سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
اردیبهشت 98نتایج بازآموزی
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
رمضانی احمد حیدر 2100 پرورش و تکثیر انگور(مو) FO-135 87/50 93 خراسان شمالی 1398/02/04 قبول  
رمضانی امیر حسین 0670500811 اجرای طاق و قوس آجری UB-436 _ 96 خراسان شمالی 1398/02/11 قبول  
محسن پور مصیب محمدقلی 1345 آشنایی با CNC اپراتوری و برنامه نویسی MA-134 _ 85 خراسان شمالی 1398/02/11 قبول  
ارغوان مینا شیراله 9273 بررسی نرم افزارهای تعمیر و مدیریت موبایل و تبلت (غیرحضوری) EL-212/33 100 _ خراسان شمالی 1398/02/11 قبول  
امانی تیمور ممی 3 پکیج شوفاژ دیواری (پکیج حرارتی) 2 IN-048 84 87 خراسان شمالی 1398/02/11 قبول  
برزگر مهدی علی اکبر 896 پکیج شوفاژ دیواری (پکیج حرارتی) 2 IN-048 92 91 خراسان شمالی 1398/02/11 قبول  
حسن پور مهدی محمود 1820 پکیج شوفاژ دیواری (پکیج حرارتی) 2 IN-048 88 89 خراسان شمالی 1398/02/11 قبول  
مهدوی بابک مرتضی 2 پکیج شوفاژ دیواری (پکیج حرارتی) 2 IN-048 96 96 خراسان شمالی 1398/02/11 قبول  
سعادتی وحید بهرام 158 تهیه نقشه توپوگرافی با دوربین Total Station UB-434 _ 100 خراسان شمالی 1398/02/11 قبول  
صاحبی فرد زینب براتعلی 698 خلاقیت در صنایع دستی WO-083 _ 96 خراسان شمالی 1398/02/11 قبول  
عبداله زاده محمد رحمت اله 12169 سیستمهای لوله کشی سرد و گرم و فاضلاب IN-066 غ غ خراسان شمالی 1398/02/11 مردود  
بیک محمدی احمد ایرج 446 مدیریت آموزش مجازی و هوشمند سازی IT-1003 _ 80 خراسان شمالی 1398/02/11 قبول  
علی پور مهدیه رضاقلی 3574 دولت الکترونیکی(غیرحضوری-مجازی) IT-10 غ _ خراسان شمالی 1398/02/25 مردود  
کلاته عربی الهه علی اکبر 11409 دولت الکترونیکی(غیرحضوری-مجازی) IT-10 غ _ خراسان شمالی 1398/02/25 مردود  
شفیعی نژاد وحید حجت اله 40 شناخت وکاربرد تخصصی بیرینگها(غیرحضوری-مجازی) MA-147/1 85 _ خراسان شمالی 1398/02/25 قبول  
عبدی محسن موسی 7087 شناخت وکاربرد تخصصی بیرینگها(غیرحضوری-مجازی) MA-147/1 95 _ خراسان شمالی 1398/02/25 قبول  
شاهی منیژه قهرمان 32746 مبانی فنی تصویربرداری(غیرحضوری) AV-105/1 80 _ خراسان شمالی 1398/02/25 قبول  
صادقی قهرمانلو علی اصغر محمدصادق 368 طراحی و مدلسازی با نرم افزار اتوکد  UB-226/1 _ 87 خراسان شمالی 1398/02/19 قبول اجرا در استان
مهرابی وحید محمدکریم 380 طراحی و مدلسازی با نرم افزار اتوکد  UB-226/1 _ غ خراسان شمالی 1398/02/19 مردود اجرا در استان-غیبت بیش از ده درصد
امامی فر محسن علی 0820152102 طراحی و مدلسازی با نرم افزار اتوکد  UB-226/1 _ 85 خراسان شمالی 1398/02/19 قبول اجرا در استان
صادق الحسینی سید محمد سید جعفر 2188 طراحی و مدلسازی با نرم افزار اتوکد  UB-226/1 _ غ خراسان شمالی 1398/02/19 مردود اجرا در استان-غیبت بیش از ده درصد
حجی پور محسن کریم 122 طراحی و مدلسازی با نرم افزار اتوکد  UB-226/1 _ 89 خراسان شمالی 1398/02/19 قبول اجرا در استان
خان محمدزاده محمد رحیم 0820295256 طراحی و مدلسازی با نرم افزار اتوکد  UB-226/1 _ 90 خراسان شمالی 1398/02/19 قبول اجرا در استان
رستمی علیرضا نصیر 3094 طراحی و مدلسازی با نرم افزار اتوکد  UB-226/1 _ 88 خراسان شمالی 1398/02/19 قبول اجرا در استان
یزدانی پیمان نصیر 3094 طراحی و مدلسازی با نرم افزار اتوکد  UB-226/1 _ 86 خراسان شمالی 1398/02/19 قبول اجرا در استان
رجبی رضا رجبعلی 1511 طراحی و مدلسازی با نرم افزار اتوکد  UB-226/1 _ 90 خراسان شمالی 1398/02/19 قبول اجرا در استان
امیدیان شهاب الدین امان محمد 30 طراحی و مدلسازی با نرم افزار اتوکد  UB-226/1 _ 85 خراسان شمالی 1398/02/19 قبول اجرا در استان
