سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
اردیبهشت ١٣٩8نتایج بازآموزی
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
سلیمانی احمدی مرضیه خداداد 252 الگوساز  و دوخت کت و پالتو ( متد مولر ) SE-123/1 90 96 هرمزگان 1397/10/05 قبول اصلاحیه-اجرا در استان هرمزگان
رضائی میهن کاکاجان 2 ایمنی در برق PE-001/1 95 _ هرمزگان 1398/02/04 قبول  
پسندی پور سولماز احمد 4852 پرورش و تکثیر انگور(مو) FO-135 90 96 هرمزگان 1398/02/04 قبول  
معین نیا کاظم علی 562 طراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی برق صنعتی PE-403/1 _ 95 هرمزگان 1398/02/04 قبول  
بهنامی اصغر محمد 4157 مولد قدرت تخصصی موتور ‌‌HYUNDAI  GENESIS308  AT-491 65 83 هرمزگان 1398/02/04 مردود  
جاسمی عبدالکریم احمد 3430092361 بررسی نرم افزارهای تعمیر و مدیریت موبایل و تبلت (غیرحضوری) EL-212/33 غ _ هرمزگان 1398/02/11 مردود  
ذاکری نسب فاطمه غلام 1 تولید پلنتاریوم(Plantarium) FO-459 _ 95 هرمزگان 1398/02/11 قبول  
ذاکری درباغی محمد عباس 154 جوشکاری برروی فولاد ساده کربنی به روش مگ ( Module M5-1)  we-026/1 _ 86 هرمزگان 1398/02/11 قبول  
رحیمی شاد عبداله عباس 172 جوشکاری برروی فولاد ساده کربنی به روش مگ ( Module M5-1)  we-026/1 _ 88 هرمزگان 1398/02/11 قبول  
حاج حسینی عیسی کنار 1 سیستم های سرد کننده تجاری سطح 2 IN-209 90 90 هرمزگان 1398/02/11 قبول  
انوری شیلا غلام حسن 666 طراحی و ساخت جعبه چوبی WO-118 _ 83 هرمزگان 1398/02/11 قبول  
موسی پور اسماعیل مراد 87 مدیریت موتور تخصصی (چری- کوئین) AT-635 95 95 هرمزگان 1398/02/11 قبول  
حلفیان حامد احمد 3430090229 اصول، طراحی و کاربرد منابع سوئیچینگ مجازی - غیرحضوری EL-925/0 100 _ هرمزگان 1398/02/18 قبول  
لطفی مجتبی اسداله 2500065936 اصول، طراحی و کاربرد منابع سوئیچینگ مجازی - غیرحضوری EL-925/0 100 _ هرمزگان 1398/02/18 قبول  
دهقانی سلطانی نرجس محمد علی 204 دیجیتال مارکتینگ در کشاورزی(غیرحضوری-مجازی) FO-128 90 _ هرمزگان 1398/02/18 قبول  
عامری پور رامین رضا 21537 دیجیتال مارکتینگ در کشاورزی(غیرحضوری-مجازی) FO-128 غ _ هرمزگان 1398/02/18 مردود  
بهمن زاده مریم حسن 553 کار آفرینی مقدماتی PD-206 96 87 هرمزگان 1398/01/28 قبول اجرا در استان
امیری دوماری محسن سبحان 285 کار آفرینی مقدماتی PD-206 92 85 هرمزگان 1398/01/28 قبول اجرا در استان
محمدی عایشه محمد 17 کار آفرینی مقدماتی PD-206 88 86 هرمزگان 1398/01/28 قبول اجرا در استان
ذاکری نسب فاطمه غلام 1 کار آفرینی مقدماتی PD-206 92 86 هرمزگان 1398/01/28 قبول اجرا در استان
دهقانی سلطانی نرجس محمدعلی 204 کار آفرینی مقدماتی PD-206 92 88 هرمزگان 1398/01/28 قبول اجرا در استان
دهقانی سلطانی رقیه محمدعلی 4280 کار آفرینی مقدماتی PD-206 96 87 هرمزگان 1398/01/28 قبول اجرا در استان
مرادعلیزاده عبدالامین علی 2090 کار آفرینی مقدماتی PD-206 88 87 هرمزگان 1398/01/28 قبول اجرا در استان
ضرغام نیا وحید محمد علی 176 کار آفرینی مقدماتی PD-206 96 85 هرمزگان 1398/01/28 قبول اجرا در استان
کمالی علی اصغر نعمت اله 719 کار آفرینی مقدماتی PD-206 92 86 هرمزگان 1398/01/28 قبول اجرا در استان
قاسمی نژاد رائینی مریم محرم 58 کار آفرینی مقدماتی PD-206 96 85 هرمزگان 1398/01/28 قبول اجرا در استان
قاسمی صادق مهدی 1369 کار آفرینی مقدماتی PD-206 96 87 هرمزگان 1398/01/28 قبول اجرا در استان
عسکری پور حسن آباد سمیه حسین 177 کار آفرینی مقدماتی PD-206 غ 87 هرمزگان 1398/01/28 مردود اجرا در استان
زعیمی دهبارز الهام عباس 8154 کار آفرینی مقدماتی PD-206 96 85 هرمزگان 1398/01/28 قبول اجرا در استان
موسی پور اسماعیل مراد 87 کار آفرینی مقدماتی PD-206 86 85 هرمزگان 1398/01/28 قبول اجرا در استان
