سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
شهریور98نتایج باز آموزی
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
جعفری فرخنده صالح 26 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 غ غ کهگیلویه وبویر احمد 1398/05/15 مردود غیبت بیش از ده درصد-اجرا در استان
جهانی مریم علی جان 1 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 70 95 کهگیلویه وبویر احمد 1398/05/15 قبول اجرا در استان
جوخ پور حلیمه مهرعلی 26 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 56 - کهگیلویه وبویر احمد 1398/05/15 مردود اجرا در استان
جوخ زاده زینب محمود 317 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 64 - کهگیلویه وبویر احمد 1398/05/15 مردود اجرا در استان
چک نژادیان آمنه غلامرضا 8 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 56 - کهگیلویه وبویر احمد 1398/05/15 مردود اجرا در استان
چک نژادیان زهرا غلامرضا 1 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 60 - کهگیلویه وبویر احمد 1398/05/15 مردود اجرا در استان
چیره نژاد هاشم عباس 64 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 52 - کهگیلویه وبویر احمد 1398/05/15 مردود اجرا در استان
خانی یوسف محمد علی 5990053347 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 48 - کهگیلویه وبویر احمد 1398/05/15 مردود اجرا در استان
خشنوا پیشه مهین غلامرضا 797 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 60 - کهگیلویه وبویر احمد 1398/05/15 مردود اجرا در استان
خضوعی طلاگه شیرین آقا 85 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 56 -- کهگیلویه وبویر احمد 1398/05/15 مردود اجرا در استان
سبحانی پور ارغوان خداخواست 4240129885 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 60 - کهگیلویه وبویر احمد 1398/05/15 مردود اجرا در استان
صداقت زاده لیلا روزه علی 414 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 52 - کهگیلویه وبویر احمد 1398/05/15 مردود اجرا در استان
ظهرابی اصل فریبا محمدظاهر 1447 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 60 - کهگیلویه وبویر احمد 1398/05/15 مردود اجرا در استان
فروغی نسب مجید قدیمعلی 59 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 52 - کهگیلویه وبویر احمد 1398/05/15 مردود اجرا در استان
کریمیان زلیخا بازعلی 5999983193 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 60 - کهگیلویه وبویر احمد 1398/05/15 مردود اجرا در استان
منصوری هادی محمد 123 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 60 - کهگیلویه وبویر احمد 1398/05/15 مردود اجرا در استان
نام نیک فرخنده علیداد 1411 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 64 - کهگیلویه وبویر احمد 1398/05/15 مردود اجرا در استان
نیک آئین فروغ حسین 54 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 52 - کهگیلویه وبویر احمد 1398/05/15 مردود اجرا در استان
فریدونی فرشید شهنواز 46 PLC مقدماتی A PE-020/1 _ 99 کهگیلویه وبویر احمد 1398/06/06 قبول  
عدالتی منش سکینه خداقلی 561 الگوسازی و دوخت (1)under cloths SE-132/1 _ 96 کهگیلویه وبویر احمد 1398/06/06 قبول  
گشتاسب منیژه محمدعلی 8 الگوسازی و دوخت (1)under cloths SE-132/1 _ 96 کهگیلویه وبویر احمد 1398/06/06 قبول  
رضوی اصل سید محمدعلی حسین 130 برنامه ریزی و ضبط فیلم استودیویی AV-366 _ 83 کهگیلویه وبویر احمد 1398/06/06 قبول  
آروین رضا صیدال 401 تعمیرات دستگاههای سرد کننده کوچک - یخچال IN-187 90 88 کهگیلویه وبویر احمد 1398/06/06 قبول  
سلیمانی پور سید نیما سید کریم 46 تعمیرات دستگاههای سرد کننده کوچک - یخچال IN-187 86/70 85 کهگیلویه وبویر احمد 1398/06/06 قبول  
حسینی موردراز طاهره محمدشریف 1020 دیجیتال مارکتینگ در کشاورزی(غیرحضوری-مجازی) FO-128 91/60 _ کهگیلویه وبویر احمد 1398/06/06 قبول  
همتی مهتاب شانواز 1245 روشهای ارائه مطلب AV-204 _ 100 کهگیلویه وبویر احمد 1398/06/06 قبول  
رضوان حسن آباد علی صفر 1580 مدیریت موتور مقدماتی 1 AT-598/1 90 95 کهگیلویه وبویر احمد 1398/06/06 قبول  
بی نیاز یعقوب جعفر 14 مولدقدرت تخصصی 2 ( موتور ملی) AT-332 83/30 82 کهگیلویه وبویر احمد 1398/06/06 قبول  
چهارده چریک ژیلا جهانگیر 4174 ورمی کمپوست FO-800 90 90 کهگیلویه وبویر احمد 1398/06/06 قبول  
