سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
فروردین ١٣٩8نتیجه بازآموزی
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
رشیدی مهرنوش محمد 2108 FLASH IT-640 _ 85 لرستان 1398/01/21 قبول  
سیاه منصور سعید شکراله 249 آزمایشگاه زبان انگلیسی A-1 FL-000/1 70 _ لرستان 1398/01/21 قبول  
علی نیا زیبا محمد 175 آشنایی با قانون کار و تامین اجتماعی PD-311 90 90 لرستان 1398/01/21 قبول  
رادان علی غلامعباس 4060499455 آماده سازی قطعات برای جوشکاری WE-074 88 83 لرستان 1398/01/21 قبول  
قاسمی نژاد خداکرم احمد 1764 آماده سازی قطعات برای جوشکاری WE-074 96 84 لرستان 1398/01/21 قبول  
محمودوندی علی رمضان 4850085210 آماده سازی قطعات برای جوشکاری WE-074 88 84 لرستان 1398/01/21 قبول  
حسینی حجت اله نبی اله 287 سرویس و تعمیر کار آسانسور  PE-221 _ 95 لرستان 1398/01/21 قبول  
صفائی الهام عزت اله 94 فرش چند ضلعی با زمینه گلابتون SE-277 _ 98 لرستان 1398/01/21 قبول  
ماکنعلی محمد جابر 4060612847 محوطه سازی UB-437 _ 92 لرستان 1398/01/21 قبول  
یاراحمدی جلیل حسین 387 محوطه سازی UB-437 _ 100 لرستان 1398/01/21 قبول  
معتمدی رضا عابدین 783 مدیریت موتور مقدماتی 1 AT-598/1 95 97 لرستان 1398/01/21 قبول  
نقی بیرانوند ایوب چنگیز 50 مکاترونیک کاربردی- مقدمه ای بر مکاترونیک و سیستمهای مکاترونیک(Basic Mechatronic)(غیر حضوری - مجازی) EL-817/0 غ _ لرستان 1398/01/21 مردود  
زمانی وردی مهران عباس 78 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 95 لرستان 1398/01/28 قبول  
سیاه منصور سعید شکراله 249 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 90 لرستان 1398/01/28 قبول  
ضرونی کیومرث علی شاه 66 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 90 لرستان 1398/01/28 قبول  
کوشکی معصومه شرفعلی 1268 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 100 لرستان 1398/01/28 قبول  
مبینی پور رویا حیدر 4199 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 85 لرستان 1398/01/28 قبول  
قنبری مزلقان مهدی محمد طاهر 829 آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیک(غیر حضوری- مجازی) EL-806/3 100 _ لرستان 1398/01/28 قبول  
نوری عالم محمد علی محمد 281 تحلیل مدارات الکترونیکی سمند AT-341 90 88 لرستان 1398/01/28 قبول  
پورمحسنی نوشین حسن 7618 حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار HS-001 80 84/50 لرستان 1398/01/28 قبول  
میرزایی مسعود عبدالمحمد 752 داروهای گیاهی FO-206 91/20 98 لرستان 1398/01/28 قبول  
نعمت الهی حسین ابراهیم 863 دوربین مدار بسته پیشرفته ( تحت شبکه ) PE-218 _ 89 لرستان 1398/01/28 قبول  
آقاخانی چگنی شاهرخ علی محمد 2 راه اندازی دستگاه جوش و برآورد هزینه فرآیند جوشکاری WE-077 80 89 لرستان 1398/01/28 قبول  
غلامی احمد اسداله 11881 راه اندازی دستگاه جوش و برآورد هزینه فرآیند جوشکاری WE-077 80 90 لرستان 1398/01/28 قبول  
خادمی زلیخا محمد 6226 طراحی مقدماتی WO-033/1 _ 90 لرستان 1398/01/28 قبول  
مومنی روستایی سمیه مرادعلی 2742 نرم افزار طراحی الگو لباس SE-144 _ 90 لرستان 1398/01/28 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.