سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
اردیبهشت ١٣٩8نتایج بازآموزی
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
ایزدی محمد علی 9 پداگوژی PD-159 90 92 کردستان 1398/02/04 قبول  
رحیمیان افشین کیکاوس 5792 پداگوژی PD-159 100 88 کردستان 1398/02/04 قبول  
سیدی آرزو غفار 8238 پداگوژی PD-159 86/70 93 کردستان 1398/02/04 قبول  
کریمی امجد توفیق 26 پداگوژی PD-159 100 91 کردستان 1398/02/04 قبول  
رحیمی نژاد حیدر مولود 661 پرورش و تکثیر انگور(مو) FO-135 90 98 کردستان 1398/02/04 قبول  
ساعدپناه کاک شوآن محمدحسین 2244 تکنسین عمومی میکروتیک  IT-1010 _ 92 کردستان 1397/11/26 قبول اصلاحیه
بهرامی تپه پور سیده ثریا سید رشید 3750347190 خیاط لباسهای کشی SE-173 _ 90 کردستان 1398/02/04 قبول  
مفیدی هنگامه عبدالحمید 4007 خیاط لباسهای کشی SE-173 _ 90 کردستان 1398/02/04 قبول  
زندی بهاء الدین محمود 20 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 100 92 کردستان 1398/02/04 قبول  
مهرنیا جمال یداله 141 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 96 92 کردستان 1398/02/04 قبول  
قانعی بهروز علی 1030 طراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی برق صنعتی PE-403/1 _ 90 کردستان 1398/02/04 قبول  
سرومیلی عبدالرضا نورالدین 29 فرمول نویسی در هیدرو پونیک و کاربرد کودهای شیمیایی  FO-069 96/70 98 کردستان 1398/02/04 قبول  
بهمنی فوزیه محمود 2876 نظام آراستگی محیط کار PD-202 83/30 95 کردستان 1398/02/04 قبول  
ایل بیگی پور عدنان محمدسعید 3720121348 ایمنی و بهداشت مقدماتی جوشکاری WE-084 76/70 80 کردستان 1398/02/11 قبول  
زردویی جبرئیل اسماعیل 3 آشنایی با CNC اپراتوری و برنامه نویسی MA-134 _ 93 کردستان 1398/02/11 قبول  
حسین پناهی توفیق محمدجعفر 450 برق خودرو 1 AT-328 60 80 کردستان 1398/02/11 مردود  
محمدی کاوه حسین 1084 جوشکاری برروی فولاد ساده کربنی به روش مگ ( Module M5-1)  we-026/1 _ 89 کردستان 1398/02/11 قبول  
لطفی مسعود حبیب اله 662 خازنهای توزیع - اصول نصب - بهره برداری در مدارات صنعتی PE-406 92/90 _ کردستان 1398/02/11 قبول  
مرادی قشلاقجوب کیان توفیق 3720111482 مدیریت آموزش مجازی و هوشمند سازی IT-1003 _ 90 کردستان 1398/02/11 قبول  
حاتمی جمال الدین منصور 8 مدیریت موتور تخصصی (چری- کوئین) AT-635 90 94 کردستان 1398/02/11 قبول  
خطائی پرستو محمد شریف 16048 تحلیل و طراحی سیستم( غیر حضوری - مجازی) IT-16 72 _ کردستان 1398/02/18 قبول  
سرومیلی عبدالرضا نورالدین 29 دیجیتال مارکتینگ در کشاورزی(غیرحضوری-مجازی) FO-128 93 _ کردستان 1398/02/18 قبول  
محمدی استیره محمد 122 آشنایی با اصطلاحات طراحی و دوخت مقدماتی(مجازی - غیر حضوری) SE-363 غ _ کردستان 1398/02/25 مردود  
نیازمند مسعود سعید 2273 مبانی فنی تصویربرداری(غیرحضوری) AV-105/1 65 _ کردستان 1398/02/25 مردود  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.