سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
اردیبهشت ١٣٩8نتایج بازآموزی
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
احمدی دیزجی آمنه احمد 14 خیاط لباسهای کشی SE-173 _ 92 آذربایجان غربی 1398/02/04 قبول  
آهنی آذر فریبا محمد 158 خیاط لباسهای کشی SE-173 _ 95 آذربایجان غربی 1398/02/04 قبول  
پیروزی فرد سمیه میرسعید 76 خیاط لباسهای کشی SE-173 _ 95 آذربایجان غربی 1398/02/04 قبول  
جعفرزاده رقیه حسین 530 خیاط لباسهای کشی SE-173 _ 88 آذربایجان غربی 1398/02/04 قبول  
حمزه پور سمیه محمد 5361 خیاط لباسهای کشی SE-173 _ 95 آذربایجان غربی 1398/02/04 قبول  
خانعلیلو رقیه میکائیل 679 خیاط لباسهای کشی SE-173 _ 95 آذربایجان غربی 1398/02/04 قبول  
شهباززاده مقدم حمیده محرم 3492 خیاط لباسهای کشی SE-173 _ 95 آذربایجان غربی 1398/02/04 قبول  
عزیزی شهناز مناف 1331 خیاط لباسهای کشی SE-173 _ 95 آذربایجان غربی 1398/02/04 قبول  
سلیمی گلعذانی فرداد صالح 190 شناخت و تفسیر تصاویر ماهواره ای  مقدماتی (غیر حضوری) UB-413 _ 89 آذربایجان غربی 1397/12/22 قبول اصلاحیه
سیدعلوی میرمحمود میر حسن 386 فرمول نویسی در هیدرو پونیک و کاربرد کودهای شیمیایی  FO-069 100 93 آذربایجان غربی 1398/02/04 قبول  
میدان نورد جعفر اسفندیار 1841 فرمول نویسی در هیدرو پونیک و کاربرد کودهای شیمیایی  FO-069 100 93 آذربایجان غربی 1398/02/04 قبول  
وصالی مهدی رحیم 863 اجرای طاق و قوس آجری UB-436 _ 96 آذربایجان غربی 1398/02/11 قبول  
بالکی پور قادر رحمن 553 انتقال قدرت معمولی 2 AT-343 90 95 آذربایجان غربی 1398/02/11 قبول  
ضیائی بهناز بهروز 57350 بافت با گره های چهارگانه SE-359 _ 92 آذربایجان غربی 1398/02/11 قبول  
مرادی قره قشلاقی شهین رزاق 51179 بافت با گره های چهارگانه SE-359 _ 90 آذربایجان غربی 1398/02/11 قبول  
خلیلی میکائیل بهرام 2791076255 پروژه طراحی و اجرای فضای سبز FO-004 _ 91 آذربایجان غربی 1398/02/11 قبول  
حمزه پور سمیه محمد 5361 تعمیر و سرویس چرخ های خانگی SE-148 _ 85 آذربایجان غربی 1398/02/11 قبول  
سهرابی شیدا رحیم 1519 تعمیر و سرویس چرخ های خانگی SE-148 _ 85 آذربایجان غربی 1398/02/11 قبول  
محمد پور شلیر کریم 2724 تعمیر و سرویس چرخ های خانگی SE-148 _ 85 آذربایجان غربی 1398/02/11 قبول  
ولی زاده راحله مصطفی 1259 تعمیر و سرویس چرخ های خانگی SE-148 _ 84 آذربایجان غربی 1398/02/11 قبول  
مرزبان سرنقی یعقوب سلطان علی 15336 جوشکاری برروی فولاد ساده کربنی به روش مگ ( Module M5-1)  we-026/1 _ 84 آذربایجان غربی 1398/02/11 قبول  
وخشودی میرمحمد میرحسن 7796 خانه هوشمند بر اساس پروتکل KNX(مقدماتی) PE-225 _ 85 آذربایجان غربی 1398/02/11 قبول  
حیدری رقیه سادات سیدنجف 763 خلاقیت در صنایع دستی WO-083 _ 96 آذربایجان غربی 1398/02/11 قبول  
فاسونیه چی هاجر محمود 36 خلاقیت در صنایع دستی WO-083 _ 96 آذربایجان غربی 1398/02/11 قبول  
نجیب فر علی بهمن 8307 سیستمهای لوله کشی سرد و گرم و فاضلاب IN-066 100 85 آذربایجان غربی 1398/02/11 قبول  
پیرشاهو کلثوم سیدحسن 5050 کار با ماشین های عمومی صنایع چوب 1 WO-520 _ 90 آذربایجان غربی 1398/02/11 قبول  
محمدی قشلاق دلبر غلامعلی 8 مبانی و مفاهیم صنایع دستی WO-086 _ 88 آذربایجان غربی 1398/02/11 قبول  
ولی زاده معصومه علی 3803 مبانی و مفاهیم صنایع دستی WO-086 _ 95 آذربایجان غربی 1398/02/11 قبول  
محمدی فرخ حمزه 4 مدیریت موتور تخصصی (چری- کوئین) AT-635 90 95 آذربایجان غربی 1398/02/11 قبول  
حقی علی رسول 2737 اصول، طراحی و کاربرد منابع سوئیچینگ مجازی - غیرحضوری EL-925/0 100 _ آذربایجان غربی 1398/02/18 قبول  
نعمتی ابراهیم محبوب 936 تحلیل و طراحی سیستم( غیر حضوری - مجازی) IT-16 100 _ آذربایجان غربی 1398/02/18 قبول  
وصالی مهدی رحیم 863 اتصالات موقت در صنعت واصول تصاویر اجرائی مطابق با استاندارد جهانیISO(غیرحضوری-مجازی) UB-444 90 _ آذربایجان غربی 1398/02/25 قبول  
کثیری مهرداد سیف اله 515 برنامه ریزی و ضبط فیلم استودیویی AV-366 _ 90 آذربایجان غربی 1398/02/25 قبول  
چراغ پورقشونی لیلا رضا 716 دولت الکترونیکی(غیرحضوری-مجازی) IT-10 95 _ آذربایجان غربی 1398/02/25 قبول  
نعمتی ابراهیم محبوب 936 دولت الکترونیکی(غیرحضوری-مجازی) IT-10 95 _ آذربایجان غربی 1398/02/25 قبول  
شکری حبشی ابراهیم عباسعلی 658 شناخت و تفسیر تصاویر ماهواره ای  مقدماتی (غیر حضوری) UB-413 93 _ آذربایجان غربی 1398/02/25 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.