سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
اردیبهشت ١٣٩8نتایج بازآموزی
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
ملکیان نیشابوری علی اصغر محمد رضا 1117 آموزش نحوه تیونینگ و تقویت موتور AT-572 _ 95 خراسان رضوی 1398/02/04 قبول  
احتشامی فر فاطمه محمد جمعه 149 پداگوژی PD-159 90 89 خراسان رضوی 1398/02/04 قبول  
اسحاقی خرم آبادی بتول علی محمد 1275 پداگوژی PD-159 86/70 91 خراسان رضوی 1398/02/04 قبول  
رامی یادگاری زینب دین محمد 643 پداگوژی PD-159 83/30 93 خراسان رضوی 1398/02/04 قبول  
قصاب زاده محبوبه محمد صدیق 8763 پداگوژی PD-159 80 95 خراسان رضوی 1398/02/04 قبول  
تازه دل وجیهه رمضانعلی 1318 پرورش و تکثیر انگور(مو) FO-135 87/50 95 خراسان رضوی 1398/02/04 قبول  
دربان جعفری مجتبی محمد 90 پرورش و تکثیر انگور(مو) FO-135 97/50 90 خراسان رضوی 1398/02/04 قبول  
شکور محمود فیض محمد 13 پرورش و تکثیر انگور(مو) FO-135 95 93 خراسان رضوی 1398/02/04 قبول  
غزنوی حسین علی 377 پکیج شوفاژ دیواری ( پکیج حرارتی ) 1 IN-047 86/70 89 خراسان رضوی 1398/02/04 قبول  
شیبانی هاشم محمود 507 تکنسین عمومی میکروتیک  IT-1010 _ 97 خراسان رضوی 1397/11/26 قبول اصلاحیه
صیادی لطف آبادی فرانک گل محمد 3733 خیاط لباسهای کشی SE-173 _ 92 خراسان رضوی 1398/02/04 قبول  
توحیدی نیا سید ابوالفضل رضا 525 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 96 85 خراسان رضوی 1398/02/04 قبول  
نجفی یزدی محمد علی اکبر 780 سیستم دوربین های مداربسته دیجیتال EL-806/2 _ 88 خراسان رضوی 1398/02/04 قبول  
خانقاهی رسول محمدعلی 181 طراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی برق صنعتی PE-403/1 _ 100 خراسان رضوی 1398/02/04 قبول  
بابازاده نسرین مجید 10 عروسک دوزی SE-343 _ 90 خراسان رضوی 1398/02/04 قبول  
واعظی مهدی حسن 139 فرمول نویسی در هیدرو پونیک و کاربرد کودهای شیمیایی  FO-069 100 96 خراسان رضوی 1398/02/04 قبول  
پرستار یدک محمد ابراهیم عباسعلی 2277 نقاشی خودرو 2 AT-401 _ 87 خراسان رضوی 1398/02/04 قبول  
سجادی اوتانلو سید حبیب سید وهاب 12697 اجرای طاق و قوس آجری UB-436 _ 95 خراسان رضوی 1398/02/11 قبول  
منصوری هادی علی 317 اجرای طاق و قوس آجری UB-436 _ 95 خراسان رضوی 1398/02/11 قبول  
مهرزاد علیرضا محمدحسین 0922713855 اجرای طاق و قوس آجری UB-436 _ 96 خراسان رضوی 1398/02/11 قبول  
جعفری عمیدی اسماعیل محمدابراهیم 3636 آشنایی با CNC اپراتوری و برنامه نویسی MA-134 _ 85 خراسان رضوی 1398/02/11 قبول  
عباسیان محمد علی اصغر 1084 بررسی نرم افزارهای تعمیر و مدیریت موبایل و تبلت (غیرحضوری) EL-212/33 90 _ خراسان رضوی 1398/02/11 قبول  
طبسی سید مهدی سیدحسین 856 برق خودرو 1 AT-328 55 88 خراسان رضوی 1398/02/11 مردود  
واحدی سید رضا سیدحسین 202 بهداشت و سلامت عمومی در محیط کار HS-002 100 95 خراسان رضوی 1398/02/11 قبول  
بابایی محبوبه محمدکاظم 1262 تعمیر و سرویس چرخ های خانگی SE-148 _ 84 خراسان رضوی 1398/02/11 قبول  
رامی یادگاری زینب دین محمد 643 تعمیر و سرویس چرخ های خانگی SE-148 _ 84 خراسان رضوی 1398/02/11 قبول  
صفری بهابادی زهره صادق 21 تعمیر و سرویس چرخ های خانگی SE-148 _ 85 خراسان رضوی 1398/02/11 قبول  
ذاکری کلات فرید احمد 116 تعمیر و نگهداری ماشین تراش MA-076 _ 88 خراسان رضوی 1398/02/11 قبول  
غفوریان فدائی شهریار مسعود 0922637822 تهیه نقشه توپوگرافی با دوربین Total Station UB-434 _ 93 خراسان رضوی 1398/02/11 قبول  
غزنوی حسین علی 377 خانه هوشمند بر اساس پروتکل KNX(مقدماتی) PE-225 _ 85 خراسان رضوی 1398/02/11 قبول  
