سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
ماشین ابزار و CNC


     CADCAM 1_طراحی قطعات سه بعدی در محیط CATIA _                                     

     CADCAM 2_طراحی سطوح پیچیده  در محیط CATIA_                                            

     CADCAM 3_فرزکاری و تراشکاری در محیط CATIA_                                             

     CADCAM 4_ماشینکاری پیشرفته  در محیط CATIA_                                            

     CADCAM 5_طراحی در نرم افزار POWER SHAP_                                                 

     CADCAM 6_ماشینکاری در نرم افزار POWER MILL_                                           

     TOP CAM  CADCAM 7                                                            

     CADCAM 8_ماشینکاری توسط نرم افزارMASTER CAM_                                 

      ابزار تیز کنی                                                                                                

      اجزاء  ماشین                                                                       

      اسپارک  _EDM _                                                                   

      اندازه گیری  توسط ماشین  CMM                                        

      اندازه گیری

      برق عمومی                                                                                                     

      پروژه                                                                                                                         

     پنیوماتیک                                                                                                                                                                              

    تجهیزات اندازه گیری نوین و کنترل کیفیت                                                           

    تحلیل تنش در محیط کتیا                                                                                 

    تراش CNC سطح1 3 -  سیستم کنترل زیمنس _اپراتوری وبرنامه نویسی _          

    تراش CNC سطح 12 - سیستم کنترل فانوک _اپراتوری وبرنامه نویسی _            

    تراش CNC سطح 15 - طراحی و برنامه نویسی باکامپیوتر _نرم افزار  SHOPTURN _              

    تراش CNC سطح 22 - سیستم کنترل فانوک _برنامه نویسی واجرای برنامه بادستگاه CNC                                                                     

    تراش CNC سطح 25 -  برنامه نویسی واجرای برنامه بادستگاه CNC _سیستم کنترل  SIEMENS بانرم افزار  SHOPTURN                             

    تراش CNC سطح  1                                                                                           

   تراش CNC سطح  2 _ سیستم کنترل فانوک _                                            

   تراش CNC سطح  3  _ سیستم کنترل  زیمنس _                                                 

   تراش CNC سطح  4 _ سیستم کنترل فاگور _                                                    

   تراش CNC سطح  5  برنامه نویسی اتوماتیک  _با سیستم  SHOPTURN _                                                       

   تراش CNC سطح  23 -  سیستم کنترل  زیمنس _برنامه نویسی واجرای برنامه بادستگاه CNC_                      

   تراشکاری سطح 1                                                                                                                                              

   تراشکاری سطح 2                                                                                                                                     

   تراشکاری سطح 3                                                                                                                                     

   تراشکاری سطح 4                                                                                                                                        

   تست غیر مخرب و مخرب                                                                                                                              

   تعمیر و نگهداری – نصب و راه اندازی                                                                                                          

   تعمیرات ماشینهای CNC                                                                                                                         

    تكنولوژي ابزار برشی 1                                                                                                                            

    تكنولوژي ابزار برشی 2                                                                                                                              

   توانائی ماشین کاری                                                                                                              

  جوشکاری برق _ قوس الکتریکی SMAW                                                                 

  جوشکاری گاز

  جیگ و فیکسچر _ قید و بند ها _ 

  خواص مكانيكي فلزات

   رباتیک

   سنگ زنی

   شناخت مواد ترمو پلاستیک و ترمو ست – ماشینهای تزریقی

   صفحه تراشی

    طراحی  پروژه 

   طراحی قطعات ورقی شکل در محیط کتیا

   طراحی و ساخت قالبهای آهنگری

   طراحی و ساخت قالبهای پلاستیک 1  

   طراحی و ساخت قالبهای پلاستیک 2

   علم مواد

   عملیات حرارتی فلزات آهنی                                                    

   عملیات حرارتی فلزات غیر آهنی  

   فرز CNC  سطح15 -   طراحی و برنامه نویسی باکامپیوتر _نرم افزار  Shop Mill   

   فرز CNC  سطح 1 _مقدماتی _

  فرز CNC  سطح 5   برنامه نویسی اتوماتیک _ با سیستم Shop Mill _

  فرز CNC  سطح 12 - سیستم کنترل فانوک _اپراتوری وبرنامه نویسی _

  فرز CNC  سطح 22 - سیستم کنترل فانوک _برنامه نویسی واجرای برنامه بادستگاه CNC_

  فرز CNC  سطح 25  -  برنامه نویسی واجرای برنامه بادستگاه CNC _سیستم کنترل  SIEMENS بانرم افزار Shop Mill  _ 

  فرز CNC  سطح  3 _سیستم کنترل زیمنس _

  فرز كاري CNC سطح 4   _برنامه نویسی پارامتریک و پیشرفته_          

  فرز کاری سطح  1                                                                       

  فرزکاری سطح 2

  فرزکاری سطح  3

  فرزکاری سطح  4 

  قالب برش

  قالب تزریق پلاستیک

  قالب دایکاست

  قالبسازی _1 _ مقدماتی  

  قالبهای برشی 2 _ طراحی و ساخت قالبهای چند مرحله ای  _

  قالبهای خم   

  قالبهای دایکاست 

  قالبهای کششی        

  کالیبراسیون ماشین های ابزار با لیزر

  ماشین ابزار تولیدی

  متالورژی پودر  

  متالوگرافی فلزات آهنی  

  متالوگرافی فلزات غیر آهنی 

  مکانیک عمومی 

   نقشه کشی 1  

  نقشه کشی 2  AUTO CAD

  هیدرولیک

  وایر کات  

© tvto-itc.ir . All rights reserved.