حسن زاده نسیبه عباس 24073 طراحی و مدلسازی با نرم افزار اتوکد  UB-226/1 _ 90 خراسان شمالی 1398/02/19 قبول اجرا در استان
عبدی محسن موسی 7087 طراحی و مدلسازی با نرم افزار اتوکد  UB-226/1 _ 88 خراسان شمالی 1398/02/19 قبول اجرا در استان
رحیمی احمد محمدحسن 24 طراحی و مدلسازی با نرم افزار اتوکد  UB-226/1 _ غ خراسان شمالی 1398/02/19 مردود اجرا در استان-غیبت بیش از ده درصد
اسکندریان علی محمد 51 طراحی و مدلسازی با نرم افزار اتوکد  UB-226/1 _ 94 خراسان شمالی 1398/02/19 قبول اجرا در استان
همای رضوی امین نصراله 670 طراحی و مدلسازی با نرم افزار اتوکد  UB-226/1 _ 89 خراسان شمالی 1398/02/19 قبول اجرا در استان
مهدوی بابک مرتضی 2 طراحی و مدلسازی با نرم افزار اتوکد  UB-226/1 _ 84 خراسان شمالی 1398/02/19 قبول اجرا در استان
شاهی منیژه قهرمان 32746 طراحی و مدلسازی با نرم افزار اتوکد  UB-226/1 _ 86 خراسان شمالی 1398/02/19 قبول اجرا در استان
خواجه ئیان اشترکی مریم اکبر 903 طراحی و مدلسازی با نرم افزار اتوکد  UB-226/1 _ 100 خراسان شمالی 1398/02/19 قبول اجرا در استان
محسن پور مصیب محمد قلی 1345 طراحی و مدلسازی با نرم افزار اتوکد  UB-226/1 _ 84 خراسان شمالی 1398/02/19 قبول اجرا در استان
برزگر مهدی علی اکبر 896 طراحی و مدلسازی با نرم افزار اتوکد  UB-226/1 _ غ خراسان شمالی 1398/02/19 مردود اجرا در استان-غیبت بیش از ده درصد
صادقی قهرمانلو علی اصغر محمدصادق 368 ترسیم نقشه های دوبعدی با اتوکد UB-225/1 _ 96 خراسان شمالی 1398/02/11 قبول اجرا در استان
رمضانی احمد حیدر 2100 ترسیم نقشه های دوبعدی با اتوکد UB-225/1 _ 93 خراسان شمالی 1398/02/11 قبول اجرا در استان
مهرابی وحید محمدکریم 380 ترسیم نقشه های دوبعدی با اتوکد UB-225/1 _ 80 خراسان شمالی 1398/02/11 قبول اجرا در استان
امامی فر محسن علی 0820152102 ترسیم نقشه های دوبعدی با اتوکد UB-225/1 _ 86 خراسان شمالی 1398/02/11 قبول اجرا در استان
صادق الحسینی سید محمد سید جعفر 2188 ترسیم نقشه های دوبعدی با اتوکد UB-225/1 _ 84 خراسان شمالی 1398/02/11 قبول اجرا در استان
بیچرانلو محمد فریدون 0820280453 ترسیم نقشه های دوبعدی با اتوکد UB-225/1 _ 86 خراسان شمالی 1398/02/11 قبول اجرا در استان
حجی پور محسن کریم 122 ترسیم نقشه های دوبعدی با اتوکد UB-225/1 _ 87 خراسان شمالی 1398/02/11 قبول اجرا در استان
خان محمدزاده محمد رحیم 0820295256 ترسیم نقشه های دوبعدی با اتوکد UB-225/1 _ 92 خراسان شمالی 1398/02/11 قبول اجرا در استان
رستمی علیرضا نصیر 3094 ترسیم نقشه های دوبعدی با اتوکد UB-225/1 _ 89 خراسان شمالی 1398/02/11 قبول اجرا در استان
یزدانی پیمان نصیر 3094 ترسیم نقشه های دوبعدی با اتوکد UB-225/1 _ 89 خراسان شمالی 1398/02/11 قبول اجرا در استان
رجبی رضا رجبعلی 1511 ترسیم نقشه های دوبعدی با اتوکد UB-225/1 _ 89 خراسان شمالی 1398/02/11 قبول اجرا در استان
امیدیان شهاب الدین امان محمد 30 ترسیم نقشه های دوبعدی با اتوکد UB-225/1 _ 85 خراسان شمالی 1398/02/11 قبول اجرا در استان
حسن زاده نسیبه عباس 24073 ترسیم نقشه های دوبعدی با اتوکد UB-225/1 _ 90 خراسان شمالی 1398/02/11 قبول اجرا در استان
عبدی محسن موسی 7087 ترسیم نقشه های دوبعدی با اتوکد UB-225/1 _ 85 خراسان شمالی 1398/02/11 قبول اجرا در استان
رحیمی احمد محمدحسن 24 ترسیم نقشه های دوبعدی با اتوکد UB-225/1 _ 85 خراسان شمالی 1398/02/11 قبول اجرا در استان
اسکندریان علی محمد 51 ترسیم نقشه های دوبعدی با اتوکد UB-225/1 _ 100 خراسان شمالی 1398/02/11 قبول اجرا در استان
همای رضوی امین نصراله 670 ترسیم نقشه های دوبعدی با اتوکد UB-225/1 _ 90 خراسان شمالی 1398/02/11 قبول اجرا در استان
© tvto-itc.ir . All rights reserved.