سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
فروردین ١٣٩8نتجه بازآموزی
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
عبداله زاده مظفر عبداله 72  برق خودروی چری کوئین AT-632 _ 80 آذربایجان غربی 1398/01/21 قبول  
بهروزی المیرا بهلول 43 Photoshap IT-600/1 _ 85 آذربایجان غربی 1398/01/21 قبول  
طلائی حسنلوئی فرانک پناه علی 1301 Photoshap IT-600/1 _ 80 آذربایجان غربی 1398/01/21 قبول  
محمودی محمدطاهر عزیز 6355 Photoshap IT-600/1 _ 90 آذربایجان غربی 1398/01/21 قبول  
رستمی خسروشاهی راحله خسرو 964 ابزارشناسی(صنایع دستی) WO-570/1 _ 93 آذربایجان غربی 1398/01/21 قبول  
صادقی سعیدلو معصومه حسن 2741918007 ابزارشناسی(صنایع دستی) WO-570/1 _ 98 آذربایجان غربی 1398/01/21 قبول  
فاسونیه چی هاجر محمود 36 ابزارشناسی(صنایع دستی) WO-570/1 _ 93 آذربایجان غربی 1398/01/21 قبول  
خلیلی میکائیل بهرام 2791076255 آزمایشگاه زبان انگلیسی A-1 FL-000/1 70 _ آذربایجان غربی 1398/01/21 قبول  
رحمانی میثم لطفعلی 3793 آزمایشگاه زبان انگلیسی A-1 FL-000/1 90 _ آذربایجان غربی 1398/01/21 قبول  
محمدی مسعود صلاح الدین 484 آزمایشگاه زبان انگلیسی A-1 FL-000/1 70 _ آذربایجان غربی 1398/01/21 قبول  
محالی سامرند علی 404 تعمیر لوازم خانگی 9 ( ظرفشویی رومیزی و زمینی ) IN-119 100 85 آذربایجان غربی 1398/01/21 قبول  
خوشوقت هیمن احمد 423 خانه هوشمند بر اساس پروتکل KNX(مقدماتی) PE-225 _ 90 آذربایجان غربی 1398/01/21 قبول  
قاسمی شمسی باحجب هاشم 372 دراپینگ گل در لباس(پیشرفته) SE-298 _ 90 آذربایجان غربی 1398/01/21 قبول  
قربانی ناهیده عزیز 317 دراپینگ گل در لباس(پیشرفته) SE-298 _ 96 آذربایجان غربی 1398/01/21 قبول  
مسعود مرضیه عزیز 1948 دراپینگ گل در لباس(پیشرفته) SE-298 _ 91 آذربایجان غربی 1398/01/21 قبول  
مولودی فریده قادر 1092 دراپینگ گل در لباس(پیشرفته) SE-298 _ 93 آذربایجان غربی 1398/01/21 قبول  
حاجی محمدی یوسف سعید 76 طب سنتی ( مقدماتی ) FO-203 92/10 80 آذربایجان غربی 1398/01/21 قبول  
باختری کبری اصلان 7063 فرش چند ضلعی با زمینه گلابتون SE-277 _ 98 آذربایجان غربی 1398/01/21 قبول  
تخت فیروزه سعید عیسی 1238 لحیم کاری نرم قلع(Soldering) روی لوله های مسی IN-208 _ 95 آذربایجان غربی 1398/01/21 قبول  
مولودیان امیر محمود 591 لحیم کاری نرم قلع(Soldering) روی لوله های مسی IN-208 _ 96 آذربایجان غربی 1398/01/21 قبول  
مسعود نیا اسماعیل عبداله 379 مبانی فنی تصویربرداری(غیرحضوری) AV-105/1 95 _ آذربایجان غربی 1398/01/21 قبول  
حیدری رقیه سادات سید نجف 763 مبانی هنر های تجسمی WO-036 _ 92 آذربایجان غربی 1398/01/21 قبول  
سعید نسیمه هاشم 42 مبانی هنر های تجسمی WO-036 _ 94 آذربایجان غربی 1398/01/21 قبول  
محبوبخواه زهرا اسداله 21088 مبانی هنر های تجسمی WO-036 _ 94 آذربایجان غربی 1398/01/21 قبول  
مختاریان رقیه اژدر 3851 مبانی هنر های تجسمی WO-036 _ 94 آذربایجان غربی 1398/01/21 قبول  
ولی زاده معصومه علی 3803 مبانی هنر های تجسمی WO-036 _ 95 آذربایجان غربی 1398/01/21 قبول  
وصالی مهدی رحیم 863 محوطه سازی UB-437 _ 92 آذربایجان غربی 1398/01/21 قبول  
