سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
فروردین ١٣٩8نتیجه بازآموزی
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
اسدی محمدمهدی محمدامین 13 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 85 خراسان رضوی 1397/12/08 قبول اجرا در استان
انزوایی آزاده هاشم 18 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 98 خراسان رضوی 1397/12/08 قبول اجرا در استان
بابازاده نسرین مجید 10 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 90 خراسان رضوی 1397/12/08 قبول اجرا در استان
خباز مافی نژاد مجید غلامرضا 4430 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 99 خراسان رضوی 1397/12/08 قبول اجرا در استان
دانش بیان علی حسین 39694 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 95 خراسان رضوی 1397/12/08 قبول اجرا در استان
ساجدی مهدی محمد حسین 8860 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 92 خراسان رضوی 1397/12/08 قبول اجرا در استان
سجادی اوتانلو سید حبیب سیدوهاب 12697 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 85 خراسان رضوی 1397/12/08 قبول اجرا در استان
شیفته زهره علی اکبر 1502 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 98 خراسان رضوی 1397/12/08 قبول اجرا در استان
صبری بنهنگی حسن علی اکبر 756 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 95 خراسان رضوی 1397/12/08 قبول اجرا در استان
صیادی لطف آبادی فرانک گل محمد 3733 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 94 خراسان رضوی 1397/12/08 قبول اجرا در استان
طاهری معصومه علی اکبر 719 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 90 خراسان رضوی 1397/12/08 قبول اجرا در استان
عزتی سعیده رحمان 4162 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 95 خراسان رضوی 1397/12/08 قبول اجرا در استان
غلامعلی طرقبه مهدی عباسعلی 5332 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 96 خراسان رضوی 1397/12/08 قبول تعیین صلاحیت مربیگری-اجرا در استان
گلزارنیا مجتبی ملک محمد 472 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 98 خراسان رضوی 1397/12/08 قبول اجرا در استان
لطفی سمیه محمدعلی 10 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 87 خراسان رضوی 1397/12/08 قبول اجرا در استان
محدثی مجید غلامحسین 1472 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 98 خراسان رضوی 1397/12/08 قبول اجرا در استان
محروقی سید امین ابوالفضل 1859 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 95 خراسان رضوی 1397/12/08 قبول اجرا در استان
مردانی نویدرضا مرتضی 54 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 95 خراسان رضوی 1397/12/08 قبول اجرا در استان
مهری زهرا حسن 688 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 90 خراسان رضوی 1397/12/08 قبول اجرا در استان
یوسف زاده فهندر علی محمد 3183 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 90 خراسان رضوی 1397/12/08 قبول اجرا در استان
شاکری علی نقی محمدباقر 976 آماده سازی قطعات برای جوشکاری WE-074 92 83 خراسان رضوی 1398/01/21 قبول  
خسروانی شریعتی وحیده سادات سید محمود 749 سبکهای دکوراسیون داخلی (غیر حضوری) WO-562 93 _ خراسان رضوی 1398/01/21 قبول  
مردانی نوید رضا مرتضی 54 مبانی فنی تصویربرداری(غیرحضوری) AV-105/1 80 _ خراسان رضوی 1398/01/21 قبول  
عظیمی سارا حسین 519 مبانی هنر های تجسمی WO-036 _ 91 خراسان رضوی 1398/01/21 قبول  
مجیری طهرانی خدیجه جواد 202 محوطه سازی UB-437 _ 92 خراسان رضوی 1398/01/21 قبول  
رادفر مسعود حسینعلی 0923655141 مکاترونیک کاربردی- مقدمه ای بر مکاترونیک و سیستمهای مکاترونیک(Basic Mechatronic)(غیر حضوری - مجازی) EL-817/0 100 _ خراسان رضوی 1398/01/21 قبول  
قندهاری محمدرضا رضا 375 آزمایشگاه زبان انگلیسی B-2 FL-336/2 85 _ خراسان رضوی 1398/01/28 قبول  
جهان بین طبس عبدالناصر محمد 2237 آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیک(غیر حضوری- مجازی) EL-806/3 96 _ خراسان رضوی 1398/01/28 قبول  
شاکری محمد حسین 135 آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیک(غیر حضوری- مجازی) EL-806/3 100 _ خراسان رضوی 1398/01/28 قبول  
محروقی سید امین سید ابوالفضل 1859 آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیک(غیر حضوری- مجازی) EL-806/3 100 _ خراسان رضوی 1398/01/28 قبول  
مردانی نویدرضا مرتضی 54 آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیک(غیر حضوری- مجازی) EL-806/3 100 _ خراسان رضوی 1398/01/28 قبول  
