سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
فروردین ١٣٩8نتیجه بازآموزی
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
رحیمی نسب الهام رضا 66 ابزارشناسی(صنایع دستی) WO-570/1 _ 98 خراسان جنوبی 1398/01/21 قبول  
ایدون محبوبه رضا 152 سبکهای دکوراسیون داخلی (غیر حضوری) WO-562 87 _ خراسان جنوبی 1398/01/21 قبول  
خسروی زهره ذوالفقار 372 سبکهای دکوراسیون داخلی (غیر حضوری) WO-562 83 _ خراسان جنوبی 1398/01/21 قبول  
زراعتگر فاطمه غلامحسین 744 سبکهای دکوراسیون داخلی (غیر حضوری) WO-562 80 _ خراسان جنوبی 1398/01/21 قبول  
شهریاری سمیه علی 1182 سبکهای دکوراسیون داخلی (غیر حضوری) WO-562 90 _ خراسان جنوبی 1398/01/21 قبول  
برهانی رضا محمد 2562 گیربکس اتوماتیکECT-AL4 AT-317 90 95 خراسان جنوبی 1398/01/21 قبول  
اسماعیلی قاسم عباس 92 مبانی فنی تصویربرداری(غیرحضوری) AV-105/1 80 _ خراسان جنوبی 1398/01/21 قبول  
ابوالحسن نژاد نوید ارجمند 5532 مکاترونیک کاربردی- مقدمه ای بر مکاترونیک و سیستمهای مکاترونیک(Basic Mechatronic)(غیر حضوری - مجازی) EL-817/0 100 _ خراسان جنوبی 1398/01/21 قبول  
رسولی سید اسماعیل سید محمد مهدی 41 مکاترونیک کاربردی- مقدمه ای بر مکاترونیک و سیستمهای مکاترونیک(Basic Mechatronic)(غیر حضوری - مجازی) EL-817/0 100 _ خراسان جنوبی 1398/01/21 قبول  
مرادی کبری الهیار 75 ارگونومی و مبلمان(غیرحضوری) WO-071 غ _ خراسان جنوبی 1398/01/28 مردود غیبت بیش ازده درصد
هودی بابک غلامرضا 175 تست التراسونیک جوش های سازه های فلزی طبق استاندارد (AWS-D1.1) WE-083 _ 84 خراسان جنوبی 1398/01/28 قبول  
عابد پور سینا داود 933 تلرانسها و انطباقات در صنعت(مجازی- غیر حضوری) DR-641/1 _ 95 خراسان جنوبی 1398/01/28 قبول  
شرعی حسین محمدرضا 536 کاربرد نرم افزار  Googel Earth  در عمران و نقشه برداری ( غیر حضوری) UB-411 _ 95 خراسان جنوبی 1398/01/28 قبول  
زینلی حلیمه احمد 27 نرم افزار طراحی الگو لباس SE-144 _ 90 خراسان جنوبی 1398/01/28 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.