سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
اردیبهشت ١٣٩8نتایج بازآموزی
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
غلامی محمد حسن پرویز 101 ایمنی در برق PE-001/1 95 _ چهارمحال وبختیاری 1398/02/04 قبول  
میرزاخانی فردین اله بخش 4640132344 آزمایشگاه زبان انگلیسی A-1 FL-000/1 75 _ چهارمحال وبختیاری 1398/02/04 قبول  
حبیب پور شهره حبیب اله 1806 پداگوژی PD-159 86/70 93 چهارمحال وبختیاری 1398/02/04 قبول  
زارع مقدم محمدحسین اسماعیل 5 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 100 96 چهارمحال وبختیاری 1398/02/04 قبول  
عاطفت دوست مهدی منوچهر 4640148917 سیستم های کنترل منطقی PLC در مدیریت منابع آب و تصفیه خانه هاPlc Station in Water Management Systems  EL-901/5 _ 92 چهارمحال وبختیاری 1398/02/04 قبول  
رحمانی سامانی شهلا منصور 258 بافت با گره های چهارگانه SE-359 _ 92 چهارمحال وبختیاری 1398/02/11 قبول  
جهانی جوانمردی علی مردان صابر 838 پکیج شوفاژ دیواری (پکیج حرارتی) 2 IN-048 72 87 چهارمحال وبختیاری 1398/02/11 قبول  
نوروزی فاطمه جواد 107 تولید پلنتاریوم(Plantarium) FO-459 _ 90 چهارمحال وبختیاری 1398/02/11 قبول  
ویسی طیبه آیت اله 21 تهیه نقشه توپوگرافی با دوربین Total Station UB-434 _ 94 چهارمحال وبختیاری 1398/02/11 قبول  
امینی لیلا ایرج 3889 طراحی و ساخت جعبه چوبی WO-118 _ 87 چهارمحال وبختیاری 1398/02/11 قبول  
سلیمانی صابر زهره صفرعلی 66 مبانی و مفاهیم صنایع دستی WO-086 _ 89 چهارمحال وبختیاری 1398/02/11 قبول  
الوانی وانانی علی پناه بازعلی 61 اصول، طراحی و کاربرد منابع سوئیچینگ مجازی - غیرحضوری EL-925/0 100 _ چهارمحال وبختیاری 1398/02/18 قبول  
بنی شریف احمدرضا باقر 2297 اصول، طراحی و کاربرد منابع سوئیچینگ مجازی - غیرحضوری EL-925/0 100 _ چهارمحال وبختیاری 1398/02/18 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.