مهدی زاده علی اکبر غلامعلی 17 آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیک(غیر حضوری- مجازی) EL-806/3 96 _ خراسان رضوی 1398/01/28 قبول  
تازه دل وجیهه رمضانعلی 1318 پرورش و تکثیر زالو طبی FO-207 86/70 98 خراسان رضوی 1398/01/28 قبول  
ایرانمنش مهرنوش غلامرضا 222 تلرانسها و انطباقات در صنعت(مجازی- غیر حضوری) DR-641/1 _ 98 خراسان رضوی 1398/01/28 قبول  
حاتمی قلعه صفا حسن رمضان 44072 تلرانسها و انطباقات در صنعت(مجازی- غیر حضوری) DR-641/1 _ 90 خراسان رضوی 1398/01/28 قبول  
سیدی سید مهدی سید محمد 17989 تلرانسها و انطباقات در صنعت(مجازی- غیر حضوری) DR-641/1 _ 92 خراسان رضوی 1398/01/28 قبول  
غریب پور علیرضا ابراهیم 1765 تلرانسها و انطباقات در صنعت(مجازی- غیر حضوری) DR-641/1 _ 98 خراسان رضوی 1398/01/28 قبول  
لطفی سمیه محمدعلی 10 تلرانسها و انطباقات در صنعت(مجازی- غیر حضوری) DR-641/1 _ 90 خراسان رضوی 1398/01/28 قبول  
پرتوزان قدیر کریم 306 دوربین مدار بسته پیشرفته ( تحت شبکه ) PE-218 _ 89 خراسان رضوی 1398/01/28 قبول  
حمامیان شهربانو غلامعلی 13 طراحی مقدماتی WO-033/1 _ 88 خراسان رضوی 1398/01/28 قبول  
عظیمی سارا حسین 519 طراحی مقدماتی WO-033/1 _ 92 خراسان رضوی 1398/01/28 قبول  
هاشمی حلیمه محمد رحیم 1 طراحی مقدماتی WO-033/1 _ 90 خراسان رضوی 1398/01/28 قبول  
فرازمندی محسن حسین 5379 کاربرد نرم افزار  Googel Earth  در عمران و نقشه برداری ( غیر حضوری) UB-411 _ 90 خراسان رضوی 1398/01/28 قبول  
گلزارنیا مجتبی ملک محمد 472 کاربرد نرم افزار  Googel Earth  در عمران و نقشه برداری ( غیر حضوری) UB-411 _ 91 خراسان رضوی 1398/01/28 قبول  
آژیر زهرا حبیب اله 49 گیپور دوزی تکمیلی(سوزن بافت) SE-205 _ 80 خراسان رضوی 1398/01/28 قبول  
رازقندی عزت اله قلی 129 گیپور دوزی تکمیلی(سوزن بافت) SE-205 _ 100 خراسان رضوی 1398/01/28 قبول  
شیخ احمدی مهری غلام محمد 271 گیپور دوزی تکمیلی(سوزن بافت) SE-205 _ 95 خراسان رضوی 1398/01/28 قبول  
فاضلی شهرنوئی اسماء عبدالفاروق 231 گیپور دوزی تکمیلی(سوزن بافت) SE-205 _ 88 خراسان رضوی 1398/01/28 قبول  
سروری یدکی رضا عبدالرضا 550 لوگو PE-023 _ 90 خراسان رضوی 1398/01/28 قبول  
قاسمی هوس ابراهیم غلامعلی 8921 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 100 89 خراسان رضوی 1397/12/01 قبول اجرا در استان
پایدار رودمعجنی علیرضا علی 958 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 100 92 خراسان رضوی 1397/12/01 قبول اجرا در استان
مهری زهرا حسن 668 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 96 100 خراسان رضوی 1397/12/01 قبول اجرا در استان
وکیلی مقدم محسن رمضانعلی 665 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 92 91 خراسان رضوی 1397/12/01 قبول اجرا در استان
دانش بیان علی حسین 39694 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 92 98 خراسان رضوی 1397/12/01 قبول اجرا در استان
درویشی افسانه محمود 1406 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 96 89 خراسان رضوی 1397/12/01 قبول اجرا در استان
ذاکری کلات فرید احمد 116 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 88 88 خراسان رضوی 1397/12/01 قبول اجرا در استان
رهنما فرنوش علی 287 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 95 96 خراسان رضوی 1397/12/01 قبول اجرا در استان
بیگم رسولی نجمه سید حسین 43296 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 100 90 خراسان رضوی 1397/12/01 قبول اجرا در استان
حسینی سید حامد سید اسماعیل 569 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 92 91 خراسان رضوی 1397/12/01 قبول اجرا در استان
انصاری مهر محمدرضا محمد تقی 481 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 88 93 خراسان رضوی 1397/12/01 قبول اجرا در استان
نجفی محمد حسین 847 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 92 90 خراسان رضوی 1397/12/01 قبول اجرا در استان
انزوایی آزاده هاشم 18 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 100 100 خراسان رضوی 1397/12/01 قبول اجرا در استان
شیفته زهره علی اکبر 1502 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 92 91 خراسان رضوی 1397/12/01 قبول اجرا در استان
عبدی راضیه شعبانعلی 271 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 100 100 خراسان رضوی 1397/12/01 قبول اجرا در استان
صبری بنهنگی حسن علی اکبر 756 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 100 92 خراسان رضوی 1397/12/01 قبول تعیین صلاحیت مربیگری-اجرا در استان