فریدون فر حامد محمد حسین 1356 کار آفرینی مقدماتی PD-206 92 86 هرمزگان 1398/01/28 قبول اجرا در استان
حاج حسینی درباغی عیسی کنار 1 کار آفرینی مقدماتی PD-206 92 86 هرمزگان 1398/01/28 قبول اجرا در استان
حاج محمدی آیت نادر 414 کار آفرینی مقدماتی PD-206 96 85 هرمزگان 1398/01/28 قبول اجرا در استان
ذاکری درباغی محمد عباس 154 کار آفرینی مقدماتی PD-206 92 87 هرمزگان 1398/01/28 قبول اجرا در استان
امانی رضا صیاد 536 کار آفرینی مقدماتی PD-206 100 84 هرمزگان 1398/01/28 قبول اجرا در استان
قاسمی پورافشار افسانه کاظم 90 کار آفرینی مقدماتی PD-206 96 87 هرمزگان 1398/01/28 قبول اجرا در استان
عامری پور رامین رضا 21537 کار آفرینی مقدماتی PD-206 96 86 هرمزگان 1398/01/28 قبول اجرا در استان
دهقانی سلطانی امیر محمد علی 45 کار آفرینی مقدماتی PD-206 96 87 هرمزگان 1398/01/28 قبول اجرا در استان
قاسمی رضوان مهدی حسین 963 کار آفرینی مقدماتی PD-206 100 86 هرمزگان 1398/01/28 قبول اجرا در استان
جمالی حجت اله اسداله 107 کار آفرینی مقدماتی PD-206 92 84 هرمزگان 1398/01/28 قبول اجرا در استان
آرایش یعقوب یوسف 18 کار آفرینی مقدماتی PD-206 92 85 هرمزگان 1398/01/28 قبول اجرا در استان
اردالی معصومه غلامعلی 5076 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 93 هرمزگان 1398/02/25 قبول اجرا در استان
امیدواری فرزاد شکراله 1735 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 92 هرمزگان 1398/02/25 قبول اجرا در استان
بلالی کنتکانی کاظم سلمان 5657 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 86 هرمزگان 1398/02/25 قبول اجرا در استان
پاده بان نجمه شهباز 173 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 86 هرمزگان 1398/02/25 قبول اجرا در استان
جم پرویز رضا 7575 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 85 هرمزگان 1398/02/25 قبول اجرا در استان
جمالی حجت اله اسداله 107 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 90 هرمزگان 1398/02/25 قبول اجرا در استان
حاج حسینی درباغی عیسی کنار 1 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 92 هرمزگان 1398/02/25 قبول اجرا در استان
حمیدی بابک رضا 3278 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 90 هرمزگان 1398/02/25 قبول اجرا در استان
دهقانی سلطانی نرجس محمدعلی 204 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 94 هرمزگان 1398/02/25 قبول اجرا در استان
ذاکری درباغی محمد عباس 154 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 91 هرمزگان 1398/02/25 قبول اجرا در استان
راشدی نسب زبیده حسن 3245 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 85 هرمزگان 1398/02/25 قبول اجرا در استان
ژاله رویا حمزه 147 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 85 هرمزگان 1398/02/25 قبول اجرا در استان
ضرغام نیا وحید محمد علی 176 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 90 هرمزگان 1398/02/25 قبول اجرا در استان
عبداله پور آزاد سلیما بشیر 51 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 90 هرمزگان 1398/02/25 قبول اجرا در استان
فریدون فر حامد محمد حسین 1356 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 92 هرمزگان 1398/02/25 قبول اجرا در استان
قاسمی رضوان مهدی حسین 963 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 94 هرمزگان 1398/02/25 قبول اجرا در استان
محیا پور لری فیروزه حمید 1413 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 91 هرمزگان 1398/02/25 قبول اجرا در استان
مرادعلیزاده عبدالامین علی 2090 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 92 هرمزگان 1398/02/25 قبول اجرا در استان
