سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
اردیبهشت ١٣٩8نتایج بازآموزی
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
یعقوبی سعید نصرت اله 12489 آموزش نحوه تیونینگ و تقویت موتور AT-572 _ 95 زنجان 1398/02/04 قبول  
توکلی زهرا علیرضا 15001 خیاط لباسهای کشی SE-173 _ 90 زنجان 1398/02/04 قبول  
حیدری فاطمه محمد میرزا 5390215230 خیاط لباسهای کشی SE-173 _ 92 زنجان 1398/02/04 قبول  
دشتکی رحیم صمد 454 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 100 92 زنجان 1398/02/04 قبول  
منصوری مجتبی علیرضا 3327 سیستم دوربین های مداربسته دیجیتال EL-806/2 _ 92 زنجان 1398/02/04 قبول  
بیات ام لیلا حسین 2287 عروسک دوزی SE-343 _ 90 زنجان 1398/02/04 قبول  
رسولی مریم بشیر 8284 عروسک دوزی SE-343 _ 95 زنجان 1398/02/04 قبول  
عزیزی معصومه رجبعلی 72 عروسک دوزی SE-343 _ 95 زنجان 1398/02/04 قبول  
زمانی حسین عونعلی 52198 FCE B2 FL-439/2 84 _ زنجان 1398/02/11 قبول  
ستوده رشید محمد 649 ایمنی و بهداشت مقدماتی جوشکاری WE-084 86/70 92 زنجان 1398/02/11 قبول  
بهرامی راد نادر عبداله 507 بهینه سازی مصرف انرژی ساختمان با نرم افزار دیزاین بیلدر UB-429 _ 89 زنجان 1398/02/11 قبول  
قائمی سیما رضا 415 بهینه سازی مصرف انرژی ساختمان با نرم افزار دیزاین بیلدر UB-429 _ 91 زنجان 1398/02/11 قبول  
پوررحیمی مجید رمضانعلی 4270397969 پروژه طراحی و اجرای فضای سبز FO-004 _ 99 زنجان 1398/02/11 قبول  
توکلی زهرا علیرضا 15001 تعمیر و سرویس چرخ های خانگی SE-148 _ 84 زنجان 1398/02/11 قبول  
محمدی سیده زهرا سیدشریف 312 تعمیر و سرویس چرخ های خانگی SE-148 _ 83 زنجان 1398/02/11 قبول  
مرادی رقیه علی 66 تعمیر و سرویس چرخ های خانگی SE-148 _ 83 زنجان 1398/02/11 قبول  
حیدری پیام فیروز 13382 تکنولوژی بتن  UB-220 90 _ زنجان 1398/02/11 قبول تعیین صلاحیت مربیگری
رضائی لیلا احمد 380 تکنولوژی بتن  UB-220 90 _ زنجان 1398/02/11 قبول  
نظری علی احمد 900 تکنولوژی کاربرد نرم افزار ریاضی و مهندسی MATLAB در الکترونیک  EL-304 _ 95 زنجان 1398/02/11 قبول  
تاروردی محمدرضا علی 17 خازنهای توزیع - اصول نصب - بهره برداری در مدارات صنعتی PE-406 89/30 _ زنجان 1398/02/11 قبول  
کرمی امید رضاعلی 4270204974 خانه هوشمند بر اساس پروتکل KNX(مقدماتی) PE-225 _ 97 زنجان 1398/02/11 قبول  
اوجاقلو سکینه محمدحسین 4284420526 خلاقیت در صنایع دستی WO-083 _ 96 زنجان 1398/02/11 قبول  
امامی نسرین یداله 11135 مبانی و مفاهیم صنایع دستی WO-086 _ 89 زنجان 1398/02/11 قبول  
یعقوبی سعید نصرت اله 22489 مدیریت موتور تخصصی (چری- کوئین) AT-635 85 96 زنجان 1398/02/11 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.