غلامی طرقبه مهدی عباسعلی 5332 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 100 88 خراسان رضوی 1397/12/01 قبول تعیین صلاحیت مربیگری-اجرا در استان
رجبیان مهدی ناصر 1606 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 100 100 خراسان رضوی 1397/12/01 قبول اجرا در استان
منصوری هادی علی 317 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 92 91 خراسان رضوی 1397/12/01 قبول اجرا در استان
خرسند کتلر علمدار علی اصغر 2449 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 96 90 خراسان رضوی 1397/12/01 قبول اجرا در استان
احمدی یگانه زهرا علی 1537 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 96 94 خراسان رضوی 1397/08/30 قبول اجرا در استان
بلوک زری خیرمحمد 11880 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 100 94 خراسان رضوی 1397/08/30 قبول اجرا در استان
پرستار حجت اله عباسعلی 64 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 96 94 خراسان رضوی 1397/08/30 قبول اجرا در استان
حبیبی نژاد احمد علی 3204 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 100 95 خراسان رضوی 1397/08/30 قبول اجرا در استان
حسینی سیدحامد سید اسماعیل 569 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 غ 95 خراسان رضوی 1397/08/30 مردود اجرا در استان
حسینی قصر زهره سادات سید عباس 1097 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 96 غ خراسان رضوی 1397/08/30 مردود اجرا در استان
حمامیان شهربانو غلامعلی 13 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 96 96 خراسان رضوی 1397/08/30 قبول اجرا در استان
خسروجردی محبوبه حسین 338 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 92 97 خراسان رضوی 1397/08/30 قبول اجرا در استان
خیاط باشی هادی غلامحسن 42338 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 96 95 خراسان رضوی 1397/08/30 قبول اجرا در استان
دامنگیری سعیده غلامحسن 11973 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 100 96 خراسان رضوی 1397/08/30 قبول اجرا در استان
رام مرضیه محمد حسن 29554 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 100 97 خراسان رضوی 1397/08/30 قبول اجرا در استان
رزمگر حمید منوچهر 30 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 100 95 خراسان رضوی 1397/08/30 قبول اجرا در استان
سیدی سیدمهدی سید محمد 17989 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 96 96 خراسان رضوی 1397/08/30 قبول اجرا در استان
عادلی بهار جواد علی اکبر 3575 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 96 94 خراسان رضوی 1397/08/30 قبول اجرا در استان
عزتی سعیده رحمان 4162 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 96 95 خراسان رضوی 1397/08/30 قبول اجرا در استان
عزیزی قومی مهین غلام نبی 733 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 96 93 خراسان رضوی 1397/08/30 قبول اجرا در استان
عظیمی سارا حسین 519 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 92 95 خراسان رضوی 1397/08/30 قبول اجرا در استان
قربانی مجید قربان 498 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 100 95 خراسان رضوی 1397/08/30 قبول اجرا در استان
گلزار نیا مجتبی ملک محمد 472 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 100 93 خراسان رضوی 1397/08/30 قبول اجرا در استان
محروقی سیدامین سید ابوالفضل 1859 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 96 95 خراسان رضوی 1397/08/30 قبول اجرا در استان
مردانی نوید رضا مرتضی 54 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 96 96 خراسان رضوی 1397/08/30 قبول اجرا در استان
نیک محمدی اسماعیل فیض محمد 514 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 100 94 خراسان رضوی 1397/08/30 قبول اجرا در استان
نیکخو حسین قربانعلی 2350 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 100 95 خراسان رضوی 1397/08/30 قبول اجرا در استان
یعقوبی رضوان گل محمد 37 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 92 94 خراسان رضوی 1397/08/30 قبول اجرا در استان
یکتا زهره مختار 41 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 96 97 خراسان رضوی 1397/08/30 قبول اجرا در استان
نظری ملیحه حسن رضا 2145 تولید محتوای الکترونیکی با نرم افزار استوری لاین AV-369 _ 90 خراسان رضوی 1397/11/16 قبول اصلاحیه
© tvto-itc.ir . All rights reserved.