سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
فروردین ١٣٩8نتیجه بازآموزی
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
جهان مجید علی اکبر 109 آشنایی با قانون کار و تامین اجتماعی PD-311 83/30 94 سمنان 1398/01/21 قبول  
میرعباسی مریم سید حسن 111 برنامه ریزی و ضبط فیلم استودیویی AV-366 _ 96 سمنان 1398/01/21 قبول  
عرب احمدی انیسه عبدالحسین 321 دراپینگ گل در لباس(پیشرفته) SE-298 _ 100 سمنان 1398/01/21 قبول  
مغنی دامغانی فرشته محمدحسین 1135 طب سنتی ( مقدماتی ) FO-203 100 90 سمنان 1398/01/21 قبول  
صادقی اعظم علی 3031 مبانی هنر های تجسمی WO-036 _ 92 سمنان 1398/01/21 قبول  
معماریان احمد عباسعلی 2505 مکاترونیک کاربردی- مقدمه ای بر مکاترونیک و سیستمهای مکاترونیک(Basic Mechatronic)(غیر حضوری - مجازی) EL-817/0 100 _ سمنان 1398/01/21 قبول  
دخانیان علیرضا عبداله 929 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 95 سمنان 1398/01/28 قبول  
کمندی الهه فرامرز 41 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 85 سمنان 1398/01/28 قبول  
خلیل نژادی سمیه حسین 1171 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 100 92 سمنان 1398/01/28 قبول  
رضائی هادی علی 112 عیب یابی و تعمیر  بوردهای الکترونیکی EL-534/4 _ 88 سمنان 1398/01/28 قبول  
خادمی مصطفی محمود 4569463444 کار با دستگاه عیب یاب رایانه ای (دیاگ ) AT-301 95 94 سمنان 1398/01/28 قبول  
معصومی مهدی منصور 897 نقاشی با آبرنگ WO-066 _ 99 سمنان 1398/01/28 قبول  
دوست محمدی تهمینه محمد 39 تولید محتوای الکترونیکی با نرم افزار استوری لاین AV-369 _ 95 سمنان 1397/11/16 قبول اصلاحیه
غنیان معصومه غنی اله 545 تولید محتوای الکترونیکی با نرم افزار استوری لاین AV-369 _ 95 سمنان 1397/11/16 قبول اصلاحیه
© tvto-itc.ir . All rights reserved.