سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
فروردين 1398نتیجه بازآموزی
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
احمدی حشمتیه نسرین محمود 64470 Photoshap IT-600/1 _ 100 همدان 1398/01/21 قبول  
زندوکیلی فتانه حسن 485 ابزارشناسی(صنایع دستی) WO-570/1 _ 91 همدان 1398/01/21 قبول  
حق پرست منا غلام 925 طب سنتی ( مقدماتی ) FO-203 97/40 85 همدان 1398/01/21 قبول  
آل طاها سید مسعود سید محمد 33 لحیم کاری نرم قلع(Soldering) روی لوله های مسی IN-208 _ 94 همدان 1398/01/21 قبول  
آقاجانی آزاده علی اصغر 24734 مبانی هنر های تجسمی WO-036 _ 91 همدان 1398/01/21 قبول  
لطفی می آبادی مریم ولی اله 1398 ارگونومی و مبلمان(غیرحضوری) WO-071 100 _ همدان 1398/01/28 قبول  
بیرامی مریم روح اله 11995 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 96/70 99 همدان 1398/01/28 قبول  
حق پرست منا غلام 925 پرورش و تکثیر زالو طبی FO-207 93/30 97 همدان 1398/01/28 قبول  
سهامی پور دهقان محمد مهدی جهاندار 4040176944 تست التراسونیک جوش های سازه های فلزی طبق استاندارد (AWS-D1.1) WE-083 _ 80 همدان 1398/01/28 قبول  
عبدالحسین زاده پری ناز محمدرضا 2815 داروهای گیاهی FO-206 88/20 98 همدان 1398/01/28 قبول  
جمشیدی سحاب غلامعلی نادعلی 416 دوربین مدار بسته پیشرفته ( تحت شبکه ) PE-218 _ 86 همدان 1398/01/28 قبول  
قربانی بهادر مسعود علیرضا 2400 روشهای ارائه مطلب AV-204 _ 95 همدان 1398/01/28 قبول  
تویسرکانی مهری محمود 161 طراحی سایت با نرم افزار جوملا( مقدماتی) IT-942 _ 92 همدان 1398/01/28 قبول  
چهاردولی حامد حسن 3860842684 عیب یابی و تعمیر  بوردهای الکترونیکی EL-534/4 _ 95 همدان 1398/01/28 قبول  
سیف فرید محمدرسول 3950113363 عیب یابی و تعمیر  بوردهای الکترونیکی EL-534/4 _ 95 همدان 1398/01/28 قبول  
مرادنژاد حسین مراد 47 نمونه سازی سریع با تکنولوژی FDM  - مقدماتی UB-422 _ 95 همدان 1397/12/22 قبول اجرا در استان
بناپور حمیدی امیر محسن 61 نمونه سازی سریع با تکنولوژی FDM  - مقدماتی UB-422 _ 90 همدان 1397/12/22 قبول اجرا در استان
سرمدی علیخانی رسول نعمت اله 23045 نمونه سازی سریع با تکنولوژی FDM  - مقدماتی UB-422 _ 95 همدان 1397/12/22 قبول اجرا در استان
حسین پناهی سعید محمد جعفر 451 نمونه سازی سریع با تکنولوژی FDM  - مقدماتی UB-422 _ 90 همدان 1397/12/22 قبول اجرا در استان
وزینی افشار مصطفی رضا 198 نمونه سازی سریع با تکنولوژی FDM  - مقدماتی UB-422 _ 100 همدان 1397/12/22 قبول اجرا در استان
کرمی علی حسن 1083 نمونه سازی سریع با تکنولوژی FDM  - مقدماتی UB-422 _ 100 همدان 1397/12/22 قبول اجرا در استان
هوشمندی شجاع امیر مراد 4011706361 نمونه سازی سریع با تکنولوژی FDM  - مقدماتی UB-422 _ 90 همدان 1397/12/22 قبول اجرا در استان
آذرطوس سعید ابراهیم 21145 نمونه سازی سریع با تکنولوژی FDM  - مقدماتی UB-422 _ 100 همدان 1397/12/22 قبول اجرا در استان
طاهری امید نیتعلی 3860378465 نمونه سازی سریع با تکنولوژی FDM  - مقدماتی UB-422 _ 98 همدان 1397/12/22 قبول اجرا در استان
بیات ورکشی میلاد محمدرحیم 3114779840 نمونه سازی سریع با تکنولوژی FDM  - مقدماتی UB-422 _ 90 همدان 1397/12/22 قبول اجرا در استان
صادقی پور غلام حسن علی حسین 996 شناخت آسانسور و پله برقی PE-208/2 72 90 همدان 1397/12/08 قبول اجرا در استان
سرمدی علیخانی رسول نعمت اله 23045 شناخت آسانسور و پله برقی PE-208/2 70 85 همدان 1397/12/08 قبول اجرا در استان
بنی اردلان حجت اله عبدالرحمن 2060 شناخت آسانسور و پله برقی PE-208/2 70 90 همدان 1397/12/08 قبول اجرا در استان