نجیبیان علی اکبر حسین 115 خانه هوشمند بر اساس پروتکل KNX(مقدماتی) PE-225 _ 95 خراسان رضوی 1398/02/11 قبول  
عظیمی سارا حسین 519 خلاقیت در صنایع دستی WO-083 _ 96 خراسان رضوی 1398/02/11 قبول  
نیکپور حمیدرضا علی 1939 سیستم های سرد کننده تجاری سطح 2 IN-209 76/70 85 خراسان رضوی 1398/02/11 قبول  
اسدی محمدمهدی محمدامین 13 طراحی تاسیسات الکتریکی ساختمانهای مختلف PE-215 88 _ خراسان رضوی 1398/02/11 قبول  
اکبرآبادی امیرحسین محمود 2649 طراحی تاسیسات الکتریکی ساختمانهای مختلف PE-215 96 _ خراسان رضوی 1398/02/11 قبول  
خانقاهی رسول محمدعلی 181 طراحی تاسیسات الکتریکی ساختمانهای مختلف PE-215 100 _ خراسان رضوی 1398/02/11 قبول  
شیفته زهره علی اکبر 1502 کار با ماشین های عمومی صنایع چوب 1 WO-520 _ 90 خراسان رضوی 1398/02/11 قبول  
سلیمانی مهدی رمضانعلی 1141 اصول، طراحی و کاربرد منابع سوئیچینگ مجازی - غیرحضوری EL-925/0 100 _ خراسان رضوی 1398/02/18 قبول  
محروقی سید امین ابوالفضل 1859 اصول، طراحی و کاربرد منابع سوئیچینگ مجازی - غیرحضوری EL-925/0 100 _ خراسان رضوی 1398/02/18 قبول  
مردانی نویدرضا مرتضی 54 اصول، طراحی و کاربرد منابع سوئیچینگ مجازی - غیرحضوری EL-925/0 100 _ خراسان رضوی 1398/02/18 قبول  
جهانی ناری محمد غلامعلی 32 دیجیتال مارکتینگ در کشاورزی(غیرحضوری-مجازی) FO-128 83 _ خراسان رضوی 1398/02/18 قبول  
ثابت کوشکی نیان مرتضی علی 310 اتصالات موقت در صنعت واصول تصاویر اجرائی مطابق با استاندارد جهانیISO(غیرحضوری-مجازی) UB-444 94 _ خراسان رضوی 1398/02/25 قبول  
چمبری حمیدرضا محمداسمعیل 3272 اتصالات موقت در صنعت واصول تصاویر اجرائی مطابق با استاندارد جهانیISO(غیرحضوری-مجازی) UB-444 98 _ خراسان رضوی 1398/02/25 قبول  
حاتمی قلعه صفا حسن رمضان 44072 اتصالات موقت در صنعت واصول تصاویر اجرائی مطابق با استاندارد جهانیISO(غیرحضوری-مجازی) UB-444 91 _ خراسان رضوی 1398/02/25 قبول  
حیاتی محمد حجی محمد 55 اتصالات موقت در صنعت واصول تصاویر اجرائی مطابق با استاندارد جهانیISO(غیرحضوری-مجازی) UB-444 93 _ خراسان رضوی 1398/02/25 قبول  
سرابیان مقدم علی اصغر حسن 40998 اتصالات موقت در صنعت واصول تصاویر اجرائی مطابق با استاندارد جهانیISO(غیرحضوری-مجازی) UB-444 92 _ خراسان رضوی 1398/02/25 قبول  
بابازاده نسرین مجید 10 آشنایی با اصطلاحات طراحی و دوخت مقدماتی(مجازی - غیر حضوری) SE-363 100 _ خراسان رضوی 1398/02/25 قبول  
براتی کلر سکینه سبزعلی 1898 آشنایی با اصطلاحات طراحی و دوخت مقدماتی(مجازی - غیر حضوری) SE-363 80 _ خراسان رضوی 1398/02/25 قبول  
صالحی پارسا معصومه علی اکبر 42178 آشنایی با اصطلاحات طراحی و دوخت مقدماتی(مجازی - غیر حضوری) SE-363 100 _ خراسان رضوی 1398/02/25 قبول  
فاتحی توپکانلو معصومه حسین 882 آشنایی با اصطلاحات طراحی و دوخت مقدماتی(مجازی - غیر حضوری) SE-363 87 _ خراسان رضوی 1398/02/25 قبول  
نظری ملیحه حسن رضا 2145 برنامه ریزی و ضبط فیلم استودیویی AV-366 _ 85 خراسان رضوی 1398/02/25 قبول  
سیدی سیدمهدی سیدمحمد 17989 دولت الکترونیکی(غیرحضوری-مجازی) IT-10 90 _ خراسان رضوی 1398/02/25 قبول  
نوبخت محمدتقی محمدولی 480 دولت الکترونیکی(غیرحضوری-مجازی) IT-10 90 _ خراسان رضوی 1398/02/25 قبول  
نیکخو حسین قربانعلی 2350 شناخت و تفسیر تصاویر ماهواره ای  مقدماتی (غیر حضوری) UB-413 96 _ خراسان رضوی 1398/02/25 قبول  
وکیلی مقدم محسن رمضانعلی 665 شناخت و تفسیر تصاویر ماهواره ای  مقدماتی (غیر حضوری) UB-413 94 _ خراسان رضوی 1398/02/25 قبول  
