سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
فروردین ١٣٩8نتیجه بازآموزی
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
خلیلی هوشنگ عبداله 322 ابزارشناسی(صنایع دستی) WO-570/1 _ 97 گلستان 1398/01/21 قبول  
نیازی فرهاد بردی نیاز 6 تعمیر لوازم خانگی 9 ( ظرفشویی رومیزی و زمینی ) IN-119 92 95 گلستان 1398/01/21 قبول  
حسامی غلامرضا علی محمد 514 خانه هوشمند بر اساس پروتکل KNX(مقدماتی) PE-225 _ 100 گلستان 1398/01/21 قبول  
بهادران یگانه امیر 2110069589 سبکهای دکوراسیون داخلی (غیر حضوری) WO-562 77 _ گلستان 1398/01/21 قبول  
نیرومند توماج شیرین خلیل 13050 فرش چند ضلعی با زمینه گلابتون SE-277 _ 98 گلستان 1398/01/21 قبول  
قره غول تاج محمد حاج محمد 96 گیربکس اتوماتیکECT-AL4 AT-317 95 95 گلستان 1398/01/21 قبول  
خدادادی محمد تقی 5295 لحیم کاری نرم قلع(Soldering) روی لوله های مسی IN-208 _ 95 گلستان 1398/01/21 قبول  
ملاعلی اکبر یزدی عباسعلی علی اکبر 24423 لحیم کاری نرم قلع(Soldering) روی لوله های مسی IN-208 _ 96 گلستان 1398/01/21 قبول  
بنی کمالی غزاله سادات سید احمد 881 محوطه سازی UB-437 _ 95 گلستان 1398/01/21 قبول  
بادی فرشته حسینعلی 3430 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 100 گلستان 1398/01/28 قبول  
دلاوری نژاد محمد حسین 526 آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیک(غیر حضوری- مجازی) EL-806/3 100 _ گلستان 1398/01/28 قبول  
رمضانی عثماوندانی مرتضی مسیب 754 آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیک(غیر حضوری- مجازی) EL-806/3 100 _ گلستان 1398/01/28 قبول  
خاندوزی نسیمه احمد 26 پرورش و تکثیر زالو طبی FO-207 86/70 95 گلستان 1398/01/28 قبول  
رشیدی مهدی ولی اله 79 پرورش و تکثیر زالو طبی FO-207 100 96 گلستان 1398/01/28 قبول  
ملکان داود جعفر 24 تحلیل مدارات الکترونیکی سمند AT-341 90 90 گلستان 1398/01/28 قبول  
کریمی حسین علی 17 تعمیرلوازم خانگی گردنده ( ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک ) IN-117 93/30 88 گلستان 1398/01/28 قبول  
دولتی فرشته حسن 4 داروهای گیاهی FO-206 100 97 گلستان 1398/01/28 قبول  
غفاری سکینه محمد تقی 356 داروهای گیاهی FO-206 97/10 97 گلستان 1398/01/28 قبول  
درویشی سعیده محمدرضا 21 سبکهای دکوراسیون داخلی (غیر حضوری) WO-562 96/70 _ گلستان 1398/01/28 قبول آزمون مجدد
ابراهیم نژاد رقیه رمضان 1435 طراحی مقدماتی WO-033/1 _ 93 گلستان 1398/01/28 قبول  
درویشی سعیده محمد رضا 21 طراحی مقدماتی WO-033/1 _ 93 گلستان 1398/01/28 قبول  
حسامی غلامرضا علی محمد 514 عیب یابی و تعمیر  بوردهای الکترونیکی EL-534/4 _ 88 گلستان 1398/01/28 قبول  
بادی فرشته حسینعلی 3430 مواد مصالح درطراحی wo-565 76/70 80 گلستان 1398/01/28 قبول آزمون مجدد
© tvto-itc.ir . All rights reserved.