سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
اردیبهشت ١٣٩8نتایج بازآموزی
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
جاذبی علی محمد حسین 2451 چرخ دنده تراش تخصصی باماشین هاب MA-072 _ 98 خراسان جنوبی 1398/02/04 قبول  
اسدالهی خیبری رویا محمدحسین 852 آزمایشگاه زبان انگلیسی A-1 FL-000/1 87/20 _ خراسان جنوبی 1398/02/11 قبول  
شوشتری محمدحسین محمدابراهیم 70 آشنایی با CNC اپراتوری و برنامه نویسی MA-134 _ 88 خراسان جنوبی 1398/02/11 قبول  
فرزامی مجتبی ناصر 7469 پکیج شوفاژ دیواری (پکیج حرارتی) 2 IN-048 100 87 خراسان جنوبی 1398/02/11 قبول  
فنودی وحید حاجی 14768 سیستم های سرد کننده تجاری سطح 2 IN-209 96/70 95 خراسان جنوبی 1398/02/11 قبول  
زبرجدی علیرضا محمدرضا 305 طراحی تاسیسات الکتریکی ساختمانهای مختلف PE-215 96 _ خراسان جنوبی 1398/02/11 قبول  
دلاور ملیحه حیدرعلی 2099 مبانی و مفاهیم صنایع دستی WO-086 _ 91 خراسان جنوبی 1398/02/11 قبول  
موسوی نسب سید سجاد سید مهدی 0640362052 هیدرولیک موبایل(هیدرولیک در ماشین آلات متحرک) AT-645 _ 98 خراسان جنوبی 1398/02/11 قبول  
زهرائی جواد بهزاد 0640404685 اصول، طراحی و کاربرد منابع سوئیچینگ مجازی - غیرحضوری EL-925/0 100 _ خراسان جنوبی 1398/02/18 قبول  
طالبی ریحانه علی اکبر 1159 تحلیل و طراحی سیستم( غیر حضوری - مجازی) IT-16 92 _ خراسان جنوبی 1398/02/18 قبول  
خسروی زهره ذوالفقار 372 مبانی فنی تصویربرداری(غیرحضوری) AV-105/1 60 _ خراسان جنوبی 1398/02/18 مردود  
عابدپور سینا داود 933 اتصالات موقت در صنعت واصول تصاویر اجرائی مطابق با استاندارد جهانیISO(غیرحضوری-مجازی) UB-444 95 _ خراسان جنوبی 1398/02/25 قبول  
ابوالحسن نژاد نوید ارجمند 5532 شناخت وکاربرد تخصصی بیرینگها(غیرحضوری-مجازی) MA-147/1 90 _ خراسان جنوبی 1398/02/25 قبول  
جازبی علی محمدحسین 2451 شناخت وکاربرد تخصصی بیرینگها(غیرحضوری-مجازی) MA-147/1 85 _ خراسان جنوبی 1398/02/25 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.