پرستار حجت اله عباسعلی 64 شناخت وکاربرد تخصصی بیرینگها(غیرحضوری-مجازی) MA-147/1 70 _ خراسان رضوی 1398/02/25 قبول  
غریب پور علیرضا ابراهیم 1765 شناخت وکاربرد تخصصی بیرینگها(غیرحضوری-مجازی) MA-147/1 90 _ خراسان رضوی 1398/02/25 قبول  
توحیدی نیا سیدابوالفضل رضا 525 طراحی داخلی با نرم افزار اسکچ آپ(غیرحضوری- مجازی) UB-430 _ 80 خراسان رضوی 1398/02/25 قبول  
حسینی سیدحامد سیداسمعیل 569 طراحی داخلی با نرم افزار اسکچ آپ(غیرحضوری- مجازی) UB-430 _ غ خراسان رضوی 1398/02/25 مردود غیبت بیش ازده درصد
حسینی قصر زهره سادات سید عباس 1097 کار آفرینی مقدماتی PD-206 83 94 خراسان رضوی 1398/02/04 قبول اجرا در استان
محمدی اصفهانی حجت مهدی 914 کار آفرینی مقدماتی PD-206 86 95 خراسان رضوی 1398/02/04 قبول اجرا در استان
اسدی فاطمه عزیزاله 20 کار آفرینی مقدماتی PD-206 80 92 خراسان رضوی 1398/02/04 قبول اجرا در استان
بابایی محبوبه محمدکاظم 1262 کار آفرینی مقدماتی PD-206 76 92 خراسان رضوی 1398/02/04 قبول اجرا در استان
زاهدی زهرا محمدحسن 9712 کار آفرینی مقدماتی PD-206 76 100 خراسان رضوی 1398/02/04 قبول اجرا در استان
رضوی فرد عباس حسین 1332 کار آفرینی مقدماتی PD-206 73 93 خراسان رضوی 1398/02/04 قبول اجرا در استان
سلیمانی مقدم جواد دوست محمد 64 کار آفرینی مقدماتی PD-206 73 92 خراسان رضوی 1398/02/04 قبول اجرا در استان
حسینی سید محمد سید طه 520 کار آفرینی مقدماتی PD-206 80 97 خراسان رضوی 1398/02/04 قبول اجرا در استان
اسلامی زیدانلو سید ابوالفضل سید جلال 899 کار آفرینی مقدماتی PD-206 80 94 خراسان رضوی 1398/02/04 قبول اجرا در استان
سروری یدکی رضا عبدالرضا 550 کار آفرینی مقدماتی PD-206 80 95 خراسان رضوی 1398/02/04 قبول اجرا در استان
عجم زیبد روح اله مرادعلی 1159 کار آفرینی مقدماتی PD-206 80 92 خراسان رضوی 1398/02/04 قبول اجرا در استان
ثابت کوشکی نیان مرتضی علی 310 کار آفرینی مقدماتی PD-206 80 92 خراسان رضوی 1398/02/04 قبول اجرا در استان
ثابت کوشکی نیان مرتضی علی 310 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 84 93 خراسان رضوی 1398/01/28 قبول اجرا در استان
خاکشور امید علی رضا 641 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 92 95 خراسان رضوی 1398/01/28 قبول اجرا در استان
نجیبیان علی اکبر حسین 115 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 96 96 خراسان رضوی 1398/01/28 قبول اجرا در استان
کریمی فرشید محمد علی 120 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 96 96 خراسان رضوی 1398/01/28 قبول اجرا در استان
رضوی راد شادی محمدجواد 2498 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 96 93 خراسان رضوی 1398/01/28 قبول اجرا در استان
صدیقی سمیه حسین 100905 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 96 92 خراسان رضوی 1398/01/28 قبول اجرا در استان
قهرمانی مینا رضاقلی 7 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 84 96 خراسان رضوی 1398/01/28 قبول اجرا در استان
جوادپور هایده جواد 9 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 96 95 خراسان رضوی 1398/01/28 قبول اجرا در استان
نوروزیان زکیه قربانعلی 501 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 94 96 خراسان رضوی 1398/01/28 قبول اجرا در استان
حسینی تبار سیده مرضیه سید غلامرضا 66 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 92 97 خراسان رضوی 1398/01/28 قبول اجرا در استان
اسحاقی اسما محمدحسین 327 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 96 97 خراسان رضوی 1398/01/28 قبول اجرا در استان