امیری امیرحسین محمدصادق 967 شناخت آسانسور و پله برقی PE-208/2 64 98 همدان 1397/12/08 مردود اجرا در استان
نجفی مصطفی عباس 173 شناخت آسانسور و پله برقی PE-208/2 70 85 همدان 1397/12/08 قبول اجرا در استان
پیغمبری آرش حسن 2917 شناخت آسانسور و پله برقی PE-208/2 64 90 همدان 1397/12/08 مردود اجرا در استان
احمدپور سجاد علی 821 شناخت آسانسور و پله برقی PE-208/2 70 90 همدان 1397/12/08 قبول اجرا در استان
مکاری همدانی ناصر محمود 79 شناخت آسانسور و پله برقی PE-208/2 70 90 همدان 1397/12/08 قبول اجرا در استان
دارپوی مسعود نعمت اله 466 شناخت آسانسور و پله برقی PE-208/2 70 85 همدان 1397/12/08 قبول اجرا در استان
تویسرکانی مهری محمود 161 تولید محتوای الکترونیکی با نرم افزار استوری لاین AV-369 _ 100 همدان 1397/11/16 قبول اصلاحیه
آذرطوس سعید ابراهیم 21149 طراحی ومدل سازی مقدماتی با SOLIDWORK DR-610 _ 95 همدان 1397/12/15 قبول اجرا در استان
بناپور حمیدی امیر محسن 61 طراحی ومدل سازی مقدماتی با SOLIDWORK DR-610 _ 80 همدان 1397/12/15 قبول اجرا در استان
چراغی وش محمد مهدی رضا 44 طراحی ومدل سازی مقدماتی با SOLIDWORK DR-610 _ 85 همدان 1397/12/15 قبول اجرا در استان
حدیدی مهدی محسن 125 طراحی ومدل سازی مقدماتی با SOLIDWORK DR-610 _ 95 همدان 1397/12/15 قبول اجرا در استان
سرمدی علیخانی رسول نعمت اله 23045 طراحی ومدل سازی مقدماتی با SOLIDWORK DR-610 _ 80 همدان 1397/12/15 قبول اجرا در استان
شیبانی فرزاد محمد رضا 3060261296 طراحی ومدل سازی مقدماتی با SOLIDWORK DR-610 _ 85 همدان 1397/12/15 قبول اجرا در استان
عساگرپور ناصر ضامن 7545 طراحی ومدل سازی مقدماتی با SOLIDWORK DR-610 _ 100 همدان 1397/12/15 قبول اجرا در استان
کرمی علی حسن 1083 طراحی ومدل سازی مقدماتی با SOLIDWORK DR-610 _ 85 همدان 1397/12/15 قبول اجرا در استان
لری مسلم نورخدا 1752 طراحی ومدل سازی مقدماتی با SOLIDWORK DR-610 _ 95 همدان 1397/12/15 قبول اجرا در استان
موسوی پور هادی محمدحسین 3060227926 طراحی ومدل سازی مقدماتی با SOLIDWORK DR-610 _ 85 همدان 1397/12/15 قبول اجرا در استان
وزینی افشار مصطفی رضا 198 طراحی ومدل سازی مقدماتی با SOLIDWORK DR-610 _ 95 همدان 1397/12/15 قبول اجرا در استان
آذرطوس سعید ابراهیم 21149 طراحی ومدل سازی مقدماتی با SOLIDWORK DR-610 _ 95 همدان 1397/12/15 قبول اجرا در استان
بناپور حمیدی امیر محسن 61 طراحی ومدل سازی مقدماتی با SOLIDWORK DR-610 _ 80 همدان 1397/12/15 قبول اجرا در استان
چراغی وش محمد مهدی رضا 44 طراحی ومدل سازی مقدماتی با SOLIDWORK DR-610 _ 85 همدان 1397/12/15 قبول اجرا در استان
حدیدی مهدی محسن 125 طراحی ومدل سازی مقدماتی با SOLIDWORK DR-610 _ 95 همدان 1397/12/15 قبول اجرا در استان
سرمدی علیخانی رسول نعمت اله 23045 طراحی ومدل سازی مقدماتی با SOLIDWORK DR-610 _ 80 همدان 1397/12/15 قبول اجرا در استان
شیبانی فرزاد محمد رضا 3060261296 طراحی ومدل سازی مقدماتی با SOLIDWORK DR-610 _ 85 همدان 1397/12/15 قبول اجرا در استان
عساگرپور ناصر ضامن 7545 طراحی ومدل سازی مقدماتی با SOLIDWORK DR-610 _ 100 همدان 1397/12/15 قبول اجرا در استان
کرمی علی حسن 1083 طراحی ومدل سازی مقدماتی با SOLIDWORK DR-610 _ 85 همدان 1397/12/15 قبول اجرا در استان
لری مسلم نورخدا 1752 طراحی ومدل سازی مقدماتی با SOLIDWORK DR-610 _ 95 همدان 1397/12/15 قبول اجرا در استان
موسوی پور هادی محمدحسین 3060227926 طراحی ومدل سازی مقدماتی با SOLIDWORK DR-610 _ 85 همدان 1397/12/15 قبول اجرا در استان
وزینی افشار مصطفی رضا 198 طراحی ومدل سازی مقدماتی با SOLIDWORK DR-610 _ 95 همدان 1397/12/15 قبول اجرا در استان
© tvto-itc.ir . All rights reserved.