی 1398/03/29 قبول  
حمزه پور سمیه محمد 5361 تعمیر و سرویس ماشین های دوخت صنعتی راسته و آشنایی با خط تولید SE-145 _ 90 آذربایجان غربی 1398/03/29 قبول  
خلیلی معصومه علی 1603 تعمیر و سرویس ماشین های دوخت صنعتی راسته و آشنایی با خط تولید SE-145 _ 85 آذربایجان غربی 1398/03/29 قبول  
رحمان نژاد نشمیل قادر 6169 تعمیر و سرویس ماشین های دوخت صنعتی راسته و آشنایی با خط تولید SE-145 _ 90 آذربایجان غربی 1398/03/29 قبول  
سبزه چی سحر حسین 163 تعمیر و سرویس ماشین های دوخت صنعتی راسته و آشنایی با خط تولید SE-145 _ 85 آذربایجان غربی 1398/03/29 قبول  
سلیمی حمیرا رحمن 14 تعمیر و سرویس ماشین های دوخت صنعتی راسته و آشنایی با خط تولید SE-145 _ 90 آذربایجان غربی 1398/03/29 قبول  
مولودی پری قادر 9056 تعمیر و سرویس ماشین های دوخت صنعتی راسته و آشنایی با خط تولید SE-145 _ 90 آذربایجان غربی 1398/03/29 قبول  
ابراهیمی امیر علی 7090 تکنولوژی صنایع کمپوت و کنسرو FO-082 83/30 95 آذربایجان غربی 1398/03/29 قبول  
ذبیحی معصومه رضا قلی 270 تکنولوژی صنایع کمپوت و کنسرو FO-082 96/70 95 آذربایجان غربی 1398/03/29 قبول  
صمدی لیلا سیف اله 783 تکنولوژی صنایع کمپوت و کنسرو FO-082 93/30 95 آذربایجان غربی 1398/03/29 قبول  
موسی زاده مصطفی عبداله 437 تکنولوژی صنایع کمپوت و کنسرو FO-082 93/30 95 آذربایجان غربی 1398/03/29 قبول  
مرزبان سرنقی یعقوب سلطان علی 15336 جوشکاری با قوس الکتریکی E4-1 WE-008 _ 92 آذربایجان غربی 1398/03/29 قبول  
محمودیان عبدالقادر اسداله 1262 ساخت و بکارگیری انواع جیک و فیکسچر در صنایع چوب WO-550 _ 90 آذربایجان غربی 1398/03/29 قبول  
محمد پور شلیر کریم 2724 کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1 SE-129 _ 90 آذربایجان غربی 1398/03/29 قبول  
احمدپور سجاد علی 821 کولرهای گازی اینورتری IN-171 93/30 93 آذربایجان غربی 1398/03/29 قبول  
اکبری عربلو حسین اکبر 58054 گوهر شناسی معدنی WO-128 _ 94 آذربایجان غربی 1398/03/29 قبول  
آذرامام زاده مرضیه علی 6525 مدیریت باغات میوه FO-888 90 89 آذربایجان غربی 1398/03/29 قبول  
سید علوی میر محمود میرحسین 386 مدیریت باغات میوه FO-888 92/50 89 آذربایجان غربی 1398/03/29 قبول  
قادری نادیا عسگر 609 مدیریت باغات میوه FO-888 90 88 آذربایجان غربی 1398/03/29 قبول  
میدان نورد جعفر اسفندیار 1841 مدیریت باغات میوه FO-888 87/50 89 آذربایجان غربی 1398/03/29 قبول  
کرد سلیمان رسول 460 مدیریت سیستم سوخت رسانی انژکتوری خودروهای هیوندا وکیا AT-637 75 88 آذربایجان غربی 1398/03/29 قبول  
خلیل لو یاسین قربانعلی 3 مقدمه ای بر شبکه های صنعتی (آشنائی با شبکه های کامپیوتری ، اینترنت و کاربرد آنها در الکترونیک و کنترل)(غیر حضوری - مجازی) EL-924/0 100 _ آذربایجان غربی 1398/03/29 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.