سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
اردیبهشت ١٣٩8نتایج بازآموزی
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
هوشمندی حسن صیدجمعه 40518 ایمنی در برق PE-001/1 95 _ لرستان 1398/02/04 قبول  
مبینی پور رویا حیدر 4199 آزمایشگاه زبان انگلیسی A-1 FL-000/1 85 _ لرستان 1398/02/04 قبول  
ممیوند مسلم حسن 174 پداگوژی PD-159 56/70 94 لرستان 1398/02/04 مردود  
یاراحمدی جلیل حسین 387 پداگوژی PD-159 60 85 لرستان 1398/02/04 مردود  
ترابی فرید سعید 3920457943 سیستم های کنترل منطقی PLC در مدیریت منابع آب و تصفیه خانه هاPlc Station in Water Management Systems  EL-901/5 _ 92 لرستان 1398/02/04 قبول  
امان اله نژاد فرد فرزانه عزیز 88 عروسک دوزی SE-343 _ 90 لرستان 1398/02/04 قبول  
مومنی روستایی سمیه مرادعلی 2742 عروسک دوزی SE-343 _ 95 لرستان 1398/02/04 قبول  
مومنی روستایی محبوبه فرج اله 4190317179 عروسک دوزی SE-343 _ 95 لرستان 1398/02/04 قبول  
پورمحسنی نوشین حسن 7618 مدیریت آموزشی pd-130 72 81 لرستان 1398/02/04 قبول  
رضائی یداله ابراهیم 1212 مدیریت آموزشی pd-130 64 90 لرستان 1398/02/04 مردود  
علی نیا زیبا محمد 175 نظام آراستگی محیط کار PD-202 95/80 98 لرستان 1398/02/04 قبول  
رضایی جبار تقی 10533 اجرای طاق و قوس آجری UB-436 _ 99 لرستان 1398/02/11 قبول  
سیفی مژگان توکل 197 اجرای طاق و قوس آجری UB-436 _ 94 لرستان 1398/02/11 قبول  
قائدرحمتی مراد نادر 2 اجرای طاق و قوس آجری UB-436 _ 99 لرستان 1398/02/11 قبول  
مسرور اصغر محمدعلی 41066 اجرای طاق و قوس آجری UB-436 _ 99 لرستان 1398/02/11 قبول  
رخشیدن منصور اسداله 10087 ایمنی و بهداشت مقدماتی جوشکاری WE-084 96/70 83 لرستان 1398/02/11 قبول  
زرین بخش خسرو علی جواد 53488 ایمنی و بهداشت مقدماتی جوشکاری WE-084 96/70 91 لرستان 1398/02/11 قبول  
قاسمی نژاد خداکرم احمد 1764 ایمنی و بهداشت مقدماتی جوشکاری WE-084 96/70 80 لرستان 1398/02/11 قبول  
خادمی کبرا حسن 714 بافت با گره های چهارگانه SE-359 _ 89 لرستان 1398/02/11 قبول  
بیگی نژاد محمدباقر علی باقر 21933 بررسی نرم افزارهای تعمیر و مدیریت موبایل و تبلت (غیرحضوری) EL-212/33 100 _ لرستان 1398/02/11 قبول  
فلاحی مختار محمدموسی 130 بررسی نرم افزارهای تعمیر و مدیریت موبایل و تبلت (غیرحضوری) EL-212/33 95 _ لرستان 1398/02/11 قبول  
قنبری مزلقان مهدی محمدطاهر 829 بررسی نرم افزارهای تعمیر و مدیریت موبایل و تبلت (غیرحضوری) EL-212/33 95 _ لرستان 1398/02/11 قبول  
مهرپور ایرج علی اکبر 194 برق خودرو 1 AT-328 45 82 لرستان 1398/02/11 مردود  
مهرپور ایرج علی اکبر 194 برق خودرو 2 AT-329 70 85 لرستان 1398/02/11 قبول آزمون مجدد
نورعلی سعید عباسعلی 776 بهداشت و سلامت عمومی در محیط کار HS-002 95 93 لرستان 1398/02/11 قبول  
والی زاده رامین میرزامحمدخان 784 بهداشت و سلامت عمومی در محیط کار HS-002 95 92 لرستان 1398/02/11 قبول  
درویشیان داود تیمور 1087 تکنولوژی بتن  UB-220 96/70 _ لرستان 1398/02/11 قبول  
زمانی وردی مهران عباس 78 تولید پلنتاریوم(Plantarium) FO-459 _ 93 لرستان 1398/02/11 قبول  
سعیدی کیا علی خسرو 4210208493 تهیه نقشه توپوگرافی با دوربین Total Station UB-434 _ 93 لرستان 1398/02/11 قبول  
ساکی محمد روح اله 1865 جوشکاری برروی فولاد ساده کربنی به روش مگ ( Module M5-1)  we-026/1 _ 88 لرستان 1398/02/11 قبول  
خادمی زلیخا محمد 6226 خلاقیت در صنایع دستی WO-083 _ 96 لرستان 1398/02/11 قبول  
قربانی رسول صادق 437 روشهای ارائه مطلب AV-204 _ 85 لرستان 1398/02/11 قبول  
سالاروند لیلا مراد 943 طراحی و ساخت جعبه چوبی WO-118 _ 86 لرستان 1398/02/11 قبول  
گودرزی پرستو الماس 62 طراحی و ساخت جعبه چوبی WO-118 _ 84 لرستان 1398/02/11 قبول  
مرادپور هومان حاجیعلی 518 ILLUSTRATOR IT-650 90 90 لرستان 1398/02/18 قبول  
بیگی نژاد محمدباقر علی باقر 21933 اصول، طراحی و کاربرد منابع سوئیچینگ مجازی - غیرحضوری EL-925/0 غ _ لرستان 1398/02/18 مردود غیبت بیش ازده درصد
عالی پور مهرداد علی نظر 536 اصول، طراحی و کاربرد منابع سوئیچینگ مجازی - غیرحضوری EL-925/0 97 _ لرستان 1398/02/18 قبول  
نقی بیرانوند ایوب چنگیز 50 دیجیتال مارکتینگ در کشاورزی(غیرحضوری-مجازی) FO-128 100 _ لرستان 1398/02/18 قبول  
رحمتی پور مهدی رحمت قلی 1064 شناخت و تفسیر تصاویر ماهواره ای  مقدماتی (غیر حضوری) UB-413 94 _ لرستان 1398/02/25 قبول  
سیفی مژگان توکل 197 شناخت و تفسیر تصاویر ماهواره ای  مقدماتی (غیر حضوری) UB-413 96 _ لرستان 1398/02/25 قبول  
درویشیان داود تیمور 1087 طراحی داخلی با نرم افزار اسکچ آپ(غیرحضوری- مجازی) UB-430 _ 98 لرستان 1398/02/25 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.