سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
فروردین ١٣٩8نتیجه بازآموزی
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
حق نظری زینب عباس 8906 ابزارشناسی(صنایع دستی) WO-570/1 _ 98 البرز 1398/01/21 قبول  
اسدالهی مهر خدیجه قاسم 1695 آزمایشگاه زبان انگلیسی A-1 FL-000/1 73 _ البرز 1398/01/21 قبول  
رضایی روح اله قاسم 1955 آشنایی با قانون کار و تامین اجتماعی PD-311 86/70 91 البرز 1398/01/21 قبول  
عشقی داود قربانعلی 716 لحیم کاری نرم قلع(Soldering) روی لوله های مسی IN-208 _ 100 البرز 1398/01/21 قبول  
فلاح مهرآبادی بهرام محمد 6640 لحیم کاری نرم قلع(Soldering) روی لوله های مسی IN-208 _ 96 البرز 1398/01/21 قبول  
کهن خاکی سمیرا پرویز 2655 آزمایشگاه زبان انگلیسی A-1 FL-000/1 96 _ البرز 1398/01/28 قبول  
برف مال محسن جلیل 0310719038 تست التراسونیک جوش های سازه های فلزی طبق استاندارد (AWS-D1.1) WE-083 _ 80 البرز 1398/01/28 قبول  
امیری معین امین 0016976479 تعمیرلوازم خانگی گردنده ( ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک ) IN-117 90 87 البرز 1398/01/28 قبول  
آقامحمدی شندی پرویز حسن 16310 تعمیرلوازم خانگی گردنده ( ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک ) IN-117 93/30 90 البرز 1398/01/28 قبول  
خزایی مهدی رسول 3950134883 حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار HS-001 80 83 البرز 1398/01/28 قبول  
نیری سیدرضا سید احمد 816 حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار HS-001 76/70 99/50 البرز 1398/01/28 قبول  
رنجبر اسلام نورمحمد 745 داروهای گیاهی FO-206 97/10 97 البرز 1398/01/28 قبول  
طائب نیا ریحانه محمد 7741 داروهای گیاهی FO-206 97/10 97 البرز 1398/01/28 قبول  
پهلوانی علیرضا حسین 1590 راه اندازی دستگاه جوش و برآورد هزینه فرآیند جوشکاری WE-077 75 87 البرز 1398/01/28 قبول  
حق نظری زینب عباس 8906 طراحی مقدماتی WO-033/1 _ 94 البرز 1398/01/28 قبول  
حبیب پور نبی اله روح اله 3 عیب یابی و تعمیر  بوردهای الکترونیکی EL-534/4 _ 85 البرز 1398/01/28 قبول  
سلطانی صحت داود محمد 6652 عیب یابی و تعمیر  بوردهای الکترونیکی EL-534/4 _ 93 البرز 1398/01/28 قبول  
عموزادی رضا فغان 18 کار آفرینی مقدماتی PD-206 _ 96 البرز 1398/01/28 قبول  
طالب سرشکی فاطمه زهرا مرادعلی 283 نرم افزار طراحی الگو لباس SE-144 _ 90 البرز 1398/01/28 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.