سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
فروردین ١٣٩8نتیجه بازآموزی
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
رضایی علی صیاد 16  برق خودروی چری کوئین AT-632 _ 90 فارس 1398/01/21 قبول  
زارع پور حیدر مهدی 1036  برق خودروی چری کوئین AT-632 _ 94 فارس 1398/01/21 قبول  
اولیایی رضا حبیب 70 آشنایی با قانون کار و تامین اجتماعی PD-311 90 98 فارس 1398/01/21 قبول  
رمضانی عبدالرضا محمدرضا 45108 آشنایی با قانون کار و تامین اجتماعی PD-311 86/70 98 فارس 1398/01/21 قبول دوره تکراری
آرشام مریم علی 4115 سبکهای دکوراسیون داخلی (غیر حضوری) WO-562 77 _ فارس 1398/01/21 قبول  
سادات سید شریف سید رحمن 510 طب سنتی ( مقدماتی ) FO-203 89/50 80 فارس 1398/01/21 قبول  
کاظمی قاسم حسین 464 محوطه سازی UB-437 _ 93 فارس 1398/01/21 قبول  
ابراهیمی مهران مرتضی 181 مکاترونیک کاربردی- مقدمه ای بر مکاترونیک و سیستمهای مکاترونیک(Basic Mechatronic)(غیر حضوری - مجازی) EL-817/0 100 _ فارس 1398/01/21 قبول  
دهقانی کامران قاسمعلی 2511 مکاترونیک کاربردی- مقدمه ای بر مکاترونیک و سیستمهای مکاترونیک(Basic Mechatronic)(غیر حضوری - مجازی) EL-817/0 100 _ فارس 1398/01/21 قبول  
کریمی عبداله کریم 1458 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 80 فارس 1398/01/28 قبول  
قاسمی محسن محمد صادق 91 انتقال قدرت 1 AT-342 90 85 فارس 1398/01/28 قبول  
کریمی فاطمه صدیف 103 آزمایشگاه زبان انگلیسی A-1 FL-000/1 70 _ فارس 1398/01/28 قبول  
دهقانی جمشید حسن 54 برنامه ریزی و انجام مراحل پیش تولید فیلم استودیویی AV-365 85 _ فارس 1398/01/28 قبول  
فرهادی فاطمه صفر 9 برنامه ریزی و انجام مراحل پیش تولید فیلم استودیویی AV-365 90 _ فارس 1398/01/28 قبول  
کریمی میترا محمد علی 13 داروهای گیاهی FO-206 94/10 93 فارس 1398/01/28 قبول  
ابراهیمی مهدی غلامحسین 10 دوربین مدار بسته پیشرفته ( تحت شبکه ) PE-218 _ 90 فارس 1398/01/28 قبول  
جمشیدی صدیقه نعمت اله 170 گیپور دوزی تکمیلی(سوزن بافت) SE-205 _ 86 فارس 1398/01/28 قبول  
هوشیار بهمن نصراله 125 لحیم کاری سخت نقره(Brazing) روی لوله های مسی IN-207 _ 94 فارس 1398/01/28 قبول  
حق پرست زین العابدین غلام 17 لوگو PE-023 _ 100 فارس 1398/01/28 قبول  
رفیعی فاطمه ابراهیم 39 نقاشی با آبرنگ WO-066 _ 100 فارس 1398/01/28 قبول  
عباسی احمدرضا علی اصغر 8 تولید و پرورش گیاهان آپارتمانی FO-156 90 95 فارس 1397/11/30 قبول اجرا در استان
دهقان یداله فتح اله 620 تولید و پرورش گیاهان آپارتمانی FO-156 92/50 90 فارس 1397/11/30 قبول اجرا در استان
علیزاده سروستانی محمد ابراهیم عبدالعلی 1384 تولید و پرورش گیاهان آپارتمانی FO-156 90 94 فارس 1397/11/30 قبول اجرا در استان
لطفی نژاد عبداله حسین 5265 تولید و پرورش گیاهان آپارتمانی FO-156 95 90 فارس 1397/11/30 قبول اجرا در استان
زارع سید هادی سید موسی 1233 تولید و پرورش گیاهان آپارتمانی FO-156 92/50 92 فارس 1397/11/30 قبول اجرا در استان
منعم امین علیرضا 781 تولید و پرورش گیاهان آپارتمانی FO-156 95 91 فارس 1397/11/30 قبول اجرا در استان
توکلی حمید حجت اله 5 تولید و پرورش گیاهان آپارتمانی FO-156 92/50 92 فارس 1397/11/30 قبول اجرا در استان
اکبری محمد رضا غریب 1147 تولید و پرورش گیاهان آپارتمانی FO-156 95 92 فارس 1397/11/30 قبول اجرا در استان
مسرور اعظم خدابخش 298 تولید و پرورش گیاهان آپارتمانی FO-156 87/50 91 فارس 1397/11/30 قبول اجرا در استان
مستفیضی اعظم حسین 380 تولید و پرورش گیاهان آپارتمانی FO-156 90 91 فارس 1397/11/30 قبول اجرا در استان
شریعتی شیری هاجر محمد 2185 تولید و پرورش گیاهان آپارتمانی FO-156 90 92 فارس 1397/11/30 قبول اجرا در استان
مصلی نژاد مینا غلامحسین 5442 تولید و پرورش گیاهان آپارتمانی FO-156 92/50 93 فارس 1397/11/30 قبول اجرا در استان
بهرامیان پریوش آقالر 549 تولید و پرورش گیاهان آپارتمانی FO-156 95 91 فارس 1397/11/30 قبول اجرا در استان
توکلی هیلدا علی 341 تولید و پرورش گیاهان آپارتمانی FO-156 95 90 فارس 1397/11/30 قبول اجرا در استان
ایمن علیرضا مسعود 658 تولید و پرورش گیاهان آپارتمانی FO-156 90 91 فارس 1397/11/30 قبول اجرا در استان
