سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
اسفند 97نتایج بازآموزی
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
جمشیدی مقدم صادق قاسم 84 NET WORK  + IT-210 90 _ خراسان جنوبی 1397/12/08 قبول  
سمیع پور داود محمد کلوخ 168 آماده سازی قطعات برای جوشکاری WE-074 100 89 خراسان جنوبی 1397/12/08 قبول  
دلاکه سکینه خدابخش 2 بافت گلیم بر روی کوزی سفالی یا گلدان SE-287 _ 100 خراسان جنوبی 1397/12/08 قبول  
فنودی وحید حاجی 14768 روشهای صحیح کار با مبردهای HCFC و معرفی مبردهای هیدروکربنی IN-210 92 95 خراسان جنوبی 1397/12/08 قبول  
رحیمی نسب الهام رضا 66 طراحی مقدماتی WO-033/1 _ 93 خراسان جنوبی 1397/12/08 قبول  
برهانی رضا محمد 2562 انتقال قدرت معمولی 2 AT-343 95 80 خراسان جنوبی 1397/12/15 قبول  
جمالی سعیده حسین 0850024587 آشنایی با اصطلاحات طراحی و دوخت مقدماتی(مجاری - غیر حضوری) SE-363 غ _ خراسان جنوبی 1397/12/15 مردود غیبت بیش ازده درصد
سعیدزاده محبوبه حبیب اله 302 آشنایی با اصطلاحات طراحی و دوخت مقدماتی(مجاری - غیر حضوری) SE-363 100 _ خراسان جنوبی 1397/12/15 قبول  
شهریاری سمیه علی 1182 آشنایی با اصطلاحات طراحی و دوخت مقدماتی(مجاری - غیر حضوری) SE-363 100 _ خراسان جنوبی 1397/12/15 قبول  
شرعی حسین محمد رضا 536 بررسی نرم افزارهای تعمیر و مدیریت موبایل و تبلت (غیرحضوری) EL-212/33 100 _ خراسان جنوبی 1397/12/15 قبول  
موسوی خورقی اعظم سادات محمود 9668 تزئینات داخلی و چیدمان منازل (غیر حضوری ) WO-564 90 _ خراسان جنوبی 1397/12/15 قبول  
بخشی پور زینب دوست محمد 48382 تولید تراریوم FO-158 100 91 خراسان جنوبی 1397/12/15 قبول  
فرزاد عباس ابوالقاسم 228 شبیه ساز طراحی فرآیند تولید با نرم افزار Factory I/O PE-345 _ 95 خراسان جنوبی 1397/12/15 قبول  
شرعی حسین محمدرضا 536 الکترونیک کاربردی تاسیسات - مقدماتی IN-205 95 98 خراسان جنوبی 1397/12/22 قبول  
میری فاطمه محمد 129 طراحی سایت با نرم افزار جوملا( مقدماتی) IT-942 _ 95 خراسان جنوبی 1397/12/22 قبول  
اسماعیلی قاسم عباس 92 مقدماتی بر فیلمسازی (غیر حضوری) AV-363 85 _ خراسان جنوبی 1397/12/22 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.