سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
اسفند 97نتایج بازآموزی
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
رحیمی دوین امیرمحمد خلیل 0670399132 MTCNA : Mikro Tik Certified Network Associate IT-430 _ 98 خراسان شمالی 1397/12/08 قبول  
حسین نیا مریم ابراهیم 533 آشنائی با اصول و مبانی کشتکار گلخانه ای FO-150/1 87/50 96 خراسان شمالی 1397/12/08 قبول  
رزمیار ولی یوسف 8 آشنائی با اصول و مبانی کشتکار گلخانه ای FO-150/1 97/50 94 خراسان شمالی 1397/12/08 قبول  
محمدی مجتبی زین العابدین 278 آشنائی با اصول و مبانی کشتکار گلخانه ای FO-150/1 92/50 94 خراسان شمالی 1397/12/08 قبول  
صادقی مصطفی عبداله 8364 خانه هوشمند بر اساس پروتکل KNX(مقدماتی) PE-225 _ 90 خراسان شمالی 1397/12/08 قبول  
صدری محلا اسمعیل 2817 فتوشاپ در معماری (مقدماتی) UB-399 _ 100 خراسان شمالی 1397/12/08 قبول  
رحیمی احمد محمد حسن 24 کارور مراکز معاینه فنی خودرو (خودرو های سنگین) AT-609 100 90 خراسان شمالی 1397/12/08 قبول  
عبدی محسن موسی 7087 نقشه از مدلهای سه بعدی و اسمبلی در نرم افزار CATIA MA-132 _ 98 خراسان شمالی 1397/12/08 قبول  
صدری محلا اسمعیل 2817 اصول طراحی سقف کاذب و المان های تزیینی داخلی UB-435 _ 90 خراسان شمالی 1397/12/15 قبول  
حسین نیا مریم ابراهیم 533 آشنایی با طرح کسب و کار در کشاورزی FO-127 _ 91 خراسان شمالی 1397/12/15 قبول  
غلامزاده نباتی مهشید علی اکبر 11267 بررسی نرم افزارهای تعمیر و مدیریت موبایل و تبلت (غیرحضوری) EL-212/33 100 _ خراسان شمالی 1397/12/15 قبول  
صادقی الحسینی سید محمد سید جعفر 2188 بهداشت و سلامت عمومی در محیط کار HS-002 90 100 خراسان شمالی 1397/12/15 قبول  
یزدانی پیمان شجاع 33 بهداشت و سلامت عمومی در محیط کار HS-002 95 100 خراسان شمالی 1397/12/15 قبول  
رستمی علیرضا نصیر 3094 کاربرد برنامه نویسی C در الکترونیک EL-545 _ 90 خراسان شمالی 1397/12/15 قبول  
سعادتی وحید بهرام 158 متره و برآورد UB-327 80 90 خراسان شمالی 1397/12/15 قبول  
کریمی کرمعلی نعمت اله 599 نقاشی خودرو 1 AT-400 _ 90 خراسان شمالی 1397/12/15 قبول  
بیک محمدی احمد ایرج 446 هیدرولیک کاربردی AT-634 95 93 خراسان شمالی 1397/12/15 قبول  
رزمیار ولی یوسف 8 هیدرولیک کاربردی AT-634 95 92 خراسان شمالی 1397/12/15 قبول  
قاسم آبادی محمد رجبعلی 10457 آنالیز گازهای خروجی اگزوز AT-304 80 97 خراسان شمالی 1397/12/22 قبول  
موسوی صدیقه احمد 7027 پروژه طراحی و اجرای فضای سبز FO-004 _ 100 خراسان شمالی 1397/12/22 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.