سالاری زهرا محمود 9 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 96 92 خراسان رضوی 1398/01/28 قبول اجرا در استان
محمدی بی بی مریم سید محمود 947 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 80 95 خراسان رضوی 1398/01/28 قبول اجرا در استان
وحداز ناهید محمد 832 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 84 92 خراسان رضوی 1398/01/28 قبول اجرا در استان
صفری بهابادی زهره صادق 21 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 80 93 خراسان رضوی 1398/01/28 قبول اجرا در استان
براتی سکینه سبزعلی 1898 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 84 96 خراسان رضوی 1398/01/28 قبول اجرا در استان
فاتحی توپکانلو معصومه حسین 882 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 84 94 خراسان رضوی 1398/01/28 قبول اجرا در استان
علوی سیده معصومه سید محمد 778 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 88 94 خراسان رضوی 1398/01/28 قبول اجرا در استان
قدمیاری محمدجواد محمداسماعیل 25 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 100 88 خراسان رضوی 1398/02/11 قبول اجرا در استان
محدثی مجید غلام حسین 1472 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 96 98 خراسان رضوی 1398/02/11 قبول اجرا در استان
محمدی مقدم حسین محمد علی 947 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 96 98 خراسان رضوی 1398/02/11 قبول اجرا در استان
یوسف زاده علی محمد 3183 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 100 87 خراسان رضوی 1398/02/11 قبول اجرا در استان
رجایی حسین رحمت اله 156 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 96 90 خراسان رضوی 1398/02/11 قبول اجرا در استان
ارجمندی خدیجه رمضان 394 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 100 93 خراسان رضوی 1398/02/11 قبول اجرا در استان
مروی فاطمه تیمور 165 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 96 88 خراسان رضوی 1398/02/11 قبول اجرا در استان
رسولخانی منیره موسی 14 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 96 88 خراسان رضوی 1398/02/11 قبول اجرا در استان
سالاری ایودی زهرا محمود 9 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 100 89 خراسان رضوی 1398/02/11 قبول اجرا در استان
علیپور مهدی محمد رضا 200 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 100 93 خراسان رضوی 1398/02/11 قبول اجرا در استان
حسینی تبار سیده مرضیه سید غلام رضا 66 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 88 92 خراسان رضوی 1398/02/11 قبول اجرا در استان
رحیمی سمیه حیدر 10144 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 100 97 خراسان رضوی 1398/02/11 قبول اجرا در استان
طاهری معصومه علی اکبر 719 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 96 91 خراسان رضوی 1398/02/11 قبول اجرا در استان
هاشمی حلیمه محمد رحیم 1 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 92 91 خراسان رضوی 1398/02/11 قبول اجرا در استان
جلیلی محتشم سیدمجتبی سیدحسین 5065 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 96 90 خراسان رضوی 1398/02/11 قبول اجرا در استان
قصاب زاده محبوبه محمدصدیق 8763 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 84 97 خراسان رضوی 1398/02/11 قبول اجرا در استان
اسحاقی خرم آبادی بتول علی محمد 1275 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 96 90 خراسان رضوی 1398/02/11 قبول اجرا در استان