زارعی محمود نوشاد 1354 تولید و پرورش گیاهان آپارتمانی FO-156 92/50 91 فارس 1397/11/30 قبول اجرا در استان
سراجی حمیده مرتضی 1119 تولید و پرورش گیاهان آپارتمانی FO-156 92/50 90 فارس 1397/11/30 قبول اجرا در استان
حسنی مهدی محمدعلی 0889399557 طراحی و ساخت نیروگاههای خورشیدی EL-602/2 _ 90 فارس 1397/12/14 قبول اجرا در استان
رستمی بهروز حسینقلی 3520571821 طراحی و ساخت نیروگاههای خورشیدی EL-602/2 _ 95 فارس 1397/12/14 قبول اجرا در استان
حبیبی فرامرز دریاقلی 741 طراحی و ساخت نیروگاههای خورشیدی EL-602/2 _ 90 فارس 1397/12/14 قبول اجرا در استان
بی باک اصغر شکراله 13990 طراحی و ساخت نیروگاههای خورشیدی EL-602/2 _ 95 فارس 1397/12/14 قبول اجرا در استان
راه پیما مهدی غلامعلی 619 طراحی و ساخت نیروگاههای خورشیدی EL-602/2 _ 90 فارس 1397/12/14 قبول اجرا در استان
ولی زاده وحید رضا 536 طراحی و ساخت نیروگاههای خورشیدی EL-602/2 _ 85 فارس 1397/12/14 قبول اجرا در استان
رضائی اشرف محمد 51 طراحی و ساخت نیروگاههای خورشیدی EL-602/2 _ 90 فارس 1397/12/14 قبول اجرا در استان
زارعی مهتاب موسی 1 طراحی و ساخت نیروگاههای خورشیدی EL-602/2 _ 90 فارس 1397/12/14 قبول اجرا در استان
بنائی سعیده منصور 2550028805 طراحی و ساخت نیروگاههای خورشیدی EL-602/2 _ 85 فارس 1397/12/14 قبول اجرا در استان
شمسی زاده حسین مراد 12911 طراحی و ساخت نیروگاههای خورشیدی EL-602/2 _ 85 فارس 1397/12/14 قبول اجرا در استان
مشمول حسین محمد 2 طراحی و ساخت نیروگاههای خورشیدی EL-602/2 _ 90 فارس 1397/12/14 قبول اجرا در استان
باقری امیدعلی عباس 490 طراحی و ساخت نیروگاههای خورشیدی EL-602/2 _ 90 فارس 1397/12/14 قبول اجرا در استان
محمدی مهدی خیراله 5 طراحی و ساخت نیروگاههای خورشیدی EL-602/2 _ 95 فارس 1397/12/14 قبول اجرا در استان
محسنی هادی محمدصادق 124 طراحی و ساخت نیروگاههای خورشیدی EL-602/2 _ 95 فارس 1397/12/14 قبول اجرا در استان
زارعی سمیه غلام 10345 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 96 91 فارس 1397/12/07 قبول اجرا در استان
زارعی محمود نوشاد 54 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 100 98 فارس 1397/12/07 قبول اجرا در استان
خواجه ای علی ماشااله 2657 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 92 94 فارس 1397/12/07 قبول اجرا در استان
کارآزما محمدرضا غلامحسین 231 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 88 96 فارس 1397/12/07 قبول اجرا در استان
ابوالقاسمی پیمان حبیب 670 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 100 97 فارس 1397/12/07 قبول اجرا در استان
فرهاد نژاد محمد صفر 872 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 76 96 فارس 1397/12/07 قبول اجرا در استان
تاج پیکر زهرا حسین 26560 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 100 100 فارس 1397/12/07 قبول اجرا در استان
ضیایی نژاد آمنه کریم 1423 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 96 97 فارس 1397/12/07 قبول اجرا در استان
مرادی عمله چمران نصراله 139 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 92 97 فارس 1397/12/07 قبول اجرا در استان
شریعتی اصغر خداداد 2232 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 96 97 فارس 1397/12/07 قبول اجرا در استان
ارجمند جلال مختار 1 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 96 97 فارس 1397/12/07 قبول اجرا در استان
سیروسیان اشکان احمد 304 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 92 98 فارس 1397/12/07 قبول اجرا در استان
جوکار هادی یونس علی 704 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 100 98 فارس 1397/12/07 قبول اجرا در استان
روشن اصغر مسلم 659 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 96 97 فارس 1397/12/07 قبول اجرا در استان
شاهسوندی محمدجواد یونس 142 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 96 97 فارس 1397/12/07 قبول اجرا در استان
پرچمی رضا علی اکبر 14572 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 96 97 فارس 1397/12/07 قبول اجرا در استان
مهبودیان سودابه اسفندیار 4640 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 92 99 فارس 1397/12/07 قبول اجرا در استان
