""سال جهش تولید""
اردیبهشت ١٣٩8نتایج بازآموزی
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
ابراهیمی بهروز علی اکبر 4 پرورش و تکثیر انگور(مو) FO-135 90 96 کرمانشاه 1398/02/04 قبول  
معتمد پور الهه خداداد 9546 عروسک دوزی SE-343 _ 91 کرمانشاه 1398/02/04 قبول  
دانشور حامد حیدر 1 FCE B2 FL-439/2 89 _ کرمانشاه 1398/02/11 قبول  
منصوری فرهاد شرفعلی 418 تعمیر و نگهداری ماشین تراش MA-076 _ 96 کرمانشاه 1398/02/11 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.