افسون آکو محمد 451 مدیریت موتور مقدماتی 1 AT-598/1 100 96 آذربایجان غربی 1398/01/21 قبول تعیین صلاحیت مربیگری
روشنی بهمن علی 654 مکاترونیک کاربردی- مقدمه ای بر مکاترونیک و سیستمهای مکاترونیک(Basic Mechatronic)(غیر حضوری - مجازی) EL-817/0 97 _ آذربایجان غربی 1398/01/21 قبول دوره تکراری
محمودی محمدطاهر عزیز 6355 DREAMWEAVER IT-630 57/10 90 آذربایجان غربی 1398/01/28 مردود  
حسن پور صلاح الدین محمد 14 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 90 آذربایجان غربی 1398/01/28 قبول  
سبزه چی سحر حسین 163 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 85 آذربایجان غربی 1398/01/28 قبول  
فرزانه یاشار غلامرضا 37 انتقال قدرت 1 AT-342 85 90 آذربایجان غربی 1398/01/28 قبول تعیین صلاحیت مربیگری
بالکی پور قادر رحمن 553 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 93/30 93 آذربایجان غربی 1398/01/28 قبول  
پارسا نیا معصومه یوسف 57837 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 90 95 آذربایجان غربی 1398/01/28 قبول  
فاسونیه چی هاجر محمود 36 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 90 96 آذربایجان غربی 1398/01/28 قبول  
حاجی محمدی یوسف سعید 76 پرورش و تکثیر زالو طبی FO-207 90 98 آذربایجان غربی 1398/01/28 قبول  
رضازاده غلامرضا مختار 44 حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار HS-001 83/30 82/50 آذربایجان غربی 1398/01/28 قبول  
احمدی پهلوان حمید نصرت اله 326 داروهای گیاهی FO-206 100 98 آذربایجان غربی 1398/01/28 قبول  
سید علوی میرمحمود میرحسن 386 داروهای گیاهی FO-206 100 98 آذربایجان غربی 1398/01/28 قبول  
مقدم وحید فرهاد 838 داروهای گیاهی FO-206 94/10 98 آذربایجان غربی 1398/01/28 قبول  
کبوتری اعظم اسماعیل 144 طراحی سایت با نرم افزار جوملا( مقدماتی) IT-942 _ 95 آذربایجان غربی 1398/01/28 قبول  
نعمتی ابراهیم محبوب 936 طراحی سایت با نرم افزار جوملا( مقدماتی) IT-942 _ 95 آذربایجان غربی 1398/01/28 قبول  
حاجی زاد شهلا علی 1 کار آفرینی مقدماتی PD-206 _ 100 آذربایجان غربی 1398/01/28 قبول  
حسن زاده سکینه نبی 2708 کار آفرینی مقدماتی PD-206 _ 98 آذربایجان غربی 1398/01/28 قبول  
جاوید مرتضی فرامرز 2740762690 کاربرد نرم افزار  Googel Earth  در عمران و نقشه برداری ( غیر حضوری) UB-411 _ غ آذربایجان غربی 1398/01/28 مردود غیبت بیش ازده درصد
شکری حبشی ابراهیم عباسعلی 658 کاربرد نرم افزار  Googel Earth  در عمران و نقشه برداری ( غیر حضوری) UB-411 _ 92 آذربایجان غربی 1398/01/28 قبول  
ییلاقی یاسین علی 601 کاربرد نرم افزار  Googel Earth  در عمران و نقشه برداری ( غیر حضوری) UB-411 _ 97 آذربایجان غربی 1398/01/28 قبول  
قنبرزاده قاسم ذوالفقار 1027 لحیم کاری سخت نقره(Brazing) روی لوله های مسی IN-207 _ 99 آذربایجان غربی 1398/01/28 قبول  
امیدی سیف الدین اسداله 6 لوگو PE-023 _ 85 آذربایجان غربی 1398/01/28 قبول  
حقی علی رسول 2737 لوگو PE-023 _ 85 آذربایجان غربی 1398/01/28 قبول  
خوشوقت هیمن احمد 423 لوگو PE-023 _ 100 آذربایجان غربی 1398/01/28 قبول  
آیرم پروانه یداله 6166 نرم افزار طراحی الگو لباس SE-144 _ 95 آذربایجان غربی 1398/01/28 قبول  
