سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
صنايع ساختمان

 

اتوکد لند دسکتاپ

اجرا ونظارت

آز بتن

آز خاك

آز قير و آسفالت

آزمايشهاي غيرمخرب بتن

آشنائي با برنامه ريزي و كنترل پروژه 

آشنايي با الزامات دانش مديريت پروژه _PMBOK_

آشنايي با دستگاههاي پيشرفته نقشه برداري

آشنايي با طراحي مقاطع بتني

آشنايي با طراحي مقاطع فلزي

آشنايي با مباني ژئوتكنيك

اصول جوشكاري و بازرسي جوش

اصول طراحي سازه هاي بتني

اصول طراحي سازه هاي فولادي

اصول طراحي فونداسيون

اصول نقشه كشي با نرم افزار AutoCad 2007

آموزش پيشرفته نرم افزار Microsoft office project 2007

آموزش مقدماتي  نرم افزار 1 و3  Microsoft project Planner 

آموزش مقدماتي نرم افزار Microsoft office project 2007

آيين نامه 2800 زلزله _ ويرايش سوم _

تحليل و طراحي پي و دال بتني با نرم افزار Safe

تحليل و طراحي ساختمانهاي بتني با نرم افزار Etabs

تحليل و طراحي ساختمانهاي بتني با نرم افزار Sap2000

تحليل و طراحي ساختمانهاي فلزي با نرم افزار Etabs

تحليل و طراحي ساختمانهاي فلزي با نرم افزار Sap2000

تحليل و طراحي سازه هاي فولادي با نرم افزار XSteel

ترسيم نقشه هاي بتن

ترسيم نقشه هاي سازه از خروجي Etabs & safe

ترسيم نقشه هاي سازه با نرم افزار AutoCad2007

ترسيم نقشه هاي فلزي

ترسيم نقشه هاي معماري با نرم افزار AutoCad2007

ترسيم نقشه هاي معماري با نرم افزار autocad2010مقدماتي

ترسیم نقشه های معماری با اتوکد2010

تكنولوژي بتن

خلاقيت هنري 

دكوراسيون دو 

دكوراسيون يك

دوره پيشرفته پريماورا _P3e_

دوره جامع متره و برآورد و تهیه صورت وضعیت با کمک Excel

دوره مقدماتي پريماورا _P3e_ 

طراحي معماري با نرم افزار ARCHICAD _پيشرفته_

طراحي معماري با نرم افزار ARCHICAD _مقدماتي_

طراحي معماري با نرم افزار SKETCH UP

طراحي و ترسيم نقشه هاي تأسيسات مكانيكي_ لوله كشي گاز _

طراحي و ترسيم نقشه هاي تأسيساتي الكتريكي

طراحي و ترسيم نقشه هاي تأسيساتي ميكانيكي_لوله كشي آب سرد و گرم و فاضلاب_

طراحي و مدلسازي با اتوکد پيشرفته2010

طرح و محاسبه مقاطع و اتصالات با نرم افزار Excel

مبحث ششم مقررات ملي ساختمان – بارگذاري

متره و برآورد

مديريت ماشين آلات راهسازي

مسائل حقوقي در مهندسي عمران

مصالح ساختماني

مصالح ساختماني نوين

مقررات ملي ساختماني ايران

مهندسي ارزش و كارگاه عملي آن

نقشه برداري 1

نقشه برداري 2

نقشه برداري با نرم افزار SDRmap

1طراحي و محاسبات قطعات استاندارد با Mechanical Desktop

Autodesk Inventor

اتصالات دائمي در صنعت و اصول ترسيم تصاوير اجرائي 

اتصالات موقت در صنعت و اصول ترسيم تصاوير اجرائي مطابق استاندارد جهاني ISO

ارتباط بين طراحي صنعتي و نقشه كشي صنعتي

اصول اندازه گذاري در نقشه كشي صنعتي 

اصول اندازه گيري دقيق مقدماتي

اصول طراحي و ساخت انواع قالبها در صنعت  

اصول طراحي و ساخت انواع قالبهاي تحت فشار _دايكاست_ سطح يك

اصول طراحي و ساخت انواع قالبهاي فلزي سطح يك

اصول طراحي و ساخت قالبهاي  تزريق پلاستيك  سطح يك 

اصول نقشه كشي پايه

اصول نقشه كشي صنعتي پيشرفته _اجرائي_

اندازه گيري تلرانسهاي هندسي

تئوري طراحي مكانيزم ها سطح يك

تلرانسها و انطباقات بر اساس _ISO 286_ ISO

تلرانسهاي مدرن مهندسي مقدماتي  

جداول و استانداردهاي طراحي DIN , ISO

دوره تئوري المان محدود

دوره تئوري طراحي مكانيزم ها سطح دو

دوره طراحي سطوح پيشرفته با نرم افزار Mechanical Desktop 

دوره طراحي سطوح و قابل سازي اوليه با  Solid works

دوره مقدماتي طراحي با نرم افزار Mechanical  Desktop 

دوره مقدماتي طراحي با نرم افزار Solidworks 

شناخت و طراحي اجزاي ماشين 

طراحي بادامك‌ها و منحني هاي صنعتي 

طراحي جيگ و فيكسچر توليد _مقدماتي_

طراحي جیگ و فيكسچر كنترلي _مقدماتي_

طراحي سطوح پيشرفته با CATIA 

طراحي سطوح پيشرفته به روش مهندس معكوس در نرم افزار CATIA 

طراحي محاسبه كيفيت سطوح در صنعت بر اساس ISO

طراحي و تحليل مدلهاي تزريق پلاستيك با نرم افزار Mod flow سطح يك 

طراحي و تحليل مكانيزم‌ها با   Solid works

طراحي و تحليل مكانيزم‌ها با نرم افزار    Visual Hasten  مقدماتي

طراحي و تحليل و مدلها به روش اجزاء محدود به وسيلهANSYS سطح يك 

طراحي و قالب‌هاي فلزي و پلاستيك با نرم افزار با CATIA  سطح يك

طراحي و محاسبات قطعات استاندارد با  Inventor

طراحي و محاسبات قطعات استاندارد با  Solidworks سطح يك 

طراحي و مدلسازي با AutoCAD  پيشرفته

طراحي و مدلسازي با Autodesk – Inventor

طراحي و مدلسازي با اتوکد پيشرفته2010

طراحي و مدلسازي پيشرفته با Inventor

طراحي و مدلسازي پيشرفته با Mechanical  Desktop

طراحي و مدلسازي پيشرفته با Solid works

طراحي و مهندسي فاكتورهاي انساني _ارگونومي_ با نرم افزار CATIA  _مقدماتي_

طراحی و مدلسازی پیشرفته با اتوکد2010

گسترش و برخورد احجام دوار و كاربر آنها در صنعت

گسترش و برخورد احجام مسطح و كاربرد آنها در صنعت

نقشه خواني جامع رشته جوشكاري با كامپيوتر

نقشه خواني جامع قالب هاي پلاستيك 

نقشه خواني جامع قالب‌هاي فلزي به كمك كامپيوتر

نقشه خواني جامع قطعات ريخته گري به كمك كامپيوتر

نمودار تلرانسي _Tolerance Chart_

هندسه ترسيمي

 

 

 

© tvto-itc.ir . All rights reserved.