سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
اردیبهشت ١٣٩8نتایج بازآموزی
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
انوری پور عباداله یداله 1134 تعمیر لوازم خانگی حرارتی 1( ماکروویو و اجاق القایی) in-107 90 84 ایلام 1398/02/04 قبول  
نظرزاده اقبال علی 2252 سیستم دوربین های مداربسته دیجیتال EL-806/2 _ 88 ایلام 1398/02/04 قبول  
محمدی تبار منیژه عباس 1072 عروسک دوزی SE-343 _ 94 ایلام 1398/02/04 قبول  
ایوانی زهرا سعداله 176 نظام آراستگی محیط کار PD-202 70/80 96 ایلام 1398/02/04 قبول  
زمانی فریده صفدر 6 نظام آراستگی محیط کار PD-202 87/50 95 ایلام 1398/02/04 قبول  
قاسمیان مرتضی علی 291 اصول، طراحی و کاربرد منابع سوئیچینگ مجازی - غیرحضوری EL-925/0 97 _ ایلام 1398/02/18 قبول  
غفاری گوشه طاهره بختیار 27 مبانی فنی تصویربرداری(غیرحضوری) AV-105/1 غ _ ایلام 1398/02/18 مردود  
مرادی ندا علی عباس 216 دولت الکترونیکی(غیرحضوری-مجازی) IT-10 غ _ ایلام 1398/02/25 مردود  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.