سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
فروردین ١٣٩8نتیجه بازآموزی
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
اسپرورینی زهرا علی اکبر 765 ابزارشناسی(صنایع دستی) WO-570/1 _ 98 قزوین 1398/01/21 قبول  
کشاورز خلیل عبدالعظیم 637 سرویس و تعمیر کار آسانسور  PE-221 _ 92 قزوین 1398/01/21 قبول  
شاعری رضا ابوالفضل 4310678661 تست التراسونیک جوش های سازه های فلزی طبق استاندارد (AWS-D1.1) WE-083 _ 88 قزوین 1398/01/28 قبول  
رحمانی مجید محمد 311 روشهای ارائه مطلب AV-204 _ 95 قزوین 1398/01/28 قبول  
اسپرورینی زهرا علی اکبر 765 طراحی مقدماتی WO-033/1 _ 91 قزوین 1398/01/28 قبول  
خدابنده زینت علی 514 کار آفرینی مقدماتی PD-206 _ 90 قزوین 1398/01/28 قبول  
دیده بان محمود صادق 4030 کار آفرینی مقدماتی PD-206 _ 92 قزوین 1398/01/28 قبول  
رحمنی لیلا موسی 70 کار آفرینی مقدماتی PD-206 _ 92 قزوین 1398/01/28 قبول  
رنجکش قصابسرایی علیرضا حسن 3690 کار آفرینی مقدماتی PD-206 _ 99 قزوین 1398/01/28 قبول  
صباغ چین مینا محمدعلی 424 کار آفرینی مقدماتی PD-206 _ 92 قزوین 1398/01/28 قبول  
مهرافشار عاطفه محمود 5270 نقاشی با آبرنگ WO-066 _ 100 قزوین 1398/01/28 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.