کرمانی سمیه احمدعلی 460 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 92 97 فارس 1397/12/07 قبول اجرا در استان
قطبی فائزه محمد 673 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 100 97 فارس 1397/12/07 قبول اجرا در استان
شورکی محمدمهدی مرتضی 36 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 100 100 فارس 1397/12/07 قبول اجرا در استان
باقری امیدعلی عباس 490 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 92 98 فارس 1397/12/07 قبول اجرا در استان
ذرت کار حسین شمس 15 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 88 96 فارس 1397/12/07 قبول اجرا در استان
محمدی دانش رضا علی ناز 308 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 92 96 فارس 1397/12/07 قبول اجرا در استان
توکلی هیلدا علی 341 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 96 94 فارس 1397/12/07 قبول اجرا در استان
آرشام مریم علی 4115 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 92 96 فارس 1397/12/07 قبول اجرا در استان
مشوش محبوبه خلیل 620 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 96 94 فارس 1397/12/07 قبول اجرا در استان
رجبی مهسا محمدحسن 350 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 100 95 فارس 1397/12/07 قبول اجرا در استان
یعقوبی زاده سید سعیدرضا جهانریز 1241 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 100 96 فارس 1397/12/07 قبول اجرا در استان
رضایی اشرف محمد 51 آشنایی با استانداردهای تخصصی تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی  سطح 1 EL-812 _ 100 فارس 1397/12/08 قبول اجرا در استان
ابراهیمی مهران مرتضی 181 آشنایی با استانداردهای تخصصی تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی  سطح 1 EL-812 _ 100 فارس 1397/12/08 قبول اجرا در استان
اسماعیل زاده مجید صادق 1067 آشنایی با استانداردهای تخصصی تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی  سطح 1 EL-812 _ 100 فارس 1397/12/08 قبول اجرا در استان
بنایی سعیده منصور 2550028805 آشنایی با استانداردهای تخصصی تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی  سطح 1 EL-812 _ 100 فارس 1397/12/08 قبول اجرا در استان
حبیبی فرامرز دریاقلی 741 آشنایی با استانداردهای تخصصی تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی  سطح 1 EL-812 _ 100 فارس 1397/12/08 قبول اجرا در استان
حق پرست زین العابدین غلام 17 آشنایی با استانداردهای تخصصی تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی  سطح 1 EL-812 _ 95 فارس 1397/12/08 قبول اجرا در استان
دهقانی جمشید حسن 54 آشنایی با استانداردهای تخصصی تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی  سطح 1 EL-812 _ 100 فارس 1397/12/08 قبول اجرا در استان
زارعی مهتاب موسی 1 آشنایی با استانداردهای تخصصی تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی  سطح 1 EL-812 _ 100 فارس 1397/12/08 قبول اجرا در استان
زراعتیان ابراهیم علی 2221 آشنایی با استانداردهای تخصصی تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی  سطح 1 EL-812 _ 100 فارس 1397/12/08 قبول اجرا در استان
عاشوری علی اصغر حداد 59 آشنایی با استانداردهای تخصصی تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی  سطح 1 EL-812 _ 95 فارس 1397/12/08 قبول اجرا در استان
محسنی هادی محمد صادق 124 آشنایی با استانداردهای تخصصی تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی  سطح 1 EL-812 _ 95 فارس 1397/12/08 قبول اجرا در استان
محمدی مهدی خیراله 5 آشنایی با استانداردهای تخصصی تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی  سطح 1 EL-812 _ 90 فارس 1397/12/08 قبول اجرا در استان
هوشمند محمدجواد عطااله 691 آشنایی با استانداردهای تخصصی تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی  سطح 1 EL-812 _ 90 فارس 1397/12/08 قبول اجرا در استان
کمال الدینی امین رمضان 5030 آشنایی با استانداردهای تخصصی تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی  سطح 1 EL-812 _ 95 فارس 1397/12/08 قبول اجرا در استان
© tvto-itc.ir . All rights reserved.