سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
فروردین ١٣٩8نتیجه بازآموزی

 

نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
حجتی مینا علی 10 FLASH IT-640 _ 92 تهران 1398/01/21 قبول  
بهرامی محمدعلی احمد 4060756485 Photoshap IT-600/1 _ 80 تهران 1398/01/21 قبول  
صنیعی رایناک اسداله 819 Photoshap IT-600/1 _ 95 تهران 1398/01/21 قبول مربی جدیدالاستخدام قدیم
طبخی امیرمحمد محمدرضا 0440408008 Photoshap IT-600/1 _ 80 تهران 1398/01/21 قبول  
برومند خشکبیجاری فاطمه منوچهر 3927 آزمایشگاه زبان انگلیسی A-1 FL-000/1 85 _ تهران 1398/01/21 قبول  
قربانزاده بهار ابوذر حسین 0014158833 آزمایشگاه زبان انگلیسی A-1 FL-000/1 70 _ تهران 1398/01/21 قبول  
موسوی میررسول اسمعیل 1692 آسانسور پیشرفته PE-214 100 90 تهران 1398/01/21 قبول آزمون مجدد
قشقائی رضا عبداله 361 آماده سازی قطعات برای جوشکاری WE-074 96 90 تهران 1398/01/21 قبول  
بقائی جلیل احمد 361 تعمیر لوازم خانگی 9 ( ظرفشویی رومیزی و زمینی ) IN-119 92 86 تهران 1398/01/21 قبول  
مسلمی قلعه نوئی طاهره محمد 9141 دراپینگ گل در لباس(پیشرفته) SE-298 _ 94 تهران 1398/01/21 قبول  
نیک نیا رقیه غریبعلی 1872 دراپینگ گل در لباس(پیشرفته) SE-298 _ 94 تهران 1398/01/21 قبول  
بهروز احمد محمد 1554 سرویس و تعمیر کار آسانسور  PE-221 _ 92 تهران 1398/01/21 قبول  
موسوی میررسول اسمعیل 1692 سرویس و تعمیر کار آسانسور  PE-221 _ 92 تهران 1398/01/21 قبول  
ناصری نوید سعید 4530102521 سرویس و تعمیر کار آسانسور  PE-221 _ 98 تهران 1398/01/21 قبول  
بهزادی مرجان مهدی 15322 مبانی هنر های تجسمی WO-036 _ 100 تهران 1398/01/21 قبول  
موسوی سیده سمیه سید علی اکبر 8211 مبانی هنر های تجسمی WO-036 _ 90 تهران 1398/01/21 قبول  
جودی جعفر عوض 929 مکاترونیک کاربردی- مقدمه ای بر مکاترونیک و سیستمهای مکاترونیک(Basic Mechatronic)(غیر حضوری - مجازی) EL-817/0 93 _ تهران 1398/01/21 قبول  
قشقائی رضا عبداله 361 مونتاژ قطعات WE-076 65 غ تهران 1398/01/21 مردود آزمون مجدد
سارانی امیر مرادعلی 2006 انتقال قدرت 1 AT-342 100 90 تهران 1398/01/28 قبول  
بیت سیاح رودابه عبدالرضا 883 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 100 98 تهران 1398/01/28 قبول  
رفیعی سید جلیل الدین سید حمزه 1257 آزمایشگاه زبان انگلیسی B-2 FL-336/2 70 _ تهران 1398/01/28 قبول  
عرش وزان علی ابراهیم 151 آزمایشگاه زبان انگلیسی B-2 FL-336/2 85 _ تهران 1398/01/28 قبول  
کوکبی حمیده محمد مهدی 445 آزمایشگاه زبان انگلیسی B-2 FL-336/2 81 _ تهران 1398/01/28 قبول  
میری فاطمه سادات سید حسن 339 آزمایشگاه زبان انگلیسی B-2 FL-336/2 86 _ تهران 1398/01/28 قبول  
