سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
فروردین 1398نتیجه بازآموزی
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
بهرامی محمد ابراهیم 5410092163  برق خودروی چری کوئین AT-632 _ 85 اصفهان 1398/01/21 قبول  
شب خوان مرضیه احسان 3497 FLASH IT-640 _ 92 اصفهان 1398/01/21 قبول  
ارباب دیزچه زهرا اصغر 1952 Photoshap IT-600/1 _ 100 اصفهان 1398/01/21 قبول  
جشنی طیبه ماشااله 3404 Photoshap IT-600/1 _ 100 اصفهان 1398/01/21 قبول  
خبازیگانه حمیده محمدرضا 5444 Photoshap IT-600/1 _ 85 اصفهان 1398/01/21 قبول  
سلطانیان زهره حسین 21 دراپینگ گل در لباس(پیشرفته) SE-298 _ 95 اصفهان 1398/01/21 قبول  
حسینی سید رضا سید عباس 13100 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 83 98 اصفهان 1397/12/15 قبول اصلاحیه اجرا در استان-آزمون مجدد
بقولی دستجردی نسرین علی اصغر 25429 سبکهای دکوراسیون داخلی (غیر حضوری) WO-562 93 _ اصفهان 1398/01/21 قبول  
ربانی فر الهه علی 24979 سبکهای دکوراسیون داخلی (غیر حضوری) WO-562 93 _ اصفهان 1398/01/21 قبول  
سلطانی مهناز هوشنگ 449 مبانی هنر های تجسمی WO-036 _ 95 اصفهان 1398/01/21 قبول  
نمدیان مجرد مریم محمد 50341 مبانی هنر های تجسمی WO-036 _ 100 اصفهان 1398/01/21 قبول  
نمدیان مجرد نرگس محمد 2043 مبانی هنر های تجسمی WO-036 _ 100 اصفهان 1398/01/21 قبول  
عباسی مجید سیف اله 116 محوطه سازی UB-437 _ 100 اصفهان 1398/01/21 قبول  
خامه ء محمد جمشید 4 مکاترونیک کاربردی- مقدمه ای بر مکاترونیک و سیستمهای مکاترونیک(Basic Mechatronic)(غیر حضوری - مجازی) EL-817/0 94 _ اصفهان 1398/01/21 قبول  
کلکی نما محسن احمد 1388 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 85 اصفهان 1398/01/28 قبول  
مجیدیان ناهید علی 713 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 96/70 94 اصفهان 1398/01/28 قبول  
قاسمی حامد علی مراد 243 پرورش و تکثیر زالو طبی FO-207 90 95 اصفهان 1398/01/28 قبول  
گندمیان دیزجه عباس حسن 12 تحلیل مدارات الکترونیکی سمند AT-341 80 85 اصفهان 1398/01/28 قبول  
طاوسی غلامحسین مختار 19793 تلرانسها و انطباقات در صنعت(مجازی- غیر حضوری) DR-641/1 _ 96 اصفهان 1398/01/28 قبول  
صدوقی محمد علینقی 198 حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار HS-001 86/70 98 اصفهان 1398/01/28 قبول  
آقاسید جعفری مفرد فهیمه اسماعیل 3024 داروهای گیاهی FO-206 97/10 98 اصفهان 1398/01/28 قبول  
رضایی مرتضی علی 648 داروهای گیاهی FO-206 97/10 96 اصفهان 1398/01/28 قبول  
بابائی زاده محمدرضا آقاحسین 58 دوربین مدار بسته پیشرفته ( تحت شبکه ) PE-218 _ 87 اصفهان 1398/01/28 قبول  
اتحادی مهدی رجبعلی 156 راه اندازی دستگاه جوش و برآورد هزینه فرآیند جوشکاری WE-077 75 90 اصفهان 1398/01/28 قبول  
آسوده محمدتقی حسین 163 عیب یابی و تعمیر  بوردهای الکترونیکی EL-534/4 _ 90 اصفهان 1398/01/28 قبول  
خداشناسی مه جبین اسماعیل 1453 گیپور دوزی تکمیلی(سوزن بافت) SE-205 _ 96 اصفهان 1398/01/28 قبول  
خورشیدی مرضیه غلامحسین 5 گیپور دوزی تکمیلی(سوزن بافت) SE-205 _ 96 اصفهان 1398/01/28 قبول  
حیات داودی سید مهدی سید محمد 37980 لحیم کاری سخت نقره(Brazing) روی لوله های مسی IN-207 _ 92 اصفهان 1398/01/28 قبول  
اسکندری مطلق مسلم عباس 533 پداگوژی PD-159 75 93 اصفهان 1397/12/15 قبول اجرا در استان
افشاری شهربانو خیراتعلی 574 پداگوژی PD-159 100 93 اصفهان 1397/12/15 قبول اجرا در استان
ایرانپور مبارکه زهره مهدی 211 پداگوژی PD-159 100 94 اصفهان 1397/12/15 قبول اجرا در استان
زمانی علویجه مرضیه اسداله 64 پداگوژی PD-159 93 94 اصفهان 1397/12/15 قبول اجرا در استان
سلطانی حسنعلی ناصر 848 پداگوژی PD-159 96 92 اصفهان 1397/12/15 قبول
اجرا در استان
سلمانیان سجزئی معصومه عبدالحسین 22 پداگوژی PD-159 100 92 اصفهان 1397/12/15 قبول اجرا در استان
حکیمیان محبوبه صادق 461 پداگوژی PD-159 96 92 اصفهان 1397/12/15 قبول اجرا در استان
شمس محمدی فاطمه زهرا عباس 489 پداگوژی PD-159 86 94 اصفهان 1397/12/15 قبول اجرا در استان
شیرانی الیادرانی آسیه اصغر 293 پداگوژی PD-159 93 96 اصفهان 1397/12/15 قبول اجرا در استان
نصرآزادانی بهار اصغر 2221 پداگوژی PD-159 86 92 اصفهان 1397/12/15 قبول اجرا در استان
صادقی فروشانی مرضیه علی 3349 پداگوژی PD-159 100 95 اصفهان 1397/12/15 قبول اجرا در استان
مرامی فروشانی مرضیه محمد مهدی 2781 پداگوژی PD-159 96 93 اصفهان 1397/12/15 قبول اجرا در استان
طوقی ریحانه حسین 3188 پداگوژی PD-159 100 93 اصفهان 1397/12/15 قبول اجرا در استان
کاظمی سارا نبی اله 4075 پداگوژی PD-159 93 92 اصفهان 1397/12/15 قبول اجرا در استان
مسلم زاده ندا ایرج 1630 پداگوژی PD-159 100 95 اصفهان 1397/12/15 قبول اجرا در استان
وفائی فاطمه ابوالقاسم 9370 پداگوژی PD-159 100 95 اصفهان 1397/12/15 قبول اجرا در استان
یاوری اسماعیل یداله 68 پداگوژی PD-159 89 94 اصفهان 1397/12/15 قبول اجرا در استان
اربابی مرضیه محمد 472 تولید محتوای الکترونیکی با نرم افزار استوری لاین AV-369 _ 98 اصفهان 1397/11/16 قبول اصلاحیه
شریف عظیمه علی اکبر 2309 تولید محتوای الکترونیکی با نرم افزار استوری لاین AV-369 _ 98 اصفهان 1397/11/16 قبول اصلاحیه
محمدی غلامحسین محمد علی 29040 مولد قدرت 1 AT-318/1 95 90 اصفهان 1398/01/28 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.