پیروزی فرد سمیه میرسعید 76 نرم افزار طراحی الگو لباس SE-144 _ 95 آذربایجان غربی 1398/01/28 قبول  
جعفرزاده مرضیه حسین 530 نرم افزار طراحی الگو لباس SE-144 _ 95 آذربایجان غربی 1398/01/28 قبول  
عزیزی شهناز مناف 1331 نرم افزار طراحی الگو لباس SE-144 _ 92 آذربایجان غربی 1398/01/28 قبول  
احمدی پهلوان حمید نصرت اله 326 پداگوژی PD-159 92 92 آذربایجان غربی 1397/11/17 قبول اجرا در استان
افسون آکو محمد 451 پداگوژی PD-159 90 90 آذربایجان غربی 1397/11/17 قبول اجرا در استان-تعیین صلاحیت مربیگری
امیدی سیف الدین اسداله 6 پداگوژی PD-159 89 89 آذربایجان غربی 1397/11/17 قبول اجرا در استان
انواری محمود آباد افسانه عمر 1483 پداگوژی PD-159 83 83 آذربایجان غربی 1397/11/17 قبول اجرا در استان
داداش پور سمیرا مصطفی 473 پداگوژی PD-159 89 89 آذربایجان غربی 1397/11/17 قبول اجرا در استان
رحمانی حمید اکبر 1151 پداگوژی PD-159 90 90 آذربایجان غربی 1397/11/17 قبول اجرا در استان
روشنی بهمن علی 654 پداگوژی PD-159 92 92 آذربایجان غربی 1397/11/17 قبول اجرا در استان
سبزه چی سحر حسین 163 پداگوژی PD-159 84 84 آذربایجان غربی 1397/11/17 قبول اجرا در استان
سعید نسیمه هاشم 42 پداگوژی PD-159 83 83 آذربایجان غربی 1397/11/17 قبول اجرا در استان
سلیمی حمیرا رحمن 14 پداگوژی PD-159 84 84 آذربایجان غربی 1397/11/17 قبول اجرا در استان
سهرابی شیدا رحیم 1519 پداگوژی PD-159 89 89 آذربایجان غربی 1397/11/17 قبول اجرا در استان
شمخالی سمیه بهرام 4391 پداگوژی PD-159 83 83 آذربایجان غربی 1397/11/17 قبول اجرا در استان
شیخ آقائی اسرین شیخ آقا 19769 پداگوژی PD-159 91 91 آذربایجان غربی 1397/11/17 قبول اجرا در استان
صمدی لیلا سیف اله 783 پداگوژی PD-159 91 91 آذربایجان غربی 1397/11/17 قبول اجرا در استان
عزیزی حسن آباد شهناز مناف 1331 پداگوژی PD-159 88 88 آذربایجان غربی 1397/11/17 قبول اجرا در استان
فرزانه یاشار غلامرضا 37 پداگوژی PD-159 94 94 آذربایجان غربی 1397/11/17 قبول اجرا در استان-تعیین صلاحیت مربیگری
قادری نادیا عسگر 609 پداگوژی PD-159 87 87 آذربایجان غربی 1397/11/17 قبول اجرا در استان
قربانی قزقپان معصومه غلامعلی 516 پداگوژی PD-159 89 89 آذربایجان غربی 1397/11/17 قبول اجرا در استان
محبوب خواه گوگ تپه زهرا اسداله 21088 پداگوژی PD-159 88 88 آذربایجان غربی 1397/11/17 قبول اجرا در استان
محمد پور شلیر کریم 2724 پداگوژی PD-159 93 93 آذربایجان غربی 1397/11/17 قبول اجرا در استان
مختاریان رقیه اژدر 3851 پداگوژی PD-159 90 90 آذربایجان غربی 1397/11/17 قبول اجرا در استان
مروتی نازی ولی اله 636 پداگوژی PD-159 85 85 آذربایجان غربی 1397/11/17 قبول اجرا در استان
مقدم حسین فرامرز 107 پداگوژی PD-159 86 86 آذربایجان غربی 1397/11/17 قبول اجرا در استان
مقدم شبیلوی علیا وحید فرهاد 838 پداگوژی PD-159 85 85 آذربایجان غربی 1397/11/17 قبول اجرا در استان
نعمتی خسرو محمد علی 907 پداگوژی PD-159 88 88 آذربایجان غربی 1397/11/17 قبول اجرا در استان
عبداله زاده مظفر عبداله 72 مولد قدرت 1 AT-318/1 90 93 آذربایجان غربی 1398/01/28 قبول  
نعمتی خسرو محمد علی 907 مولد قدرت 1 AT-318/1 80 95 آذربایجان غربی 1398/01/28 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.