احتشامی فر فاطمه محمد جمعه 149 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 88 92 خراسان رضوی 1398/02/11 قبول اجرا در استان
فاتحی توبکانلو معصومه حسین 882 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 100 90 خراسان رضوی 1398/02/11 قبول اجرا در استان
براتی سکینه سدی علی 1898 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 100 91 خراسان رضوی 1398/02/11 قبول اجرا در استان
ارجمندی خدیجه رمضان 394 کار آفرینی مقدماتی PD-206 96 91 خراسان رضوی 1397/11/10 قبول اصلاحیه-اجرا در استان
انتظاری رسول محمد حسن 4602 کار آفرینی مقدماتی PD-206 96 95 خراسان رضوی 1397/11/10 قبول اصلاحیه-اجرا در استان
برات زاده رضا عیسی 6 کار آفرینی مقدماتی PD-206 76 94 خراسان رضوی 1397/11/10 قبول اصلاحیه-اجرا در استان
براتی کلر سکینه سبزعلی 1898 کار آفرینی مقدماتی PD-206 88 91 خراسان رضوی 1397/11/10 قبول اصلاحیه-اجرا در استان
پیله ور وطن دوست مژگان حسین 9429 کار آفرینی مقدماتی PD-206 92 96 خراسان رضوی 1397/11/10 قبول اصلاحیه-اجرا در استان
خباز مافی نژاد مجید غلامرضا 4430 کار آفرینی مقدماتی PD-206 96 92 خراسان رضوی 1397/11/10 قبول اصلاحیه-اجرا در استان
دانش بیان علی حسین 39694 کار آفرینی مقدماتی PD-206 88 94 خراسان رضوی 1397/11/10 قبول اصلاحیه-اجرا در استان
درویش افسانه محمود 1406 کار آفرینی مقدماتی PD-206 88 91 خراسان رضوی 1397/11/10 قبول اصلاحیه-اجرا در استان
دولابی محمد صادق غلامعلی 7567 کار آفرینی مقدماتی PD-206 96 93 خراسان رضوی 1397/11/10 قبول اصلاحیه-اجرا در استان
ذاکری کلات فرید احمد 116 کار آفرینی مقدماتی PD-206 96 93 خراسان رضوی 1397/11/10 قبول اصلاحیه-اجرا در استان
رسولی نجمه بیگم سید حسین 43296 کار آفرینی مقدماتی PD-206 92 91 خراسان رضوی 1397/11/10 قبول اصلاحیه-اجرا در استان
رشنوادی محمدرضا اسماعیل 1714 کار آفرینی مقدماتی PD-206 96 92 خراسان رضوی 1397/11/10 قبول اصلاحیه-اجرا در استان
رهنما فرنوش علی 287 کار آفرینی مقدماتی PD-206 92 91 خراسان رضوی 1397/11/10 قبول اصلاحیه-اجرا در استان
ساجدی مهدی محمد حسین 8860 کار آفرینی مقدماتی PD-206 92 92 خراسان رضوی 1397/11/10 قبول اصلاحیه-اجرا در استان
سیدی سید مهدی سید محمد 17989 کار آفرینی مقدماتی PD-206 88 92 خراسان رضوی 1397/11/10 قبول اصلاحیه-اجرا در استان
عبدی راضیه شعبانعلی 271 کار آفرینی مقدماتی PD-206 96 93 خراسان رضوی 1397/11/10 قبول اصلاحیه-اجرا در استان
فاتحی توپکانلو معصومه حسین 882 کار آفرینی مقدماتی PD-206 84 92 خراسان رضوی 1397/11/10 قبول اصلاحیه-اجرا در استان
قاسمی هوس ابراهیم غلامعلی 8921 کار آفرینی مقدماتی PD-206 100 92 خراسان رضوی 1397/11/10 قبول اصلاحیه-اجرا در استان
لطفی سمیه محمد علی 10 کار آفرینی مقدماتی PD-206 96 92 خراسان رضوی 1397/11/10 قبول اصلاحیه-اجرا در استان
محروقی سید امین ابوالفضل 1859 کار آفرینی مقدماتی PD-206 88 94 خراسان رضوی 1397/11/10 قبول اصلاحیه-اجرا در استان
محمدی مقدم حسین محمد علی 947 کار آفرینی مقدماتی PD-206 88 94 خراسان رضوی 1397/11/10 قبول اصلاحیه-اجرا در استان
نجفی محمد حسین 847 کار آفرینی مقدماتی PD-206 88 90 خراسان رضوی 1397/11/10 قبول اصلاحیه-اجرا در استان
وکیلی مقدم محسن رمضانعلی 665 کار آفرینی مقدماتی PD-206 92 94 خراسان رضوی 1397/11/10 قبول اصلاحیه-اجرا در استان
یوسف زاده علی محمد 3183 کار آفرینی مقدماتی PD-206 76 91 خراسان رضوی 1397/11/10 قبول اصلاحیه-اجرا در استان
© tvto-itc.ir . All rights reserved.