سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
اردیبهشت ١٣٩8نتایج بازآموزی
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
جهان تیغ علی اصغر امیر 4705 آموزش نحوه تیونینگ و تقویت موتور AT-572 _ 95 گلستان 1398/02/04 قبول  
شادکام فرهاد الیاس 134 تکنسین عمومی میکروتیک  IT-1010 _ 88 گلستان 1397/11/26 قبول اصلاحیه
هرندی حسنیه محمد مهدی 494 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 84 97 گلستان 1398/02/04 قبول  
بهرام زاده عبدالحکیم عید 10 آزمایشگاه زبان انگلیسی A-1 FL-000/1 88 _ گلستان 1398/02/11 قبول  
عطائی فرهاد انه محمد 19063 آشنایی با CNC اپراتوری و برنامه نویسی MA-134 _ 85 گلستان 1398/02/11 قبول  
هرندی حسنیه محمد مهدی 494 بافت با گره های چهارگانه SE-359 _ 88 گلستان 1398/02/11 قبول  
نکاحی ایمان حیدر 19 بررسی نرم افزارهای تعمیر و مدیریت موبایل و تبلت (غیرحضوری) EL-212/33 95 _ گلستان 1398/02/11 قبول  
کریمی راد معصومه غلامرضا 8435 تولید پلنتاریوم(Plantarium) FO-459 _ 90 گلستان 1398/02/11 قبول  
قریشی آتنا محمدعزیز 3321 تحلیل و طراحی سیستم( غیر حضوری - مجازی) IT-16 96 _ گلستان 1398/02/18 قبول  
قورچائی موسی یحیی 9 مبانی فنی تصویربرداری(غیرحضوری) AV-105/1 75 _ گلستان 1398/02/18 قبول  
غفاری راد آزاده محمد 29955 اتصالات موقت در صنعت واصول تصاویر اجرائی مطابق با استاندارد جهانیISO(غیرحضوری-مجازی) UB-444 92 _ گلستان 1398/02/25 قبول  
الازمنی محمد حبیب اله 78 دولت الکترونیکی(غیرحضوری-مجازی) IT-10 غ _ گلستان 1398/02/25 مردود غیبت بیش ازده درصد
© tvto-itc.ir . All rights reserved.