کوهستانی قاسم هادی 360 تحلیل مدارات الکترونیکی سمند AT-341 90 80 تهران 1398/01/28 قبول  
شیرین آبادی فراهانی مجید علی اصغر 17929 تست التراسونیک جوش های سازه های فلزی طبق استاندارد (AWS-D1.1) WE-083 _ 82 تهران 1398/01/28 قبول  
حسین زاده محمود حسین 4471 عیب یابی و تعمیر  بوردهای الکترونیکی EL-534/4 _ 80 تهران 1398/01/28 قبول  
مسافری محمدرضا محمدجواد 6145 عیب یابی و تعمیر  بوردهای الکترونیکی EL-534/4 _ 80 تهران 1398/01/28 قبول  
دولتی فاطمه علی اکبر 163 کار آفرینی مقدماتی PD-206 _ 98 تهران 1398/01/28 قبول  
صائمیان مازیار علی اکبر 281 کار آفرینی مقدماتی PD-206 _ 95 تهران 1398/01/28 قبول  
نعیمی محبوبه منصور 5510 گیپور دوزی تکمیلی(سوزن بافت) SE-205 _ 96 تهران 1398/01/28 قبول  
بیرالوند حمیدرضا علی 707 لحیم کاری سخت نقره(Brazing) روی لوله های مسی IN-207 _ 94 تهران 1398/01/28 قبول  
حسینی پویا مهدیه صفر 144 لوگو PE-023 _ 100 تهران 1398/01/28 قبول  
نوروزی حسین محمد 48553 لوگو PE-023 _ 80 تهران 1398/01/28 قبول مربی جدیدالاستخدام قدیم
افتخاری رویا حسن 2650 نقاشی با آبرنگ WO-066 _ 100 تهران 1398/01/28 قبول  
مهتابی بیدگلی افسانه نصراله 1723 نقاشی با آبرنگ WO-066 _ 98 تهران 1398/01/28 قبول  
میراحمدی زهره اسداله 1813 نقاشی با آبرنگ WO-066 _ 99 تهران 1398/01/28 قبول  
توسلی محمدحسن هادی 82 کار آفرینی مقدماتی PD-206 96 96 تهران 1397/12/08 قبول اجرا در استان
ذالی محسن رضا 5378 کار آفرینی مقدماتی PD-206 96 96 تهران 1397/12/08 قبول اجرا در استان
قاسمپور صمد حمزه 3403 کار آفرینی مقدماتی PD-206 96 94 تهران 1397/12/08 قبول اجرا در استان
کریمی حمیدرضا رضا 17894 کار آفرینی مقدماتی PD-206 96 95 تهران 1397/12/08 قبول اجرا در استان
حسین زاده محمود حسین 4471 کار آفرینی مقدماتی PD-206 96 90 تهران 1397/12/08 قبول اجرا در استان
احمدی سعیده احمد 32400 کار آفرینی مقدماتی PD-206 80 95 تهران 1397/12/08 قبول اجرا در استان
کریمی محمد واسط 7 کار آفرینی مقدماتی PD-206 92 92 تهران 1397/12/08 قبول اجرا در استان
بهینه گلرودباری اصغر اسداله 1649 کار آفرینی مقدماتی PD-206 100 92 تهران 1397/12/08 قبول اجرا در استان
مهتابی بیدگلی افسانه نصراله 1723 کار آفرینی مقدماتی PD-206 88 94 تهران 1397/12/08 قبول اجرا در استان
زینی طلابری مهرداد حمداله 775 کار آفرینی مقدماتی PD-206 96 95 تهران 1397/12/08 قبول اجرا در استان
کابلی عبداله موسی 7374 کار آفرینی مقدماتی PD-206 92 95 تهران 1397/12/08 قبول اجرا در استان
مبشر مهدی محسن 47 کار آفرینی مقدماتی PD-206 84 95 تهران 1397/12/08 قبول اجرا در استان
شهبازی امید فخرالدین 1518 کار آفرینی مقدماتی PD-206 96 94 تهران 1397/12/08 قبول اجرا در استان