فریدونی فرشید شهنواز 46 PLC مقدماتی B PE-020/3 _ 98 کهگیلویه وبویر احمد 1398/06/13 قبول  
آرامی تهمینه جانمحمد 25 الگوساز  و دوخت کت و پالتو ( متد مولر ) SE-123/1 _ 93 کهگیلویه وبویر احمد 1398/06/13 قبول  
آقایی پریوش هومان 877 الگوساز  و دوخت کت و پالتو ( متد مولر ) SE-123/1 _ 96 کهگیلویه وبویر احمد 1398/06/13 قبول  
بازیار پروانه غلامرضا 593 الگوساز  و دوخت کت و پالتو ( متد مولر ) SE-123/1 _ 96 کهگیلویه وبویر احمد 1398/06/13 قبول  
عدالتی منش سکینه خداقلی 561 الگوساز  و دوخت کت و پالتو ( متد مولر ) SE-123/1 _ 98 کهگیلویه وبویر احمد 1398/06/13 قبول  
گشتاسب منیژه محمدعلی 8 الگوساز  و دوخت کت و پالتو ( متد مولر ) SE-123/1 _ 97 کهگیلویه وبویر احمد 1398/06/13 قبول  
کیایی حامد قلی 10 ایمنی در پروژه های عمرانی (مقدماتی) UB-424 70 _ کهگیلویه وبویر احمد 1398/06/13 قبول  
محمدحسینیان محمد تقی راه خدا 539 بازرسی مخازن ذخیره سقف شناور WE-073/1 97/50 95 کهگیلویه وبویر احمد 1398/06/13 قبول  
آروین رضا صیدال 401 برنامه ریزی درسی  PD-112 87 96 کهگیلویه وبویر احمد 1398/06/13 قبول  
چهارده چریک ژیلا جهانگیر 4174 تولید تراریوم FO-158 100 81 کهگیلویه وبویر احمد 1398/06/13 قبول آزمون مجدد
تقوایی نیا سیداحسان اله سید عادل 5 جوشکاری آلومینیوم با فرایند تیگ (T.AL.4.1 ) WE-041/1 _ 89 کهگیلویه وبویر احمد 1398/06/13 قبول  
همتی مهتاب شانواز 1245 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 100 87 کهگیلویه وبویر احمد 1398/06/13 قبول  
چهارده چریک ژیلا جهانگیر 4174 کشت زعفران FO-889 87/50 93 کهگیلویه وبویر احمد 1398/06/13 قبول  
صادق زاده زهره جوهر 879 کشت زعفران FO-889 95 95 کهگیلویه وبویر احمد 1398/06/13 قبول  
عادلی راضیه درویش 68 کشت زعفران FO-889 97/50 95 کهگیلویه وبویر احمد 1398/06/13 قبول  
افراسیابی علی حمداله 68 هوش تجاری( هوشمندسازی کسب و کار) بر پایه Microsoft Power Bi (مقدماتی)(غیر حضوری- مجازی) IT-811 76 _ کهگیلویه وبویر احمد 1398/06/13 قبول  
پرگان کلایه جمال صفدر 261 هوش تجاری( هوشمندسازی کسب و کار) بر پایه Microsoft Power Bi (مقدماتی)(غیر حضوری- مجازی) IT-811 غ _ کهگیلویه وبویر احمد 1398/06/13 مردود غیبت بیش ازده درصد
رضوی اصل سیدمحمدعلی سیدحسین 130 هوش تجاری( هوشمندسازی کسب و کار) بر پایه Microsoft Power Bi (مقدماتی)(غیر حضوری- مجازی) IT-811 غ _ کهگیلویه وبویر احمد 1398/06/13 مردود غیبت بیش ازده درصد
روان بد روح اله جهرم 1 هوش تجاری( هوشمندسازی کسب و کار) بر پایه Microsoft Power Bi (مقدماتی)(غیر حضوری- مجازی) IT-811 80 _ کهگیلویه وبویر احمد 1398/06/13 قبول  
کمالی وحید احمد 2240 ابزارشناسی تخصصی(غیرحضوری-مجازی) MA-123/1 85 _ کهگیلویه وبویر احمد 1398/06/27 قبول  
افراسیابی علی حمداله 68 الکترونیک خودرو(مجازی-غیرحضوری) AT-659 87/50 _ کهگیلویه وبویر احمد 1398/06/27 قبول  
چک نژادیان آمنه غلامرضا 8 الکترونیک خودرو(مجازی-غیرحضوری) AT-659 85 _ کهگیلویه وبویر احمد 1398/06/27 قبول  
رحیمی کشکولی محبوبه دادرس 1074 آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی(غیر حضوری - مجازی) IT-1005 90 _ کهگیلویه وبویر احمد 1398/06/27 قبول  
ابراهیمی زهرا صفی اله 789 پیراهن دوزی مردانه (صنعتی) SE-141 _ 100 کهگیلویه وبویر احمد 1398/06/27 قبول  
اتش پنجه الهام محمدزمان 4 پیراهن دوزی مردانه (صنعتی) SE-141 _ 97 کهگیلویه وبویر احمد 1398/06/27 قبول  
بازیار پروانه غلامرضا 593 پیراهن دوزی مردانه (صنعتی) SE-141 _ 96 کهگیلویه وبویر احمد 1398/06/27 قبول  
حیدری صدیقه ضریر 584 روشهای ارائه مطلب AV-204 _ 90 کهگیلویه وبویر احمد 1398/06/27 قبول  
یوسفی فر کبری رحمت اله 21 زیورآلات  چوبی  WO-046 _ 84 کهگیلویه وبویر احمد 1398/06/27 قبول  
خونبازی اردشیر رشید 3028 سرویس و نگهداری خودرو(غیر حضوری- مجازی) AT-658 غ _ کهگیلویه وبویر احمد 1398/06/27 مردود غیبت بیش ازده درصد
محمدپور تراب ذبیح اله محمدحسین 5 سرویس و نگهداری خودرو(غیر حضوری- مجازی) AT-658 80 _ کهگیلویه وبویر احمد 1398/06/27 قبول  
ابراهیمی زهرا صفی اله 789 کار آفرینی مقدماتی PD-206 77/30 85 کهگیلویه وبویر احمد 1398/06/27 قبول آزمون مجدد
حیدری صدیقه ضریر 54 کار آفرینی مقدماتی PD-206 72/70 83 کهگیلویه وبویر احمد 1398/06/27 قبول آزمون مجدد
کرمی چهارراه پروانه قدرت اله 1782 قالی بافی مقدماتی SE-271 _ 90 کهگیلویه وبویر احمد 1396/04/14 قبول اصلاحیه 
© tvto-itc.ir . All rights reserved.