سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
اردیبهشت ١٣٩8نتایج بازآموزی
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
اسدالهی ولی ایوب 521 تعمیر لوازم خانگی حرارتی 1( ماکروویو و اجاق القایی) in-107 100 84 اردبیل 1398/02/04 قبول  
شیرین زاده داود یعقوب 999 تعمیر لوازم خانگی حرارتی 1( ماکروویو و اجاق القایی) in-107 95 83 اردبیل 1398/02/04 قبول  
فرهودیزاده عوض غلام 2111 تعمیر لوازم خانگی حرارتی 1( ماکروویو و اجاق القایی) in-107 85 87 اردبیل 1398/02/04 قبول  
میرزائی قادر علی حسین 1322 تعمیر لوازم خانگی حرارتی 1( ماکروویو و اجاق القایی) in-107 75 86 اردبیل 1398/02/04 قبول  
اسکندرپور سعید حجت اله 1309 چرخ دنده تراش تخصصی باماشین هاب MA-072 _ 86 اردبیل 1398/02/04 قبول  
اسمعیلی علی جمشید 1255 چرخ دنده تراش تخصصی باماشین هاب MA-072 _ 82 اردبیل 1398/02/04 قبول  
محسنی آزاد سعیده محرم 7798 خیاط لباسهای کشی SE-173 _ 92 اردبیل 1398/02/04 قبول  
شاهرخ کلخوران محمد سجاد علی آقا 1450724711 سیستم های کنترل منطقی PLC در مدیریت منابع آب و تصفیه خانه هاPlc Station in Water Management Systems  EL-901/5 _ 90 اردبیل 1398/02/04 قبول  
خیاطی گرمی صغری عباسقلی 56 عروسک دوزی SE-343 _ 93 اردبیل 1398/02/04 قبول  
رسالتی سهیلا صفرقلی 3360 عروسک دوزی SE-343 _ 94 اردبیل 1398/02/04 قبول  
سلیمانیان زهرا امیراصلان 373 عروسک دوزی SE-343 _ 98 اردبیل 1398/02/04 قبول  
شریفی عفت غلام 3551 عروسک دوزی SE-343 _ 96 اردبیل 1398/02/04 قبول  
ایمانپورمغوان مهناز روح اله 544 بافت با گره های چهارگانه SE-359 _ 100 اردبیل 1398/02/11 قبول  
مناف زاده فرناز حمید 1451647247 برنامه ریزی و انجام مراحل پیش تولید فیلم استودیویی AV-365 _ 88 اردبیل 1398/02/11 قبول  
فرهودی فردین فرهنگ 1630040746 بهینه سازی مصرف انرژی ساختمان با نرم افزار دیزاین بیلدر UB-429 _ 90 اردبیل 1398/02/11 قبول  
زبوری رضی آباد سارا خلیل 664 تعمیر و سرویس چرخ های خانگی SE-148 _ 83 اردبیل 1398/02/11 قبول  
نصیرزاده عبدالرحیم داود 146 تعمیر و سرویس چرخ های خانگی SE-148 _ 83 اردبیل 1398/02/11 قبول  
یوسفی کوهساره پروین داود 2074 تعمیر و سرویس چرخ های خانگی SE-148 _ 83 اردبیل 1398/02/11 قبول  
یونسی لیلی اژدر 3 تعمیر و سرویس چرخ های خانگی SE-148 _ 84 اردبیل 1398/02/11 قبول  
اصغری اردبیلی علیرضا شفیع 1450528325 تعمیر و نگهداری ماشین تراش MA-076 _ 90 اردبیل 1398/02/11 قبول  
رحمانی گرمی راضیه علی 4504 مبانی و مفاهیم صنایع دستی WO-086 _ 97 اردبیل 1398/02/11 قبول  
فتحی گرجان مهران محمود 770 اصول، طراحی و کاربرد منابع سوئیچینگ مجازی - غیرحضوری EL-925/0 89 _ اردبیل 1398/02/18 قبول  
اصغری کله سرلو رقیه احمد 1451120036 شناخت و تفسیر تصاویر ماهواره ای  مقدماتی (غیر حضوری) UB-413 89 _ اردبیل 1398/02/25 قبول  
اسکندرپور سعید حجت اله 866 شناخت وکاربرد تخصصی بیرینگها(غیرحضوری-مجازی) MA-147/1 75 _ اردبیل 1398/02/25 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.