فیلسوف لیلا علی محمد 7720 کار آفرینی مقدماتی PD-206 96 90 تهران 1397/12/08 قبول اجرا در استان
سرلک مریم محمود 183 کار آفرینی مقدماتی PD-206 100 95 تهران 1397/12/08 قبول اجرا در استان
شاهدوست سعید حسن 991 کار آفرینی مقدماتی PD-206 88 95 تهران 1397/12/08 قبول اجرا در استان
بهرامی نرگس ابوالقاسم 20601 کار آفرینی مقدماتی PD-206 92 95 تهران 1397/12/08 قبول اجرا در استان
حسن خانی زهرا علی اکبر 669 کار آفرینی مقدماتی PD-206 100 90 تهران 1397/12/08 قبول اجرا در استان
کریم حقی پریسا سید نادر 2561 کار آفرینی مقدماتی PD-206 96 94 تهران 1397/12/08 قبول اجرا در استان
افکاری محسن منوچهر 197 کار آفرینی مقدماتی PD-206 92 90 تهران 1397/12/08 قبول اجرا در استان
محسنی علی محمدتقی 1552 کار آفرینی مقدماتی PD-206 96 90 تهران 1397/12/08 قبول اجرا در استان
شاه محمدی زهرا علی محمد 1826 کار آفرینی مقدماتی PD-206 96 90 تهران 1397/12/08 قبول اجرا در استان
روحانی زهرا سادات محمد 14124 کار آفرینی مقدماتی PD-206 96 90 تهران 1397/12/08 قبول اجرا در استان
امیری راد زیبا علی 956 کار آفرینی مقدماتی PD-206 100 90 تهران 1397/12/08 قبول اجرا در استان
بکایی زواره عفت حسین 89 کار آفرینی مقدماتی PD-206 92 92 تهران 1397/12/08 قبول اجرا در استان
حجتی مینا علی 10 کار آفرینی مقدماتی PD-206 96 90 تهران 1397/12/08 قبول اجرا در استان
بهزادی مرجان مهدی 15322 کار آفرینی مقدماتی PD-206 100 90 تهران 1397/12/08 قبول اجرا در استان
یزدانی حسین حبیب اله 1076 کار آفرینی مقدماتی PD-206 88 95 تهران 1397/12/08 قبول اجرا در استان
نصیری بیژن شجاع الدین 2385 کار آفرینی مقدماتی PD-206 100 90 تهران 1397/12/08 قبول اجرا در استان
قشقائی رضا عبداله 361 کار آفرینی مقدماتی PD-206 88 96 تهران 1397/12/08 قبول اجرا در استان
حسینی سیدمحسن سید مرتضی 5044 کار آفرینی مقدماتی PD-206 92 95 تهران 1397/12/08 قبول اجرا در استان
نریمانی احمد علی 3584 کار آفرینی مقدماتی PD-206 92 96 تهران 1397/12/08 قبول اجرا در استان
تکبند رضا علی 37 کار آفرینی مقدماتی PD-206 84 96 تهران 1397/12/08 قبول اجرا در استان
بیگی ورزنه محمدرضا رضا 62826 کار آفرینی مقدماتی PD-206 92 96 تهران 1397/12/08 قبول اجرا در استان
اسماعیلی غلامرضا اسد 9 کار آفرینی مقدماتی PD-206 92 94 تهران 1397/12/08 قبول اجرا در استان
ملک سیاه چشم محمدرضا حسن 2006 نظام آراستگی محیط کار PD-202 80 96 تهران 1397/11/17 قبول اجرا در استان
صابر مقدم آسیه حسین 3396 نظام آراستگی محیط کار PD-202 80 95 تهران 1397/11/17 قبول اجرا در استان
حسین زاده محمود حسین 4471 نظام آراستگی محیط کار PD-202 76 96 تهران 1397/11/17 قبول اجرا در استان
قاسمپور صمد حمزه 3403 نظام آراستگی محیط کار PD-202 76 94 تهران 1397/11/17 قبول اجرا در استان
