سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
اردیبهشت ١٣٩8نتایج بازآموزی
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
برقعی سید فواد سید جواد 1489 پروژه طراحی و اجرای فضای سبز FO-004 _ 100 قم 1398/02/11 قبول  
مقصودی احمد برات اله 1238 خانه هوشمند بر اساس پروتکل KNX(مقدماتی) PE-225 _ 97 قم 1398/02/11 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.