سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
بهمن97نتایج بازآموزی
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
آبخشت سارا محمد علی 342 آشنایی با بسترهای کاشت قارچهای خوراکی FO-070/1 90 96 سیستان وبلوچستان 1397/11/03 قبول  
خزاعی مهدیه یوسف 1400 FLASH IT-640 _ 85 سیستان وبلوچستان 1397/11/09 قبول  
ریکی مهری ملک 8242 FLASH IT-640 _ 85 سیستان وبلوچستان 1397/11/09 قبول  
معینی زاده مهدی گل محمد 279 FLASH IT-640 _ 85 سیستان وبلوچستان 1397/11/09 قبول تعیین صلاحیت
جهانتیغی رضا غلام 753 PLC مقدماتی A PE-020/1 _ 94 سیستان وبلوچستان 1397/11/09 قبول  
پیره ساداتی سیستانی ملیحه غلامعلی 4027 پلیوار دوز بلوچ(مقدماتی) SE-333 _ 94 سیستان وبلوچستان 1397/11/09 قبول  
عنانی زینب محمد 22 پلیوار دوز بلوچ(مقدماتی) SE-333 _ 96 سیستان وبلوچستان 1397/11/09 قبول  
برهانزهی اکبر حسین 83 تعلیق فرمان مقدماتی AT-565 95 85 سیستان وبلوچستان 1397/11/09 قبول  
پودینه حسین علی 1237 تعلیق فرمان مقدماتی AT-565 95 95 سیستان وبلوچستان 1397/11/09 قبول  
میر شهرام محمد علی 572 تعمیرات دستگاههای سرد کننده کوچک - یخچال IN-187 46/70 غ سیستان وبلوچستان 1397/11/09 مردود آزمون مجدد
شهدوستی کامبیز لال محمد 20 حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار HS-001 93/30 96 سیستان وبلوچستان 1397/11/09 قبول  
میر شهرام محمدعلی 572 سیستمهای لوله کشی سرد و گرم و فاضلاب IN-066 91/40 84 سیستان وبلوچستان 1397/11/09 قبول  
مصلح محسن رضا 258 فرمول نویسی در هیدرو پونیک و کاربرد کودهای شیمیایی  FO-069 90 98 سیستان وبلوچستان 1397/11/09 قبول  
پیرساران ملیحه غلامعلی 4027 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 96/70 94 سیستان وبلوچستان 1397/11/16 قبول  
شیردل صدیقه رضا 964 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 86/70 95 سیستان وبلوچستان 1397/11/16 قبول  
ریگی لاذر فرشاد علی 2103 بررسی نرم افزارهای تعمیر و مدیریت موبایل و تبلت (غیرحضوری) EL-212/33 90 _ سیستان وبلوچستان 1397/11/16 قبول  
شیرزایی شهرام موسی 948 بررسی نرم افزارهای تعمیر و مدیریت موبایل و تبلت (غیرحضوری) EL-212/33 90 _ سیستان وبلوچستان 1397/11/16 قبول  
بلوچزهی پور عیسی خیرمحمد 5031 تکنسین فنی سخت افزار +A IT-200/1 _ 85 سیستان وبلوچستان 1397/11/16 قبول  
خزاعی مهدیه یوسف 1400 تکنسین فنی سخت افزار +A IT-200/1 _ 80 سیستان وبلوچستان 1397/11/16 قبول  
ریکی مهری ملک 8242 تکنسین فنی سخت افزار +A IT-200/1 _ 80 سیستان وبلوچستان 1397/11/16 قبول  
آریانفر حسین ابراهیم 1273 تلرانسها و انطباقات در صنعت(مجازی- غیر حضوری) DR-641/1 92 _ سیستان وبلوچستان 1397/11/16 قبول  
پیراهش فاطمه بخشی 6 مدیریت آموزش مجازی و هوشمند سازی IT-1003 _ 85 سیستان وبلوچستان 1397/11/16 قبول  
آمری زهرا عباس 588 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 86/70 91 سیستان وبلوچستان 1397/12/01 قبول  
سالاری زهره حسین 23570 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 100 90 سیستان وبلوچستان 1397/12/01 قبول  
سرابندی افسانه غلامرضا 11559 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 100 90 سیستان وبلوچستان 1397/12/01 قبول  
شاهگلی میر زهرا صمد 3376 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 96/70 89 سیستان وبلوچستان 1397/12/01 قبول  
شهریاری شیرین احمدعلی 26108 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 100 92 سیستان وبلوچستان 1397/12/01 قبول  
میرشکار راحله غلامعلی 1302 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 100 89 سیستان وبلوچستان 1397/12/01 قبول  
میری مقدم سمیه ابراهیم 98 بازاریابی PD-706 100 90 سیستان وبلوچستان 1397/12/01 قبول  
فرحبد حمیده جمعه گل 616 بافنده ترکیبی قالی و گلیم SE-262 _ 89 سیستان وبلوچستان 1397/12/01 قبول  
شهرکی فتانه حیدر 1245 برنامه ریزی تور گردشگری HT-011 80 98 سیستان وبلوچستان 1397/12/01 قبول  
آمری زهرا عباس 588 پداگوژی PD-159 70 92 سیستان وبلوچستان 1397/12/01 قبول آزمون مجدد
آیسته محمد غلامحسین 178 تکنسین عمومی میکروتیک  IT-1010 88 88 سیستان وبلوچستان 1397/12/01 قبول  
حسن پور احسان احمدرضا 12587 جوشکاری آلومینیوم با فرایند تیگ TAL3  WE-040/1 _ 81 سیستان وبلوچستان 1397/12/01 قبول  
میر شهرام محمدعلی 572 جوشکاری با قوس الکتریکی دستی IN-172 _ 88 سیستان وبلوچستان 1397/12/01 قبول  
کدخدائی ادیب علی 5250050662 طراحی تابلوها ( فشار ضعیف و فشار متوسط ) PE-014 86/70 _ سیستان وبلوچستان 1397/12/01 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.