صالحی خواه بهناز یونس 4407 نظام آراستگی محیط کار PD-202 84 95 تهران 1397/11/17 قبول اجرا در استان
صدقی سارا عبداله 975 نظام آراستگی محیط کار PD-202 80 90 تهران 1397/11/17 قبول اجرا در استان
مهربانیان نرگس قاسم 3254 نظام آراستگی محیط کار PD-202 80 90 تهران 1397/11/17 قبول اجرا در استان
مقصودی زهرا سیف اله 149 نظام آراستگی محیط کار PD-202 84 96 تهران 1397/11/17 قبول اجرا در استان
بهزادی مرجان مهدی 15322 نظام آراستگی محیط کار PD-202 80 95 تهران 1397/11/17 قبول اجرا در استان
زالی محسن رضا 5378 نظام آراستگی محیط کار PD-202 76 95 تهران 1397/11/17 قبول اجرا در استان
پورحسن مهربان انسیه غلامعلی 42 نظام آراستگی محیط کار PD-202 80 96 تهران 1397/11/17 قبول اجرا در استان
حسن خانی زهرا علی اکبر 669 نظام آراستگی محیط کار PD-202 80 96 تهران 1397/11/17 قبول اجرا در استان
کریمی حمیدرضا رضا 17894 نظام آراستگی محیط کار PD-202 76 96 تهران 1397/11/17 قبول اجرا در استان
عبدی مهدی بیرام علی 523 نظام آراستگی محیط کار PD-202 76 92 تهران 1397/11/17 قبول اجرا در استان
تکبند رضا علی 37 نظام آراستگی محیط کار PD-202 80 92 تهران 1397/11/17 قبول اجرا در استان
علیمردانی شهربابکی نرگس سیف اله 4731 نظام آراستگی محیط کار PD-202 76 94 تهران 1397/11/17 قبول اجرا در استان
کریم حقی پریسا سید نادر 2561 نظام آراستگی محیط کار PD-202 80 94 تهران 1397/11/17 قبول اجرا در استان
بیگی ورزنه محمدرضا رضا 62826 نظام آراستگی محیط کار PD-202 80 92 تهران 1397/11/17 قبول اجرا در استان
فهیمی مهدی غلامحسین 9139 نظام آراستگی محیط کار PD-202 84 95 تهران 1397/11/17 قبول اجرا در استان
مهتابی بیدگلی افسانه نصراله 1723 نظام آراستگی محیط کار PD-202 72 95 تهران 1397/11/17 قبول اجرا در استان
فاضل عابدینی فرزانه غلامرضا 7753 نظام آراستگی محیط کار PD-202 76 95 تهران 1397/11/17 قبول اجرا در استان
سلامت بیتا عباس 4890 نظام آراستگی محیط کار PD-202 80 90 تهران 1397/11/17 قبول اجرا در استان
شاهدوست سعید حسن 991 نظام آراستگی محیط کار PD-202 80 94 تهران 1397/11/17 قبول اجرا در استان
بهرامی نرگس ابوالقاسم 20601 نظام آراستگی محیط کار PD-202 80 90 تهران 1397/11/17 قبول اجرا در استان
زینی طلابری مهرداد حمداله 775 نظام آراستگی محیط کار PD-202 80 90 تهران 1397/11/17 قبول اجرا در استان
صنیعی رایناک اسداله 819 نظام آراستگی محیط کار PD-202 80 90 تهران 1397/11/17 قبول اجرا در استان
قاسمی مصطفی حسن 5199 تولید محتوای الکترونیکی با نرم افزار استوری لاین AV-369 _ 92 تهران 1397/11/16 قبول اصلاحیه
قربانی اشرف نصراله 4513 تولید محتوای الکترونیکی با نرم افزار استوری لاین AV-369 _ 95 تهران 1397/11/16 قبول اصلاحیه
© tvto-itc.ir . All rights reserved.