معین نیا کاظم علی 562 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 94 هرمزگان 1398/02/25 قبول اجرا در استان
موسی پور اسماعیل مراد 87 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 90 هرمزگان 1398/02/25 قبول اجرا در استان
میهن پرست زینب علی 1039 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 93 هرمزگان 1398/02/25 قبول اجرا در استان
سلیمانی احمدی مرضیه خداداد 252 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 84 هرمزگان 1398/02/25 قبول اجرا در استان
رئیسی حسین غلام 1501 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 86 هرمزگان 1398/02/25 قبول اجرا در استان
محمدی عایشه محمد 17 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 85 هرمزگان 1398/02/25 قبول اجرا در استان
عامری زاده رضا هوشنگ 7173 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 86 هرمزگان 1398/02/25 قبول اجرا در استان
بلالی کنتکانی کاظم سلمان 5657 کار آفرینی مقدماتی PD-206 88 86 هرمزگان 1398/02/11 قبول اجرا در استان
پاده بان نجمه شهباز 173 کار آفرینی مقدماتی PD-206 96 86 هرمزگان 1398/02/11 قبول اجرا در استان
احمدی داریوش سپهدار 55 کار آفرینی مقدماتی PD-206 96 84 هرمزگان 1398/02/11 قبول اجرا در استان
جانی پور لیلا علی 57 کار آفرینی مقدماتی PD-206 96 85 هرمزگان 1398/02/11 قبول اجرا در استان
ژاله رویا حمزه 147 کار آفرینی مقدماتی PD-206 92 84 هرمزگان 1398/02/11 قبول اجرا در استان
اردالی معصومه غلامعلی 5076 کار آفرینی مقدماتی PD-206 92 84 هرمزگان 1398/02/11 قبول اجرا در استان
امیدوار الهام شامحمد 28 کار آفرینی مقدماتی PD-206 96 85 هرمزگان 1398/02/11 قبول اجرا در استان-تعیین صلاحیت مربیگری
سیستانی کیومرث حسین 69 کار آفرینی مقدماتی PD-206 غ 85 هرمزگان 1398/02/11 مردود اجرا در استان
زارعی سمیه غلام 10345 کار آفرینی مقدماتی PD-206 96 87 هرمزگان 1398/02/11 قبول اجرا در استان
محیاپور لری فیروزه حمید 1413 کار آفرینی مقدماتی PD-206 96 84 هرمزگان 1398/02/11 قبول اجرا در استان
عبداله پور آزاد سلیما بشیر 51 کار آفرینی مقدماتی PD-206 96 86 هرمزگان 1398/02/11 قبول اجرا در استان
یزدانی پور ابراهیم حسین 1809 کار آفرینی مقدماتی PD-206 غ 87 هرمزگان 1398/02/11 مردود اجرا در استان
پسندی پور سولماز احمد 4852 کار آفرینی مقدماتی PD-206 92 85 هرمزگان 1398/02/11 قبول اجرا در استان
بهنامی اصغر محمد 4157 کار آفرینی مقدماتی PD-206 92 87 هرمزگان 1398/02/11 قبول اجرا در استان
سلیمانی آرزو احمدعلی 10581 کار آفرینی مقدماتی PD-206 غ 85 هرمزگان 1398/02/11 مردود اجرا در استان
حسینی سید مهدی سید ذوالفقار 33 کار آفرینی مقدماتی PD-206 96 86 هرمزگان 1398/02/11 قبول اجرا در استان
میهن پرست زینب علی 1039 کار آفرینی مقدماتی PD-206 96 85 هرمزگان 1398/02/11 قبول اجرا در استان
راشدی نسب زبیده حسن 3245 کار آفرینی مقدماتی PD-206 96 87 هرمزگان 1398/02/11 قبول اجرا در استان
جلیلی ابراهیم جان محمد 662 کار آفرینی مقدماتی PD-206 96 87 هرمزگان 1398/02/11 قبول اجرا در استان
رضایی لک زردشتی میهن کاکاجان 2 کار آفرینی مقدماتی PD-206 96 87 هرمزگان 1398/02/11 قبول اجرا در استان
حسینی سید علی اصغر سید نظام 45 کار آفرینی مقدماتی PD-206 96 86 هرمزگان 1398/02/11 قبول اجرا در استان
امیدواری فرزاد شکراله 1735 کار آفرینی مقدماتی PD-206 96 88 هرمزگان 1398/02/11 قبول اجرا در استان
موعودی بهزاد عباس 10248 کار آفرینی مقدماتی PD-206 92 88 هرمزگان 1398/02/11 قبول اجرا در استان
عامری رضا هوشنگ 7173 کار آفرینی مقدماتی PD-206 96 85 هرمزگان 1398/02/11 قبول اجرا در استان
سلیمانی احمدی مرضیه خداداد 252 کار آفرینی مقدماتی PD-206 100 87 هرمزگان 1398/02/11 قبول اجرا در استان
© tvto-itc.ir . All rights reserved.